3. Studie te Breda

1 februari 2010

Na twee jaar werd Christiaan door zijn vader weer van de Leidse universiteit weggehaald. Van maart 1647 tot augustus 1649 zette hij zijn rechtenstudie voort aan de illustere school te Breda, ditmaal samen met zijn jongere broer Lodewijk. Deze school was zojuist opgericht door de prins van Oranje, de broodheer van Christiaans vader, die heer van Breda was. Vader Huygens werd een van de curatoren van de hogeschool en kon er op rekenen dat zijn zoons met enige consideratie behandeld zouden worden.

Er bestaat weinig twijfel over dat de rechtenstudie niet Christiaans eigen voorkeur was. De eerdere studies hadden bij hem de liefde tot wiskundige studie en natuuronderzoek doen ontwaken. In zijn kringen gold dit meer als een soort culturele bagage waardoor een heer van stand zich kon onderscheiden van het gewone volk (en die daarom ook aan de universiteit werd onderwezen), maar die men ook weer niet al te serieus moest nemen. Maar mede onder de indruk van de nieuwe ideeën van Descartes zag Christiaan dit als sleutel tot een nieuwe wereld, waaraan men zijn leven kon wijden. Ook vanuit Breda bleef hij met zijn Leidse leermeester Van Schooten over wiskundige onderwerpen in contact.

Met natuuronderzoek viel in die tijd echter geen droog brood te verdienen en wiskunde was vooral het terrein van eenvoudige praktizijns. Met een rechtenstudie kon men daarentegen belangrijke posities in de maatschappij bekleden. Het is daarom begrijpelijk dat vader Huygens zijn zoons deze kant op stuurde.