PERSONEN FILTERS: pagina=1, s=, field=philosophy of religion, berichten=

Gevonden personen:

Hubertus Gezinus Hubbeling

MALE
Yogyakarta, Indonesia 27-11-1925 - Groningen, Netherlands 07-10-1986

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Groningen 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Hubbeling, H.G., Jaarboek 1987, p. 127-133 door E.M. Barth.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2621333
VIAF: http://viaf.org/viaf/66483773

Wigbold Muilman

MALE
Voorschoten, Netherlands 11-11-1728 - Den Haag, Netherlands 13-01-1793

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 1789 - 1793

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 9, p.695-696

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/284531872

Franz Cumont

MALE
Aalst, Belgium 03-01-1868 - Brussel, Belgium 19-08-1947

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Paris 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Cumont, F., Jaarboek 1950/51, p. 181-188 door A.G. Roos.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1380415
VIAF: http://viaf.org/viaf/71408810

Gerrit de Vries

MALE
Haarlem, Netherlands 22-02-1818 - Den Haag, Netherlands 04-03-1900

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Vries Az., G. de, Jaarboek 1900, p. 41-107 door J. Roel.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q919175
VIAF: http://viaf.org/viaf/246717940

Salomon Herman Reinach

MALE
Saint-Germain-en-Laye, France 29-08-1858 - Paris, France 04-11-1932

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Boulogne-Billancourt 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Reinach, Sal., Jaarboek 1932/33, p. 163-164 door C.W. Vollgraff.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q659722
VIAF: http://viaf.org/viaf/59088392

William Brede Kristensen

MALE
Kristiansand, Norway 21-06-1867 - Leiden, Netherlands 25-09-1953

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Kristensen, W.B., Jaarboek 1953/54, p. 295-305 door A. de Buck.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q4568519
VIAF: http://viaf.org/viaf/20489641

Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye

MALE
Leeuwarden, Netherlands 09-04-1848 - Bilthoven, Netherlands 20-04-1920

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Chantepie de la Saussaye, P.D., Jaarboek 1920/21, p. 103-128 door K. Kuiper.
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1885).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1340281
VIAF: http://viaf.org/viaf/74662083

Heinrich Friedrich Hackmann

MALE
Osnabrück, Germany 31-08-1864 - Hildesheim, Germany 13-07-1935

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1166914
VIAF: http://viaf.org/viaf/10163216

Kurt Latte

MALE
Königsberg, Germany 09-03-1891 - Tutzing, Germany 18-06-1964

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Tutzing 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Latte, K., Jaarboek 1964/65, p. 389-394 door J.H. Waszink.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q74274
VIAF: http://viaf.org/viaf/14938543

Daniel Erhard Johannes Völter

MALE
Esslingen, Germany 14-09-1855 - Stuttgart, Germany 18-05-1942

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Bussum 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Völter, D.E.J., Jaarboek 1946/47, p. 137-144 door J. Lindeboom.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2931015
VIAF: http://viaf.org/viaf/98428691

James George Frazer

MALE
Glasgow, United Kingdom 01-01-1854 - Cambridge, United Kingdom 07-05-1941

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • London 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Frazer, J.G., Jaarboek 1946/47, p. 178-183 door W.H. Rassers.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q151936
VIAF: http://viaf.org/viaf/31996454

Sytze Hoekstra

MALE
Wieringerwaard, Netherlands 20-08-1820 - Ellecom, Netherlands 13-06-1898

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Ellecom 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Hoekstra Bzn., S., Jaarboek 1901, p. 3-31 door B.H.C.K, van der Wijck.
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1885).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q16801897
VIAF: http://viaf.org/viaf/291806593

Raffaele Pettazzoni

MALE
San Giovanni in Persiceto, Italy 03-02-1883 - Rome, Italy 08-12-1959

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Rome 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Pettazzoni, R., Jaarboek 1959/60, p. 387-390 door H. Wagenvoort.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1130997
VIAF: http://viaf.org/viaf/110815718

Hans Ludwig Windisch

MALE
Leipzig, Germany 25-04-1881 - Halle an der Saale, Germany 08-11-1935

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Windisch, H.L., Jaarboek 1935/36, p. 260-265 door W.J. Aalders.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q15446633
VIAF: http://viaf.org/viaf/69706908

Jan Rudolph Deiman

MALE
Hagen, Netherlands 29-08-1743 - Amsterdam, Netherlands 14-01-1808

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Deiman, Johan Rudolph
 • Deiman, Joan Rudolph

BIO

Dissertation: de indicatione vitali generatim

Highest degree: Doctor Medicinae

Fields of interest:
Biography:
"Samensteller" Pharmacopoea Batava. Founder of Leesmuseum Amsterdam (with Cornelis Loots, J.F. Helmers en D.J. van Lennep)

Residence

 • Amsterdam 1798~

Occupation

 • Medical Doctor [..1779], Amsterdam
 • Regent of Amsterdamse Gasthuis , Amsterdam
 • physician of Lodewijk Napoleon 

Education

 • medicine student  - Hogeschool Halle

Membership

Provenance

 • vertaling van de geneeskundige proeven met den magneet, door Unzer, met voorrede van den vertaler (Amst. 1775)
 • Vertaling van een fransch werkje over den lintworm, met voorrede (1776)
 • Verhandeling over het nut van den groei der Boomen en Planten tot zuivering der lucht (Amst. 1780)
 • Waarnemingen omtrent de verbetering der lucht, door middel v.d. groei der planten in Mengelwerk der Hedend. Vaderl. Letteroeff. 1778 dl. VII, pag. 338-349
 • Geneeskundige Proeven en Waarnemingen omtrent de goede uitwerking der Electriciteit in verscheiden Ziekten (Amst. 1779)
 • Antwoord op den prijsvraag, aangaande den invloed, welke de natuurlijke Electriciteit en derzelver verdeeling in onzen dampkring heeft, op gezonde en zieke lichamen in Verhandelingen v.h. Bataafsch Genootsch. der Proefondervind. Wijsbegeerte, dl. VIII, 1787
 • Proeven met de Electrophoor in Mengelwerk der Alg. Vaderl. Letteroef. dl. II; Beschrijving van eene Electrizeer-Machine en van Proefnemingen met dezelve in het werk gesteld (Amst. 1789)
 • Betoog dat de dierlyke dood en hetgeen daarmede gepaard gaat, op verre na zoo verschrikketyk niet is, als het zich aan onze verbeelding voordoet in Alg. Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak, (Amst. 1791)
 • Over den invloed v.h. Climaat op het dierlyk lichaam, ibid. 1793
 • Betoog, dat de vrees voor heerschende Ziekten inderdaad een middel is, om de besmetting der Ziekten te bevorderen en de Ziekte zelve gevaarlyker te maken, ibid. 1796
 • Bericht wegens het gebruik der warme en koude Baden in Alg. Konst- en Letterbode 1798
 • Doornik, J.E. Johan Rudolph Deiman gedacht (Amst. 1808)
 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).
 • “Naamlijst”, in: Feestviering ter vijftigste verjaaring van het genootschap onder de zinspreuk: Concordia et Libertate (Amsterdam 1798).
 • “Naamlijst der leden van het Vrijdag’s Gezelschap”, in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Philip Jurriaan Ondaatje

MALE
1758 - Amsterdam, Netherlands 18-04-1818

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Juriaan Ondaatje, P.P.
 • Ondaatje, Quint
 • Ondaatje, Pieter Philips Jurriaan Quint

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Utrecht 

Occupation

N/A

Education

 • Med. Cand. 1782
 • Philosophy Dr. 1782

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Quint_Ondaatje

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2689197
VIAF: http://viaf.org/viaf/72200956

Johannes Paauw

MALE
Leiden, Netherlands 1723~ - Leiden, Netherlands 29-01-1803

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Pauw, J.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: PhD Philosophy

