PERSONEN FILTERS: pagina=2, s=, field=philosophy of law, personen=

Gevonden personen:

Paul Ricoeur

MALE
Valence, France 27-02-1913 - Châtenay-Malabry, France 21-05-2005

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Paris 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ricoeur, P., Levensberichten en herdenkingen 2006, p. 65-52 door H.J. Adriaanse.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q192066
VIAF: http://viaf.org/viaf/108266369

Bernard Hendrik Cornelis Karel van der Wijck

MALE
Gorinchem, Netherlands 30-03-1836 - Utrecht, Netherlands 13-03-1925

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Doorn 

Occupation

 • clergyman 

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst in: De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008. Kaa, D.J. vam de, Roo, Y. de. KNAW Press (2008)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q21552007
VIAF: http://viaf.org/viaf/66406537

Else Margarete Barth

FEMALE
Strinda, Norway 03-08-1928 - Groningen, Netherlands 06-01-2015

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Barth, Else

BIO

Dissertation: De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie (Leiden, 1971)

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • Hoogleraar analytische wijsbegeerte 1977 - 1993 - Universiteit Groningen, Groningen

Education

N/A

Membership

Provenance

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q18752558
VIAF: http://viaf.org/viaf/24614978

Jan Hendrik van Swinden

MALE
Den Haag, Netherlands 08-06-1746 - Amsterdam, Netherlands 09-03-1823

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Swinden, Jean Henri van

BIO

Dissertation: On gravitation ("aantrekkingskracht") in 1776

Highest degree: phd

Fields of interest:
Biography:
Descendant of French Hugenot refugees.Van Swinden was mathematician and physicist, but he was also interested in the history of science and often lectured about Christiaan Huygens, He was Professor in Franeker.

Meteorological observations, northern lights (including a 'magneetnaald', barometer and thermometer). Distances (at sea) by measurements of stars.

Residence

 • Franeker 
 • Amsterdam 

Occupation

 • Meteorological observer, northern lights (including a magneetnaald, barometer and thermometer) 
 • professor of Logic, Metaphysics, Philosophy (meaning physics) 1766-12 - 1785, Franeker
 • professor 1785 - Amsterdamsche Doorluchtige School
 • committee metric system (and reseach of local measures) 1791 - 1820
 • professor 25-04-1785 - Athenaeum Illustre te Amsterdam
 • member Dutch government (Uitvoerend Bewind) 1799 - 1801
 • Member of the board 1785 - Kweekschool voor de Zeevaart - Amsterdam, Amsterdam

Education

 • private education by his father (Philippe van Swinden), Glassius and Jean Jacques Blassiere 
 • student 1763 - 1766 - Leidsche Hoogeschool

Membership

Provenance

 • Swinden, J.H. van, Algemene Vergadering Instituut 1823, p. 19-21 door J.H. van Reenen; Verslagen Instituut Klasse I, 1823, p. 55-106 door G. Moll.
 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).
 • Zuidervaart, H.J., ‘An Eighteenth-Century Medical-Meteorological Society in the Netherlands. An Investigation on Early Instrumentation, Organisation and Quantification of the Science of Weather’ in: British Journal for the History of Science 38 (2005) 379-410 en idem 39 (2006) 49-66.
 • "Naamlijst der commissarissen van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands zeedienst", in: G.M.W. Acda, Ph.M. Bosscher, N.D.B. Habermehl, H.E. Kuipers en G.J.A. Raven, Tot een rechtschapen en kloke zeeman toe te rusten (1785-1985). Tweehonderd jaar kweekschool voor de zeevaart en hogere zeevaartschool Amsterdam (Zutphen 1985) 210.
 • “Naamlijst der leden van het Vrijdag’s Gezelschap”, in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1803).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1814).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q513159
VIAF: http://viaf.org/viaf/96238

Jan M.M. Aler

MALE
Amsterdam, Netherlands 13-07-1910 - Amsterdam, Netherlands 30-06-1992

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Aler, Jan

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Aler, J., Levensberichten en herdenkingen 1994, p. 7-12 door M. van Nierop.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q13735239
VIAF: http://viaf.org/viaf/46803608

Petrus Hofman Peerlkamp

MALE
Groningen, Netherlands 02-02-1786 - Hilversum, Netherlands 28-03-1865

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Hilversum 

Occupation

 • Professor Philosophiae en Letteren  - Universiteit Leiden, Leiden

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst in: De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008. Kaa, D.J. vam de, Roo, Y. de. KNAW Press (2008)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2037927
VIAF: http://viaf.org/viaf/59826654

Thomas Henry Huxley

MALE
Ealing, United Kingdom 04-05-1825 - Eastbourne, United Kingdom 29-06-1895

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • London 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst in: De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008. Kaa, D.J. vam de, Roo, Y. de. KNAW Press (2008)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q184366
VIAF: http://viaf.org/viaf/66511085

Cornelius Rudolphus Theodorus Krayenhoff

MALE
Nijmegen, Netherlands 02-06-1758 - Nijmegen, Netherlands 24-11-1840

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Kraijenhoff, C.R.T.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: med. doctor

Fields of interest:
Biography:
Philosopher, medical doctor, lieutenant-general, military engineer, official, Patriot.

Residence

 • Nijmegen 1830~
 • Amsterdam 

Occupation

 • politician 
 • Medical Doctor , Amsterdam
 • lieutenant-general 
 • military engineer 
 • minister of war 

Education

 • Student Medicine and Philosophy 1777 - 1783 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk

Membership

Provenance

 • Krayenhoff, C.R.T., Algemene Vergadering Instituut 1841, p. 12-17 door J. Bosscha; Verslagen Instituut Klasse I, 1841, p. 11 door W.S. Swart.
 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van wiskundige voorstellen (Amsterdam 1830).
 • “Naamlijst”, in: Feestviering ter vijftigste verjaaring van het genootschap onder de zinspreuk: Concordia et Libertate (Amsterdam 1798).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1803).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q329498
VIAF: http://viaf.org/viaf/13401231

Willem Leonard Mahne

MALE
Amsterdam, Netherlands 28-05-1772 - Leiden, Netherlands 20-05-1852

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst in: De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008. Kaa, D.J. vam de, Roo, Y. de. KNAW Press (2008)
 • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)–P.J. Blok, P.C. Molhuysen

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q55233301
VIAF: http://viaf.org/viaf/52523227

Friedrich Münter

MALE
Gotha, Germany 14-10-1761 - København, Denmark 09-04-1830

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Fried(e)rich Christian Carl Heinrich Münter was a German-Danish scholar, professor of theology at the University of Copenhagen, orientalist, church historian, archaeologist, Danish bishop of Zealand, and freemason. He was a brother of Sophie Christiane Friederike Brun.

Residence

 • København 

Occupation

 • Professor of Theology  - University of Copenhagen

Education

 • Student 1781 - Universitat Gottingen
 • Student  - 1784 - University of Fulda

Membership

Provenance

 • Munter, F., Algemene Vergadering Instituut 1850, p. 21 door H.H. Klijn.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q213871
VIAF: http://viaf.org/viaf/34483594

Christian Karl Josias von Bunsen

MALE
Korbach, Germany 25-08-1791 - Bonn, Germany 28-11-1860

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Bunsen, Christian Karl Josias Freiherr von

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Bonn 

Occupation

 • statesman 

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Bunsen, C.K.J. von, Jaarboek 1860, p. 91-99 door H.J. Koenen.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q67409
VIAF: http://viaf.org/viaf/27110558

Hendrik Weyenberch

MALE
Haarlem, Netherlands 06-12-1842 - Bloemendaal, Netherlands 27-07-1885

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Weijenberch jr., Hendrik

BIO

Dissertation: Beiträge zur Anatomie und Histologie der hemicephalen Dipteren-Larven

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Utrecht 
 • Göttingen 
 • Haarlem 

Occupation

 • zoology professor 1872 - 1882 - University of Córdoba

Education

 • philosophy student 1864 - 1868, Utrecht

Membership

Provenance

 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 3. (Leiden 1914) 1415.
 • “Lijst der leden van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging”, in: Tijdschrift voor entomologie. Jaargang 11. Tweede Serie. Derde deel. (Den Haag 1868).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Roelof Arent Volkier van Haersolte

MALE
Zwolle, Netherlands 02-07-1919 - Wassenaar, Netherlands 22-12-2002

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Blaricum 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Haersolte, R.A.V., Levensberichten en herdenkingen 2004, p. 65-64 door L.M. de Rijk.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65849510
VIAF: http://viaf.org/viaf/93762809

François Hemsterhuis

MALE
Franeker, Netherlands 27-12-1721 - Den Haag, Netherlands 07-07-1790

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Hemsterhuis, Franciscus

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Hemsterhuis was a Dutch philosopher and writer on aesthetics. He studied at the University of Leiden, after which he entered the service of the Dutch Republic, where he acted as secretary to the state council of the United Provinces since 1769. He held this position until 1780. He became acquainted with many distinguished persons, such as Goethe, Herder and Jacobi. He was a very close friend of Adelheid Amalia, prinses Gallitzin, wife of the Russian ambassador in The Hague, who he met in 1775. He educated her in the exact sciences and philosophy and was tutor to her children. He invented an achromatic binocular telescope, and tested all the optical instruments of the Amsterdam Van Deijl instrument makers firm.

Residence

 • Leiden 1740 - 1755
 • Den Haag 1755 - 1790

Occupation

 • Eerste commis van de Staat 1769 - 1790, Den Haag

Education

 • student  - Universiteit Leiden

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).
 • L. Brummel, Frans Hemsterhuis. Een Philosophenleven (Haarlem, 1925)
 • Petry, Michael J., ‘Hemsterhuis on Mathematics and Optics’, in: The Light of Nature: Essays in the History of Science presented to A.C. Crombie, edited by J. D. North and J. J. Roche (Dordrecht, 1985), 209–239.
 • Zuidervaart, H.J., 'Reflecting 'Popular Culture' : The Introduction, Diffusion, and Construction of the Reflecting Telescope in the Netherlands', Annals of Science 61:4 (2004), 407-452.
 • Petry, Michael J. [et al] Frans Hemsterhuis. Waarneming en werkelijkheid (Baarn, 1988)
 • Sluis, J. van, ‘Hemsterhuis en de familie-Van Aylva. Tekstuitgave van een [Franstalige] correspondentie’ [Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van de Werkgroep ‘Sassen’ 2 (1991), 71–88.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1375105
VIAF: http://viaf.org/viaf/34466051

Johannes Florentinus Martinet

MALE
Deurne, Netherlands 12-07-1729 - Amsterdam, Netherlands 04-08-1795

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: de Respiratione insectorum

Highest degree: Doctor philosophiae

Fields of interest:
Biography:
minister, philosophy doctor, meteorological observe, owner of a cabinet of (scientific) instruments

Residence

 • Edam 1759 - 1775
 • Zutphen 1775

Occupation

 • minister 1775, Zutphen
 • minister 1756 - 1759, Gellicum
 • minister 1759 - 1775, Edam

Education

 • student mathematics, physics, philosophy, classics and theology  - 22-06-1753 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1826583
VIAF: http://viaf.org/viaf/67267642

Andreas Gerardus Maria van Melsen

MALE
Zeist, Netherlands 10-11-1912 - Nijmegen, Netherlands 08-10-1994

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Nijmegen 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Melsen, A.G.M. van, Levensberichten en herdenkingen 1995, p. 77-83 door H.A.G. Braakhuis.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q15517828
VIAF: http://viaf.org/viaf/137977

Bernardus Nieuhoff

MALE
Lingen, Germany 18-03-1747 - Harderwijk, Netherlands 20-12-1831

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

 • Nyhof, Bernard

BIO

Dissertation: De sensu pulchri

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Professor of philosophy and mathematics

Residence

 • Harderwijk 1775-08-07 - 1831-12-02
 • Lingen 1747-03-18
 • Leiden 1769-09-02
 • Deventer 1775-02 - 1775-08-07

Occupation

 • professor philosophy, mathematics and astronomy 07-08-1795 - 1811 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • professor 1795-02 - 07-08-1795 - Athenaeum te Deventer, Deventer
 • professor of philosophy 02-08-1815 - 01-09-1817 - Athenaeum te Harderwijk
 • Member Eerste Nationale Vergadering 1796 - 1797
 • Member municipal council (municipale raad) 1811 - 1813, Harderwijk

Education

 • student 02-09-1769 - Universiteit Leiden, Leiden
 • student  - Gymnasium Lingen, Lingen

Membership

Provenance

 • Nieuhoff, B., Algemene Vergadering Instituut 1832, p. 13 door J. de Vries.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2898380
VIAF: http://viaf.org/viaf/61892537

Johannes Oosterdijk Schacht

MALE
Leiden, Netherlands 26-10-1704 - Utrecht, Netherlands 18-08-1792

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De motu Planetarum in orbibus ellipticis (1726) and De secretione animali (1726)

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Professor of philosophy and medicine.

Residence

 • Utrecht 

Occupation

 • professor of medicine 12-09-1729, Utrecht
 • professor of philosophy 03-03-1728, Franeker
 • rector in 1732 and 1752 , Utrecht

Education

 • student  - 26-09-1726, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1698110
VIAF: http://viaf.org/viaf/34799788

Helmuth Karl Otto Gustav Bernhard Plessner

MALE
Wiesbaden, Germany 04-09-1892 - Göttingen, Germany 12-06-1985

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Erlenbach 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q76522
VIAF: http://viaf.org/viaf/77153

Karel Kuypers

MALE
Rotterdam, Netherlands 02-03-1905 - Hilversum, Netherlands 23-03-1986

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Theorie der geschiedenis. voornamelijk met betrekking tot de cultuur (Amsterdam, 1931)

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Naarden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Kuypers, K., Jaarboek 1990, p. 151-160 door J. Aler.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2206388
VIAF: http://viaf.org/viaf/107414076

Gevonden berichten:

11-10-2018 11:47 - "Johannes Hudde, een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos" - Studium 11.1 (2018) is uit!

13-09-2018 05:24 - Symposium: Institutions, knowledge, global history. Afscheid van Karel Davids als hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Vrije Universiteit (Amsterdam, 26 oktober 2018)

30-08-2018 11:00 - Conference: Isaac Beeckman in Context: Science, the Arts, and Culture in the Early Dutch Republic (Middelburg, 27-28 September 2018)

13-04-2018 09:00 - Jobs: vacancies for 3 PhD students and 1 Postdoc on forensic culture in the Netherlands / Spain / England / Russia (Deadline: 13 May 2018)

20-03-2018 12:15 - Call for PhD Funding: ERC The Healthy Self as Body Capital (Université de Strasbourg; Deadline 10 May 2018)

19-02-2018 12:00 - Workshop on the material cultures of urban knowledge communities, 1500-1800 (Canterbury, 6 July 2018; Deadline 23 March 2018)

16-02-2018 12:42 - Workshop: Scientist Biographies (Delft, 9 March 2018)

15-02-2018 05:39 - Conferentie: Electrologica X8 Computer in Rijksmuseum Boerhaave (Leiden, 24 maart)

30-01-2018 11:53 - Call for Papers: Psychiatry in the 19th and 20th centuries from a transnational perspective (Luxembourg, 21-22 November 2018; Deadline: 22 June 2018)

27-12-2017 09:00 - Call for Papers: EAMHMS Congress ‘Beyond the Museum Walls. Medical Collections and Medical Museums in the 21st Century’; (Barcelona, September 19th – 22nd 2018; Deadline 1 February 2018)

26-10-2017 03:00 - Nacht Van Descartes / Night of Descartes 2017, "Science and the Future" (20 november 2017)

19-09-2017 11:07 - Blog: Een pleidooi voor de Wet (Frans van Lunteren)

01-05-2017 11:00 - Meer dan vijftig jaar Nederlands-Belgisch wetenschapshistorisch onderzoek online

23-03-2017 12:00 - Call for Papers: The Laboratory Revolution. The Rise of the Laboratory and the Changing Nature of the University, 1850-1950 (Groningen, 26-27 October 2017; Deadline: 15 May 2017)

28-02-2017 05:04 - Uitreiking Thijssen-Schoute scriptieprijs en Oratie Fokko Jan Dijksterhuis (Amsterdam, 3 maart 2017)

09-02-2017 12:00 - Report: Parchment, Paper, Pixels. International conference in Maastricht, 2-3 February 2017

22-12-2016 01:00 - Koninklijke Bibliotheek presenteert digitale versie van Specilla circularia, Johannes Huddes boek over telescopen

01-12-2016 10:00 - Leiden University Libraries and Brill Publishers present publication of the fully digitized personal archive of Christiaan Huygens

29-11-2016 04:00 - Job: Beleidsmedewerker Presentatie Erfgoed (TU Delft; Deadline 4 december 2016)

18-11-2016 12:00 - CfP Reminder: Histories of Healthy Ageing (Groningen, 21-23 June 2017; Deadline 1 December 2016)

Gevonden publicaties:

Virginibus puerisque; a study on the service of children in worship

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 2, nummer 12 (1939), 443-485

Authors

Leeuw, G. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (44 pagina's, 11.98 M)

Comitia tributa - Concilium plebis, Leges - Plebiscita

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 3, nummer 6 (1940), 251-294

Authors

Roos, A.G.

Keywords

N/A

Download als pdf file (44 pagina's, 15.35 M)

De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaanse talen

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 3, nummer 11 (1940), 437-488

Authors

Wils, J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 14.6 M)

Staat en zonde

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 4, nummer 9 (1941), 307-348

Authors

Aalders, W.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (42 pagina's, 12.09 M)

De eerste 'grammatica' van het Hindoestansch

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 15 (1941), 643-674

Authors

Vogel, J.Ph.

Keywords

N/A

Download als pdf file (32 pagina's, 9.47 M)

Reinier de Graaf 1641-1941

Referentie: Verhandelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 5, nummer 5 (1942), 257-281

Authors

Barge, J.A.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (27 pagina's, 6.83 M)

Oude Aziatische contacten van het Eskimo

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 7 (1941), 201-227

Authors

Uhlenbeck, C.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 7.66 M)

Is "uu" voor "oe" Holland in- en uitgevoerd?

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 63, Serie A, nummer 5 (1927), 127-178

Authors

Vries, W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 15.01 M)

Een Iersch kettingsprookje

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 63, nummer 10 (1927), 259-273

Authors

Hamel, A.G. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 3.8 M)

Instrumental phonetics. Its value for linguists

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 65, nummer 2 (1928), 37-98

Authors

Groot, A.W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (62 pagina's, 18.51 M)

Intervocaliese d in het Groningens. De ui van stuiten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 54, Serie A, nummer 3 (1928), 99-150

Authors

Vries, W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 16.01 M)

Vijftien jaren internationale rechtspraak

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 1, nummer 2 (1938), 133-180

Authors

Verzijl, J.H.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (48 pagina's, 14.22 M)

Cechies-Slovaaks-Cechoslovaaks

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 65, Serie A, nummer 8 (1928), 245-266

Authors

Wijk, N. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (22 pagina's, 6.91 M)

Over een eigenaardige Litouwse uitdrukking

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 8 (1958), 223-232

Authors

Meulen, R. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (12 pagina's, 5 M)

'n Pastelportret deur Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 32, nummer 1 (1969), 1-20

Authors

Bax, D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (21 pagina's, 7.82 M)

De geheime contacten met België, Frankrijk en Engeland in de neutraliteitsperiode, september 1939 - mei 1940

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 32, nummer 7 (1969), 201-215

Authors

Jong, L. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 5.98 M)

The art of memory and its mnemotechnical traditions

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 49, nummer 3 (1986), 90-126

Authors

Boer, W. den

Keywords

N/A

Download als pdf file (42 pagina's, 13.26 M)

De moeizame weg naar de verklaring van de maatschappelijke verschijnselen

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 49, nummer 5 (1986), 151-178

Authors

Gadourek, I.

Keywords

N/A

Download als pdf file (30 pagina's, 11.92 M)

WOODROW WILSON, PROFESSOR OF PROFEET: HET RAADSELVAN ZIJN RHETORIEK

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 50, nummer 6 (1987), 187-211

Authors

Schulte Nordholt, J.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 9.92 M)

De relatie tussen wetgever en rechter in een tijd van rechterlijk activisme - Welkomswoord

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 52, nummer 3 (1989), 83-84

Authors

Remmelink, J.,Dijk, P. van (red.)

Keywords

N/A

Download als pdf file (8 pagina's, 1.04 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden