22.uitzicht-observatorium-leiden

Fragment van de waarneming van twee bijzonnen door Samuel Kechel vanaf het plat van het Leids Observatorium (1653). Aan de horizon zijn de steden Rotterdam, Delft en Den Haag waarneembaar.  • [Congres] Van luis in de pels tot corporate glossy? Universitaire pers in Nederland en België sinds het einde van de negentiende eeuw (Groningen, 25 november 2022)

    22 september 2022

    Academische bladen zijn een platform voor kritische geluiden, ongehoorde stemmen en debat op het scherpst van de snede. Of toch niet? Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kent Nederland universiteitskranten met onafhankelijke redacties en professionele journalisten die kritisch en opiniërend schrijven over het universitaire leven. Tegelijkertijd worden deze bladen grotendeels betaald door de universiteit en dragen ze gewild of ongewild bij aan de corporate identity. Daarbij is de onafhankelijkheid van deze bladen altijd een heet hangijzer geweest. Hoe hebben de bladen zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit? Is de universitaire pers nog wel de luis in de pels van de academische gemeenschap? Lees meer…