Fields of interest:
Biography:
Jan Paauw Jr. (c.1723-1803) was one of the most skillful Dutch instrument makers of his time, working in Leiden, Holland. He was the son of Jan Paauw Sr., who probably was also an instrument maker (there is one instrument known, signed 'Jan Paauw Sr.).
Paauw was highly educated. On 23 September 1738 the then 15-year old Jan Paauw matriculated at Leiden University. He worked already as in instrument maker in 1739 (an instrument bearing that date was in the instrument cabinet of the Mennonite Seminary in Amsterdam). Later he finished his education in 1762 with a Ph.D. in philosophy at the University of Franeker (promotor: A. Brugmans).
Paauw's instruments could be found in all significant Dutch cabinets of experimental philosophy. He constructed clocks, thermometers, pyrometers, pumps, and microscopes, and sold these instruments to the Universities of Leiden (1758), Utrecht (1761-1764) and Franeker, as well as to the Renswoude Foundation in The Hague (1756-1758), the Mennonite Seminary in Amsterdam (1763), and Teylers' Foundation in Haarlem.
Paauw made a variety of microscopes. Many of them were nearly identical copies of the "Single and Double Microscope" described in George Adams's Micrographia Illustrata of 1771.
In 1798 his name was inscribed again in the Leiden Album Studiosorum, probably to celebrate his 60th anniversary as a scientific instrument maker.
In 1800 Jan Paauw was appointed superintendent of the scientific instruments at the Leiden Theatrum Physicum. He died in 1803 in his house at the 'Nieuwe Rijn'. The inventory in Paauw's workshop was sold at auction in 1804. Several of these instruments were bought for the instrument cabinets of Harderwijk University and the Physics Society 'Diligentia' in The Hague.

Collections: Museum Boerhaave, Leiden and Teylers Museum, Haarlem (burners, pyrometers, (mathematical) models, air pumps, microscopes, clocks and thermometers).

Residence

 • Leiden 

Occupation

 • scientific instrument maker 1739 - 1803, Leiden

Education

 • student 1738 - Universiteit Leiden, Leiden
 • PhD student 1762 - Universiteit Franeker, Franeker

Membership

Provenance

 • Album Studiosorus academiae Lugduno, MDLXXV-MDCCCLXXV (23-09-1738 and 13-10-1798).
 • Lulofs, J., Grond-beginselen der wynroey- en peil-kunde, ten dienste der landgenooten (Leiden 1764).
 • Paauw, Jan, Beschryvinge van een microscoop : geschikt om allerleye soorten van voorwerpen, doorschynende of ondoorschynende, op de gemaklykste wyze met de noodige verlichting te beschouwen, het zy met eenvouwdige, of 't zaamgestelde vergroot-glazen (Leyden 1775).
 • Ebeling, E., Naamlijst en korte beschrijving van wis- en natuurkundige werktuigen, bij één verzameld door den weledelen heer Mr. E. Ebeling (Amsterdam 1789).
 • Naamlyst en korte beschryving van alle de wis- en natuurkundige werktuigen, behoorende aan de Stichting van wylen de hoog edele welgeboorene vrouwe, Vryvrouwe van Renswoude, in het Haagsche Burger-Weeshuis: zoo als dezelve bevonden zyn , na de voltooying van de nieuwe zaal, in het jaar 1801 ('s-Gravenhage 1802).
 • Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche Universiteit, vol. 6 ('s-Gravenhage 1923).
 • Clay, R.S. and T.H. Court, The history of the microscope : compiled from original instruments and documents, up to the introduction of the achromatic microscope (London 1932).
 • Kernkamp, G.W., Acta et decreta senatus, vol. 2 (Utrecht 1938).
 • Veerman, K., Euclides' elementen en de modellen van Jan Paauw (1992).
 • Bolle, B., Barometers in beeld (Lochem 1983).
 • Rooseboom, M., Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1950).
 • Paauw, Jan, Catalogus van een zoo uitmuntend als fraai kabinet [van] natuur- wis - en sterrekundige werktuigen, […] alles nagelaaten door wijlen den heere Jan Paauw , (Leiden 1804).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/286457917

Philip Willem van Heusde

MALE
Rotterdam, Netherlands 17-06-1778 - Genève, Switzerland 28-07-1839

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Specimen criticum in Platonem

Highest degree: Phd

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Utrecht 

Occupation

 • Professor of History, Philosophy and Greek Literature 1804 - Universiteit Utrecht, Utrecht
 • Librarian at the Academic Library  - Universiteit Utrecht, Utrecht

Education

 • Student 1797 - Athenaeum Illustre te Amsterdam, Amsterdam
 • Student  - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • Heusde, P.W. van, Algemene Vergadering Instituut 1839, p. 19-22 door W.S. Swart, Gedenkschriften Klasse III, 1848, p. 109-113 door C.A. den Tex.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1358168
VIAF: http://viaf.org/viaf/95188373

Pierre Jeanne Baptiste Charles van der Aa

MALE
Haarlem, Netherlands 31-10-1770 - Leiden, Netherlands 12-05-1812

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Poena infamiae

Highest degree: law

Fields of interest:
Biography:
Van der Aa was the son of the well known Haarlem minister, Christianus Carolus Henricus van der Aa. As a young man he acquired expertise in Latin and Greek. After defending his dissertation in 1789, Van der Aa established himself as a lawyer in Amsterdam. He went on to become an ardent opponent of the aristocracy and played an active role in the revolution in 1795 as secretary of the Comittée revolutionaire. In 1796, he became a bailiff in Amstelland and the following year was made the secretary of Nieuwer-Amstel, a post he held until 1805.

Aa was an ardent opponent of the aristocracy and played a role in the revolution in 1795.

Residence

 • Haarlem 
 • Leiden 

Occupation

 • Lawyer 1789, Amsterdam
 • Baliff [..1796]
 • Secretary 1797, Nieuwer-Amstel

Education

N/A

Provenance

 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1. J.J. van Brederode, Haarlem 185
 • “Naamlijst der heeren leden des genootschaps”, in: Kunst-oefeningen over verscheide nuttige onderwerpen (Amsterdam 1788).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1936768
VIAF: http://viaf.org/viaf/63099040

Samuel Johannes van de Wijnpersse

MALE
Groningen, Netherlands 11-06-1759 - Leiden, Netherlands 22-11-1842

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Dissertatio philosophica inauguralis, de aestu marino

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 
 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gevonden berichten:

12-09-2022 11:03 - [Event] Conference "African Scientists in Colonial and Postcolonial Contexts, 1800-2000" (Royal Society of London, Carlton House, 21 October 2022)

22-04-2022 03:10 - Wedergeboorte van een oude kaart van de Maas bij Rotterdam (Academisch erfgoedblog, Marco van Egmond)

28-03-2022 11:54 - [Call for Papers] Does Science need Heroes? (Nobel) Prize cultures in the Netherlands (Leiden, 29-30 September 2023; Deadline 15 July 2022)

26-03-2022 04:29 - [Job] Postdoc, “Early Citizen Science: How the Public Used Linnaean Instructions to Collect the World” (Deadline: 2 May 2022)

14-06-2021 01:43 - A New Timeline from Archives of IT

16-02-2021 03:08 - Call for Applications: Lisa Jardine History of Science Grant (Deadline: 17 March 2021)

07-01-2021 05:21 - PhD position in Soviet History (m/f/d; E13 TV-L, 65%), on Environment and Health in the Soviet Union and its Successor States, 1945–2000 (Universität Tübingen; Deadline 17 January 2021)

11-09-2020 12:20 - Dijksterhuislezing 2020: Abraham Kuyper & Multatuli (Online, 13 November 2020)

22-06-2020 11:46 - [Publicatie] De Universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945

10-03-2020 11:50 - Jobs: Postdoc/PhD Candidate, "Managing Scarcity" (Maastricht University; various deadlines)

04-09-2019 10:07 - Call for Papers: "Animals as Objects. Zoological Gardens and Natural History Museum in Berlin, 1810−2020" (Berlin, 13-14 February 2020; Deadline: 20 September 2019)

26-04-2019 01:48 - REMINDER Registration for the Gewina Woudschoten conference closes Tuesday, April 30th

26-04-2019 01:00 - Report: History of Science and Humanities PhD Conference 2019 (Kerkrade)

15-03-2019 01:55 - Conference: Teaching the history of Knowledge: Purposes, Problems, Practices (Vrije Universiteit Amsterdam, 20 March 2019)

12-03-2019 01:47 - CfA: 5th International Conference on the History and Philosophy of Computing (Bergamo, Italy, 28-30 October 2019; Deadline 30 April 2019)

21-02-2019 12:54 - Jobs: PhD position & Assistant Professorship (Maastricht; Deadlines 15 March (PhD) & 28 February (! AP))

14-01-2019 12:06 - Call for Papers: Dutch Historians' Days 2019: Inclusive History (Groningen, 22-24 August 2019; Deadline 28 January 2019)

28-12-2018 10:00 - Job: Fully funded PhD position "Atmospheric Tides Science", Ghent University & Università Ca' Foscari, Venice (Deadline: 28 February 2019)

06-12-2018 02:32 - [REMINDER] Call for Papers: History of Science Society annual meeting (Utrecht, 23-27 July 2019; Deadline 7 January 2019)

16-10-2018 03:20 - Announcement: 12th International Conference on the History of Chemistry (ICHC12; Maastricht, the Netherlands, 29 July - 2 August, 2019)

Gevonden publicaties:

Conflicten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 1 (1971), 1-27

Authors

Tammes, A.J.P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 10.54 M)

Over de doeltreffendheid van monetaire politiek: Nederlandse ervaringen 1954-1969

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 4 (1971), 153-184

Authors

Holtrop, M.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (39 pagina's, 17.41 M)

De meervoudige gedetermineerdheid van menselijk gedrag

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 35, nummer 3 (1972), 129-144

Authors

Duijker, H.C.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 8.15 M)

DE LEEFRUIMTE VAN DE MENS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 3 (1973), 75-96

Authors

Tammes, A.J.P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 8.83 M)

Maerlants Torec als 'Sleutelroman'

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 5 (1973), 119-195

Authors

Heeroma, K.

Keywords

N/A

Download als pdf file (80 pagina's, 28.28 M)

Vom Mesopotamischen Menschen der Altbabylonischen Zeit und seiner Welt

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 6 ( 1973), 199-345

Authors

Kraus, F.R.

Keywords

N/A

Download als pdf file (150 pagina's, 56.85 M)

Hendrik IV en het Protest

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 10 (1973), 423-440

Authors

Bachrach, A.G.H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (20 pagina's, 7.05 M)

Gestaafde en vermeende affiniteiten van het Baskisch

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 9, nummer 2 (1946), 13-24

Authors

Uhlenbeck, C.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.05 M)

DE „COLLEGES" VAN DE OUDERE ENGELSE UNIVERSITEITEN IN DE SPIEGEL VAN DE ENGELSE ROMAN

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 24, nummer 6 (1961), 207-220

Authors

Stockum, T.C. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (17 pagina's, 6.22 M)

CLEANTHES OR POSIDONIUS? THE BASIS OF STOIC PHYSICS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 24, nummer 9 (1961), 265-289

Authors

Solmsen, Friedrich

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 11.16 M)

Le Targum De Job De La Grotte 11 De Qumran (11QtgJob). Première Communication

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 9 (1962), 545-557

Authors

Ploeg, J. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 6 M)

HET WIJSGERIG ONDERWIJS AAN DE ILLUSTRE SCHOOL TE BREDA (1646-1669)

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 7 (1962), 421-522

Authors

Sassen, F.

Keywords

N/A

Download als pdf file (106 pagina's, 39.74 M)

Étude sur les formes métriques du mystère du vieil testament

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 2 (1962), 37-161

Authors

Noomen, W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (134 pagina's, 41.55 M)

De vindplaatsen van de "Romeinse bronnen"

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 15 (1962), 715-726

Authors

Polman, P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (14 pagina's, 5.7 M)

De bouw van het Engelse woord

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 8 (1941), 229-306

Authors

Kruisinga, E.

Keywords

N/A

Download als pdf file (78 pagina's, 22.63 M)

Cyprianus van Carthago

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 9 (1958), 233-265

Authors

Bakhuizen van den Brink, J.N.

Keywords

N/A

Download als pdf file (34 pagina's, 14.79 M)

Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 43, nummer 3 (1980), 63-76

Authors

Kamerbeek, J.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.22 M)

Over het lezen en het boek

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 4 (1958), 75-93

Authors

Dresden, S.

Keywords

N/A

Download als pdf file (22 pagina's, 8.08 M)

Eusebeia en de cardinale deugden. Een studie over de functie van Eusebia in het leven der Grieken en haar verhouding tot de ethiek

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 23, nummer 4 (1960), 77-164

Authors

Loenen, D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (94 pagina's, 34.52 M)

L'ÂME, LE NOUS ET LES HENADES DANS LA THÉOLOGIE DE PROCLUS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 23, nummer 2 (1960), 29-42

Authors

Grondijs, L.H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.83 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden