PERSONEN FILTERS: pagina=1, s=, field=optics, berichten=

Gevonden personen:

César Caze

MALE
1641 - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
In 1671 Cézar Caze had done experiments in Amsterdam with a machine reducing the speed of a ship. A few year later he was involved in the designs of clocks and in 1688 Caze published a tract on balances (De l'usage des stateres, ou romaines balances, Amsterdam 1688). Around that time Caze served five years in a Leeuwarden prison, as a result of bad financial affairs with France. In 1696 Caze invented a calculating machine on which topic he corresponded in the years 1704-1708 with Gotfried Wilhelm von Leibnitz. He obtained a patent for this machine (and on a dissertation on 'the use and improvement of arithmetic') in 1711. Cf. Family archive 'De Carpentier-Van Hylckama', no. 175: documents concerning Caze's experiments with a machine reducing the speed of a ship, 1671, Kurt Müller, 'Gottfried Wilhelm Leibniz und Nicolaas Witsen', Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse fur Philosophie, Geschichte, etc. (1955:1), Hans J. Zacher, Die Hauptschriften zur Dyadik von G.W. Leibniz. Ein Beitrag zur Geschicte des binaren Zahlensystems, Frankfurt 1973, p. 143, Gerard Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw, 's-Gravenhage. 1940, p. 92.

Residence

 • Amsterdam 1650~

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/24962633

Johannes Kiestra

MALE
1821 - 1906

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Optical instrument maker.

Residence

 • Herbaijum 

Occupation

 • Instrument maker 1821~ - 1900, Herbaijum

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Zuidervaart, H.J. Speculatie, wetenschap en vernuft : fysica en astronomie volgens Wytze Foppes Dongjuma (1707-1778), instrumentmaker te Leeuwarden (Leeuwarden 1995).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Paulus Claesz van Arnhem

MALE
1600~ - 1650~

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Arnhem was a lens-grinder in seventeenth century Amsterdam, working for Constantijn Huygens Sr and Descartes. He is mentioned as lens-grinder in Christiaan Huygens, Oeuvres Completes, 1653, XVII.

Residence

 • Amsterdam 1635 - 1640

Occupation

 • optical instrument maker 1630 - 1640, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Zuidervaart, Huib, ‘The ‘invisible technician’ made visible. Telescope making in the seventeenth and early eighteenth-century Dutch Republic’ in: Alison D. Morrison-Low [et al] (eds.), From Earth-Bound to Satellite. Telescopes, Skills and Networks (Leiden/Boston: Brill 2012), 41-102, esp. 89.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Carl Ulrich Bley

MALE
N/A - Amsterdam, Netherlands 29-03-1771

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Brass caster and optical engineer from Amsterdam. Around 1745 he assisted the Amsterdam merchant Jacobus van de Wall in the construction of a very large reflecting telescope. Years later, in 1762, Bley invented a Dutch version of the achromatic telescope, which design was published in the Verhandelingen van de Hollansche Maatschappij der Wetenschappen. A prototype was made by the Amsterdam instrument maker Jan van Deijl, who continued to produce such telescopes for many years.

Residence

N/A

Occupation

 • Brass caster 1740~ - 1771, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Zuidervaart, H.J. 'Reflecting 'Popular Culture' : The Introduction, Diffusion, and Construction of the Reflecting Telescope in the Netherlands', Annals of Science 61, afl. 4 (2004), 407-452.
 • Bley, C.U., ‘Verhandeling over de hoeveelheid der refractie en kleuren van het licht door glas gaande. Alsmeede op wat wyze de kleuren door lensvormige glaazen voortgebragt, kunnen weggenoomen worden’, Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 8 (1765), 417– 63 (1 plate).
 • Zuidervaart, H.J., ''Zo'n mooie machine, waarvan de kwaliteit door alle astronomen wordt erkend' : een biografie van een vrijwel niet gebruikte telescoop', Gewina 26 (2003).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/285059480

Hendrik Feyt

MALE
1699 - Warmond, Netherlands 1790

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Feijt, Hendrik

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Merchant with optical expertise. A model of an eye constructed by Feyt served in 1746 as a reference in the first published Dutch study on the optics of the eye. According to tradition he tested the first Van der Bildt telescope.

Residence

 • Warmond 1770
 • Amsterdam 1745

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

F. Braga

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Optician who worked for Ghent University. Made optical, physical and mathematical instruments, including a barometer.

Residence

 • Gent 1820

Occupation

 • instrument maker 1820~, Gent

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Christiaan Huygens

MALE
Den Haag, Netherlands 14-04-1629 - Den Haag, Netherlands 08-07-1695

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Huijgens, Christiaan
 • Huygens heer van Zuylichem, Christiaan
 • Hugenio, Christiano
 • Hugens de Zulichem, Christian
 • Huggens de Zulichem, Christianus
 • Huygens de Zulechem, Chrestian
 • Huggens de Zulikem, Christiaan
 • Hugenius Zulichemius, Christian
 • Hugens de Zulcon, Christiaan
 • Archimedes

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Born in 1629, Huygens was the son of the poet and diplomat, Constantijn Huygens. He studied law in Leiden and Breda. He was interested mainly in mathematics and proved to be very talented early in life. With his brother Constantijn Jr., he ground lenses and made astronomical observations. He also developed a very accurate pendulum clock and established a wave-theory of light. His discoveries attracted attention abroad, and, in 1666, he was asked to lead the newly founded Académie des Sciences in Paris. After a few years absence caused by illness, he resigned from the Académie. Later in life he wrote a book on cosmolog, called 'Cosmotheoros'.

Inventor of the pendulum clock ("slingeruurwerk") and the aerial telescope. Designer of the Huygens ocular. Huygens discovered the moon of Saturn (Titan) and explained that a ring was present around this planet. He also established the wave-theory of light.

Collections: Museum Boerhaave Leiden, Universiteitsmuseum Utrecht, Noordelijk Scheepvaart Museum Groningen.

Residence

 • Den Haag 1629 - 1645
 • Leiden 1645-05-12
 • Breda 1647
 • Paris 1660-10-12
 • London 1661-03-19
 • Den Haag 1661-05-27
 • Paris 1633-04-03
 • London 1663-06-07
 • Paris 1663-10-01 - 1663-06-07
 • Den Haag 1664-06-07
 • Den Haag 1648-05~
 • Spa 1654-08 - 1654-08~
 • Paris 1655-07~ - 1655-11-26~
 • Paris 1666 - 1681
 • Den Haag 1681 - 1695

Occupation

 • Instrument maker 

Education

 • Law student 12-05-1645 - Universiteit Leiden
 • Student at Breda 1646~ - 1648~ - Collegium Arausiacum - Breda

Membership

Provenance

 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli (1651)
 • De Saturni Luna observatio nova (1656)
 • Systema saturnium (1659)
 • Horologium oscillatorium sive de motu pendularium (1673)
 • Memoriën aengaende het slijpen van glasen tot verrekijckers (1685)
 • Traité de la lumière (1690)
 • Cosmotheoros (1698)
 • Riekher, R. Fernrohre und ihre Meister: eine Entwicklungsgeschichte der Fernrohrtechnik (Berlin 1957).
 • Ahlström, O. Synverktyg fran äldre tider (Stockholm 1943).
 • Jorink, E. Reading the book of nature in the Dutch golden age, 1575-1715 (Leiden/Boston 2010).
 • Doorman, G. Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw : met bespreking van enkele onderwerpen uit de geschiedenis der techniek (Den Haag 1940).
 • Zinner, E. Deutsche und Niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts (München 1956).
 • Forbes, R.J. Cultuurgeschiedenis van wetenschap en techniek ('s Gravenhage 1966).
 • Nijland, A.A. Christiaan Huygens, in het bijzonder als astronoom (Groningen 1929).
 • Crommelin, C.A. Christiaan Huygens (Gent 1938).
 • Icke, V. De ruimte van Christiaan Huygens (Groningen 2009).
 • Daumas, M. Scientific instruments of the seventeenth and eighteenth centuries and their makers (London 1972).
 • Harting, P. ' De tien-voets kijker van Christiaan Huygens', in: Album der Natuur (1867).
 • Michel, H. Instruments des sciences dans l'art et l'histoire (Rhode-St-Genèse 1965).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q39599
VIAF: http://viaf.org/viaf/9894043

Jan Pieters Belkmeer

MALE
Zijpe, Netherlands 1668 - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Belkmeer, Jan Pietersz

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Belkmeer was scientific instrument maker in Medemblik and Enkhuizen. He worked as a grocer and made microscopes in his spare time. He was the father of Petrus Belkmeer.

Belkmeer claimed to have improved the single lens microscope of Anthonie van Leeuwenhoek.

Residence

 • Medemblik 1725~

Occupation

 • Lector Gezicht- en Natuurkunde 1719~, Medemblik
 • instrument maker 1700~, Medemblik

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Belkmeer, Jan Pieters, Twee redenvoeringen, waar van de eerste behelst, de nootzakelykheyt om zijn verstant te oeffenen, in welken staat of gelegentheyt men ook gestelt is, en het nut dat daar uyt volgt : de tweede handelt over de voornaamste deelen van de Vergezigt-kunde (Amsterdam 1719).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65960567
VIAF: http://viaf.org/viaf/280669866

W. Vosch van Avesaat

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
In 1795 Vosch van Avesaat exploited a glass factory in Den Bosch, were he made 'white glass'. A the time this was the only factory in the Dutch Republic making such transparent glass. He made optical glassware as well.

Residence

N/A

Occupation

 • owner of a glass factory 1795, 's-Hertogenbosch

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan Bunders

MALE
Amsterdam, Netherlands 1770~ - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Deijl Bunders, Jan van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Scientific instrument maker in Amsterdam (located at the corner of Paapenburgsteeg and Paapenburg ("'...boven den uitdrager op de onderste kamer, daar de cataract-bril boven de deur staat'") ('...above the secondhand dealer, the room below, where the cataract-glasses are shown above the door'). Bunders made achromatic lenses. He was a grandson and disciple of Jan van Deijl.

Residence

 • Amsterdam 1797

Occupation

 • Instrument maker 1797~, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Bolle, B., Barometers in beeld (Lochem/Poperinge 1983), 118; 241 (vt. nt. 217).
 • Rooseboom, M., Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1950).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Balthasar Sommers

MALE
Amsterdam, Netherlands 1700~ - Amsterdam, Netherlands 24-07-1733

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Microscope, telescope and spectacle maker in Amsterdam. In 1727 Sommer advertised for the first time for his optical products, stating he could be contacted in Amsterdam, both at the coffee shop of J. van der Wal at the 'Paradijsvogel' on the Rokin, or in The Hague. The instruments made by him - and his wife - were present in many instrument cabinets of the Amsterdam upper class. For instance in the instrument cabinet of the merchant Anthony Bierens (auctioned in 1747) some 30 optical objects were present, including 'an object and an eye glass fitted in a wooden holder, for an astronomical telescope of B. Sommer'. Other optical equipment made by Sommers is mentioned in the collections of Lambert ten Kate (Amsterdam 1737), Jeremias Face (Middelburg 1749), George Clifford (Amsterdam 1761) and Adriaan Assenborch (Utrecht ca. 1794). In the advertisements for the sale of the instrument cabinets of the Amsterdam (Mennonite) merchants Abraham Straalman (Leydse Courant, 19 November 1759) and Daniel de Vos (Leydse Courant, 20 November 1767), microscopes and glasses are mentioned 'most of the famous Sommers'. After Sommer's death (in 1733), his widow continued the workshop. Later she emigrated to New York.
Collection: Museum Boerhaave Leiden (solar microscope).

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • Microscope, telescope and spectacle maker 1725~ - 1733, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Rooseboom, M. Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1950).
 • Jaarboek Amstelodamum 28 (1931), 113 and idem 49 (1957), p. 116.
 • Fournier, M. Early microscopes; A Descriptive Catalogue (Leiden 2003).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

J. Heynen

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Instrument maker from The Hague. Heynen made glasses around the middle of the nineteenth century. It is not known whether he and A.W. Heynen, also an instrument maker from The Hague, were related.

Residence

N/A

Occupation

 • instrument maker 1858~, Den Haag

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Adam Silo

MALE
Amsterdam, Netherlands 1674 - Amsterdam, Netherlands 1760

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Silo was a gifted and skilled general technician, who became involved in making telescopes. In 1695 he worked in Amsterdam as a producer of gold threads ('gouddraattrecker'). According to the eulogy of an anonymous friend (the painter Cornelis Ploos van Amstel?), Silo specialized in the production of metal tubes. As a producer of metal tubes he was introduced into telescope making. In the 1690s Silo invented a way of pulling lead and tin tubes, which mostly were used for distillation equipment and fountains, including those in the French waterworks of Marly and Fontainebleau. Silo is also credited for the invention of cutting rods for velvet weavers. ('snijroeden voor de fluweelwevers). In these years Silo started to make drawings of ships at the Amsterdam dockyards. This activity combined with his mathematical and technical skills, led him to propose some improvements in shipbuilding. He also learnt to paint, and evolved into a marine painter, signing his paintings with the letters 'A.S.'. In 1698 he instructed the Russian Czar Peter the Great in these matters. Through his painting, Silo also became interested in optics, and so he started to grind lenses. According to the Amsterdam historian Johannes Wagenaar, Silo made good telescopes, magnifying glasses and also wax models. One of his (now lost) wax models was a portrait of the merchant Jacobus van de Wall, a friend who much later - in the 1740s - became responsible for the design and construction of the largest reflecting telescope ever made in the eighteenth-century Netherlands. An objective glass made by Adam Silo was in the collection of the Dutch philosopher and optician Frans Hemsterhuis, a man who in the eighteenth century still continued the quest for optical knowledge which was pursued by his Dutch forefathers already more than a century earlier.

Residence

N/A

Occupation

 • technician 1700~ - 1760, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2652800
VIAF: http://viaf.org/viaf/77185444

Johannes Hudde

MALE
Amsterdam, Netherlands 23-04-1628 - Amsterdam, Netherlands 15-04-1704

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Waveren, Heer van
 • Hudde, Joan

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Dutch mathematician and mayor of Amsterdam. Was in contact with Spinoza on the construction of telescopic lenses. Invertor of the single lens microscope, which instrument was used by Huygens, Van Leeuwenhoek and Hartsoeker. He also invented a device used for cleaning the water in the city canals in Amsterdam.

Residence

 • Leiden 1654 - 1663
 • Amsterdam 1663

Occupation

 • Mayor 1672 - 1703, Amsterdam
 • Chancellor and deputy of the admiralty 
 • Member city council 1663, Amsterdam

Education

 • Law 1648 - Universiteit Leiden

Membership

N/A

Provenance

 • Stapel, F.W. Johannes Hudde over de balansen van de Oostindische Compagnie ('s Gravenhage 1927).
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 1, p.1171
 • Houtzager, H.L. ' Johannes Hudde, een veelzijdig Amsterdams regent', in: Holland 19, afl. 1 (1987).
 • Houtzager, H.L. 'Johannes Hudde en zijn vergrotende glazen bolletjes', in: Scientiarum Historia 31, afl. 2 (2005).
 • Huygens, Chr. Œuvre complètes de Christiaan Huygens I (La Haye 1888/Amsterdam 1967).
 • Vermij, R.H. 'Bijdrage tot de bio-bibliografie van Johannes Hudde', in: Gewina 18, afl. 1 (1995).
 • Vermij, R. ' Specilla circularia: an Unknown Work by Johannes Hudde', in: Studia Leibnitiana : Vierteljahrschrift für Philosophie und Geschichte der Wissenschaften 27, afl. 2 (1995).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1692000
VIAF: http://viaf.org/viaf/39529954

Baruch de Spinoza

MALE
Amsterdam, Netherlands 24-11-1632 - Den Haag, Netherlands 21-02-1677

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Espinoza, Benedictus de l'

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Natural philosopher in the seventeenth century Dutch Republic. From the early 1660s onwards he worked as an optical instrument maker. in September 1661 Spinoza was for the first time mentioned as a lens grinder in the diary of Olaus Borrichius. T. Kerckring had a microscope made by Spinoza. A German inventory of the scientific instruments in the estate of the late Duke Ernst of Sachsen-Gotha-Altenburg (1601-1675), described a telescope of Spinoza as 'a Dutch tube, made by Spinoza, with seven green draw tubes, containing five glasses, and covered with black embossed leather, in a black casing'. However Spinoza's own estate mentions among his tools only 'some glass and plated iron pipes for the construction of his telescopes'. As the German description fits the contemporary appearance of local German telescopes, it seems probable that the German Duke had put Spinoza's lenses in a tube made by a local German craftsman.

One of the founders of the Jewish Enlightenment, The Halaska. Also known as a maker of optical instruments.

Residence

 • Voorburg 1663 - 1669
 • Rijnsburg 1660 - 1663
 • Den Haag 1669 - 1677

Occupation

 • optical instrument maker 1669 - 1677, Den Haag
 • optical instrument maker 1661 - 1663, Rijnsburg
 • optical instrument maker 1663 - 1669, Voorburg

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Klever, W. N. A. & J. Van Zuylen, “Insignis Opticus. Spinoza in de geschiedenis van de optica”, De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp. 47–63.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q35802
VIAF: http://viaf.org/viaf/22149024

Petrus Belkmeer

MALE
Medemblik, Netherlands 1703 - Enschede, Netherlands 1763

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: 'et curatione generale omnium morborum'

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Belkmeer worked in Enkhuizen as a surgeon. He also made microscopes.
Son of Jan Pieters Belkmeer.

Collection: Science Museum London (microscope, signed: 'Petrus Belkmeer me fecit Enchusae Anno MDCCXXXII').

Residence

 • Enkhuizen 1732~

Occupation

 • surgeon and amateur microscoop maker 1732~, Enkhuizen

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Dissertatio inauguralis (Harderwijk 1725)
 • Gorter, J. de. De perspiratione insensibili (Leiden 1736), Tab. III (gravure)
 • Rooseboom, M. Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1950).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65960564
VIAF: http://viaf.org/viaf/290485042

Cornet L. van der Voodt

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
C.L. van der Voodt was optician and watch maker in Antwerpen between 1866-1874 (company at Quai Ste Aldegonde 52). Perhaps family of A., Emile J., J, and Louis van der Voodt?

Residence

 • Antwerpen 

Occupation

 • Optician and watch maker 1866 - 1874, Antwerpen

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Nicolas François Villette

MALE
Lyon, France N/A - Liège, Belgium 1736

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Mirror and microscope maker in Luik. In 1691 Villette opened an optician's shop. His mirrors and microscopes were greatly appreciated.

Residence

N/A

Occupation

 • Owner of an optician shop 1691 - 1736, Liège

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gerrit Stevensz Cramer

MALE
1700~ - Groningen, Netherlands 1755

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Kramer, Gerrit
 • Craamer, Gerrit

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Gerrit Stevens Cramer (d. Groningen, 1755) was a Groningen optical instrument maker. In 1729 he started a workshop in the Steentilstraat. In 1731, together with his relative J. Doornbusch, he made a large sundial that - to this day - can be seen above the entrance gate of the Prinsenhof in Groningen. Together with the Frisian reflecting telescope makers Wytze Foppes and Jan van der Bildt, he was an engineer ('vernuftelingen'), who in the early 1740s received support from Stadholder William IV. After Cramer's death, his optical workshop was continued by his nephew Jan Derks Cremer (c. 1706-1780).

For his obituary, see the Opregte Groninger Courant, 15 August 1755. In December 1781, Cramer's glass grinding equipment, which had been used until then by Cramer's nephew Jan Derks Cremer, was put up for sale. In 1791, this set was bought by the Groningen apothecary Boudewijn Tieboel for the optician Willem Trapman.

Collections: Louwman Collection of Historic Telescopes (refracting telescope with copper tubes), Museum Boerhaave Leiden (a reflecting telescope made by Cramer in cooperation with Jan van der Bildt, several microscopes).

Residence

 • Groningen 1729 - 1755

Occupation

 • scientific and optical instrument maker 1729 - 1755, Groningen

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Morpurgo, E., Nederlandse klokken- en horlogemakers vanaf 1300 (Amsterdam 1970), 30.
 • Nuyens, B.W.Th. (ed.), Petri Camperi Itinera in Angliam, 1748-1785 (Amsterdam 1939), 124.
 • Rooseboom, M., Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1950).
 • Fournier, M., Early microscopes : a descriptive catalogue (Leiden 2003), 206.
 • Zuidervaart, H.J., Speculatie, wetenschap en vernuft : fysica en astronomie volgens Wytze Foppes Dongjuma (1707-1778), instrumentmaker te Leeuwarden (Leeuwarden 1995), 10.
 • correspondence between B. Tieboel and J.H. van Swinden in: Leiden University Library: BPL 755.
 • Zeeman, J., De Nederlandse Staande Klok (Zwolle 1996), 470.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Arnold Marcel

MALE
05-11-1672 - Dordrecht, Netherlands 15-03-1748

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Silversmith, lens grinder and instrument maker in Dordrecht (Heenestraat). Marcel was also a teacher in mathematics and physics. He experimented with magnets and he founded in the early eighteenth century a local physical society, gathering in a formal way several scientific enthusiasts in his home town Dordrecht. He was a cousin of Antoni van Leeuwenhoek.

Collections: Museum Boerhaave Leiden (lenses), Gemeente Archief Dordrecht (a portrait by Aart Schouwman).

Residence

N/A

Occupation

 • silversmith, lens grinder and instrument maker 1700~ - 1748, Dordrecht
 • Teacher in mathematics and physics  - 1748, Dordrecht

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Zuidervaart, H.J. Van 'konstgenoten' en hemelse fenomenen; Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw (Rotterdam 1999).
 • A portret of Marcel is in Gemeentearchief Dordrecht.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gevonden berichten:

12-09-2022 11:03 - [Event] Conference "African Scientists in Colonial and Postcolonial Contexts, 1800-2000" (Royal Society of London, Carlton House, 21 October 2022)

22-04-2022 03:10 - Wedergeboorte van een oude kaart van de Maas bij Rotterdam (Academisch erfgoedblog, Marco van Egmond)

28-03-2022 11:54 - [Call for Papers] Does Science need Heroes? (Nobel) Prize cultures in the Netherlands (Leiden, 29-30 September 2023; Deadline 15 July 2022)

26-03-2022 04:29 - [Job] Postdoc, “Early Citizen Science: How the Public Used Linnaean Instructions to Collect the World” (Deadline: 2 May 2022)

14-06-2021 01:43 - A New Timeline from Archives of IT

16-02-2021 03:08 - Call for Applications: Lisa Jardine History of Science Grant (Deadline: 17 March 2021)

07-01-2021 05:21 - PhD position in Soviet History (m/f/d; E13 TV-L, 65%), on Environment and Health in the Soviet Union and its Successor States, 1945–2000 (Universität Tübingen; Deadline 17 January 2021)

11-09-2020 12:20 - Dijksterhuislezing 2020: Abraham Kuyper & Multatuli (Online, 13 November 2020)

22-06-2020 11:46 - [Publicatie] De Universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945

10-03-2020 11:50 - Jobs: Postdoc/PhD Candidate, "Managing Scarcity" (Maastricht University; various deadlines)

04-09-2019 10:07 - Call for Papers: "Animals as Objects. Zoological Gardens and Natural History Museum in Berlin, 1810−2020" (Berlin, 13-14 February 2020; Deadline: 20 September 2019)

26-04-2019 01:48 - REMINDER Registration for the Gewina Woudschoten conference closes Tuesday, April 30th

26-04-2019 01:00 - Report: History of Science and Humanities PhD Conference 2019 (Kerkrade)

15-03-2019 01:55 - Conference: Teaching the history of Knowledge: Purposes, Problems, Practices (Vrije Universiteit Amsterdam, 20 March 2019)

12-03-2019 01:47 - CfA: 5th International Conference on the History and Philosophy of Computing (Bergamo, Italy, 28-30 October 2019; Deadline 30 April 2019)

21-02-2019 12:54 - Jobs: PhD position & Assistant Professorship (Maastricht; Deadlines 15 March (PhD) & 28 February (! AP))

14-01-2019 12:06 - Call for Papers: Dutch Historians' Days 2019: Inclusive History (Groningen, 22-24 August 2019; Deadline 28 January 2019)

28-12-2018 10:00 - Job: Fully funded PhD position "Atmospheric Tides Science", Ghent University & Università Ca' Foscari, Venice (Deadline: 28 February 2019)

06-12-2018 02:32 - [REMINDER] Call for Papers: History of Science Society annual meeting (Utrecht, 23-27 July 2019; Deadline 7 January 2019)

16-10-2018 03:20 - Announcement: 12th International Conference on the History of Chemistry (ICHC12; Maastricht, the Netherlands, 29 July - 2 August, 2019)

Gevonden publicaties:

Conflicten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 1 (1971), 1-27

Authors

Tammes, A.J.P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 10.54 M)

Over de doeltreffendheid van monetaire politiek: Nederlandse ervaringen 1954-1969

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 4 (1971), 153-184

Authors

Holtrop, M.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (39 pagina's, 17.41 M)

De meervoudige gedetermineerdheid van menselijk gedrag

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 35, nummer 3 (1972), 129-144

Authors

Duijker, H.C.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 8.15 M)

DE LEEFRUIMTE VAN DE MENS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 3 (1973), 75-96

Authors

Tammes, A.J.P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 8.83 M)

Maerlants Torec als 'Sleutelroman'

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 5 (1973), 119-195

Authors

Heeroma, K.

Keywords

N/A

Download als pdf file (80 pagina's, 28.28 M)

Vom Mesopotamischen Menschen der Altbabylonischen Zeit und seiner Welt

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 6 ( 1973), 199-345

Authors

Kraus, F.R.

Keywords

N/A

Download als pdf file (150 pagina's, 56.85 M)

Hendrik IV en het Protest

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 10 (1973), 423-440

Authors

Bachrach, A.G.H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (20 pagina's, 7.05 M)

Gestaafde en vermeende affiniteiten van het Baskisch

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 9, nummer 2 (1946), 13-24

Authors

Uhlenbeck, C.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.05 M)

DE „COLLEGES" VAN DE OUDERE ENGELSE UNIVERSITEITEN IN DE SPIEGEL VAN DE ENGELSE ROMAN

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 24, nummer 6 (1961), 207-220

Authors

Stockum, T.C. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (17 pagina's, 6.22 M)

CLEANTHES OR POSIDONIUS? THE BASIS OF STOIC PHYSICS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 24, nummer 9 (1961), 265-289

Authors

Solmsen, Friedrich

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 11.16 M)

Le Targum De Job De La Grotte 11 De Qumran (11QtgJob). Première Communication

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 9 (1962), 545-557

Authors

Ploeg, J. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 6 M)

HET WIJSGERIG ONDERWIJS AAN DE ILLUSTRE SCHOOL TE BREDA (1646-1669)

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 7 (1962), 421-522

Authors

Sassen, F.

Keywords

N/A

Download als pdf file (106 pagina's, 39.74 M)

Étude sur les formes métriques du mystère du vieil testament

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 2 (1962), 37-161

Authors

Noomen, W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (134 pagina's, 41.55 M)

De vindplaatsen van de "Romeinse bronnen"

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 15 (1962), 715-726

Authors

Polman, P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (14 pagina's, 5.7 M)

De bouw van het Engelse woord

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 8 (1941), 229-306

Authors

Kruisinga, E.

Keywords

N/A

Download als pdf file (78 pagina's, 22.63 M)

Cyprianus van Carthago

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 9 (1958), 233-265

Authors

Bakhuizen van den Brink, J.N.

Keywords

N/A

Download als pdf file (34 pagina's, 14.79 M)

Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 43, nummer 3 (1980), 63-76

Authors

Kamerbeek, J.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.22 M)

Over het lezen en het boek

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 4 (1958), 75-93

Authors

Dresden, S.

Keywords

N/A

Download als pdf file (22 pagina's, 8.08 M)

Eusebeia en de cardinale deugden. Een studie over de functie van Eusebia in het leven der Grieken en haar verhouding tot de ethiek

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 23, nummer 4 (1960), 77-164

Authors

Loenen, D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (94 pagina's, 34.52 M)

L'ÂME, LE NOUS ET LES HENADES DANS LA THÉOLOGIE DE PROCLUS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 23, nummer 2 (1960), 29-42

Authors

Grondijs, L.H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.83 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden