PERSONEN FILTERS: pagina=2, s=, membership=Schilder- en tekengenootschap ���Ars Aemula Naturae��� - Leiden, publicaties=

Gevonden personen:

Abraham Johannes Ruytenschild

MALE
1778 - 1841

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Rembertus Dodonaeus

MALE
Mechelen, Belgium 1517 - Leiden, Netherlands 10-03-1585

Member Group(s)

 • Database Clusius

placeholder

Variant Names

 • Dodoens, Rembert

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Famous botanist and medical adviser at the Vienna court. Arrived at the Vienna court in november 1574, as the successor of Nicolaas Biesius. After the dead of Maximilian II he worked one year for Rudolph II (until the end of 1577). From 1578-1582 he lived in Cologne, Mechelen and Antwerp. In 1583 he became professor in medicine at the Leiden University.

Correspondent and close friend of Carolus Clusius. Dodoens' botanical observations were for the greatest part based on books and gardens. Morren contrasts this with Clusius' observations in nature ( see Greene, 1983, p. 852-53).

Publications:
among others: Pemptades Historiae Stirpium (1583).

Quoted in:
- C. Clusius, Rariorum plantarum historia (Antwerp 1601) 129, 155, 188, 320, CXC, CCXXIV.
- C. Clusius, Exoticorum libri decem (Leiden 1605) 160.

Residence

 • Mechelen 
 • Wien 
 • Prague 
 • Köln 
 • Leiden 
 • Antwerpen 

Occupation

 • physician  - 1577, Mechelen
 • physician 1574 - 1576 - Court of Maximilian II, emperor of the Holy Roman Empire, Wien
 • physician 1576 - 1577 - Court of Rudolf II, emperor of the Holy Roman Empire, Wien
 • professor 1583 - 1585 - Universiteit Leiden, Leiden
 • botanist 1550 - 1585

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Bibliografie van Biografieën van biologen, dierkundigen, kruidkundigen, plantkundigen, biohistorici, natuurbeschermers, natuurfotografen, natuurillustratoren, natuurschilders etc. voor 1950 geboren. http://www.natuurcijfers.nl/biografieen.htm
 • C. Clusius, Rariorum plantarum historia (Antwerp 1601) 129, 155, 188, 320, CXC, CCXXIV.
 • C. Clusius, Exoticorum libri decem (Leiden 1605) 160.
 • F. Egmond, The world of Carolus Clusius: natural history in the making, 1550-1610 (London 2010).
 • E. van Gelder, Tussen hof en keizerskroon. Carolus Clusius en de ontwikkeling van de botanie aan Midden-Europese hoven (1573-1593) (Leiden 2011).
 • E.L. Greene, Landmarks of botanical history. Part II (1983), chapter 24.
 • F.W.T. Hunger, Charles de l'Escluse (Carolus Clusius). Nederlandsch kruidkundige, 1526-1609 Vol. I (The Hague 1927), p. 131.
 • N. Mout, "Späthumanismus am Kaiserhof in der Zeit Maximlians II."in: N. Hammerstein & G. Walther, Spathumanismus. Studien über das Ende einer kulturhistorischen Epoche. (Wallstein Verlag, 200?): 46-64.
 • http://www.plantaardigheden.nl/dodoens/default.htm

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q437466
VIAF: http://viaf.org/viaf/17321426

Rutger Schutte

MALE
1708 - 1784

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/77122353

Lodewijk Caspar Valckenaer

MALE
Leeuwarden, Netherlands 07-06-1715 - Leiden, Netherlands 15-03-1785

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Franeker 
 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

 • student  - Universiteit Franeker, Franeker
 • student  - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2155572
VIAF: http://viaf.org/viaf/71522884

Robert Keuchenius Driessen

MALE
Groningen, Netherlands 07-05-1759 - Groningen, Netherlands 25-10-1831

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

 • Driessen, Robert Keuchenius

BIO

Dissertation: Specimen historico-juridicum, sistens originem et causas privilegiorum, quae liberis utriusque sexus competunt in successione parentum ad art. XLIX Lib. III. Juris Omlandici (1782)

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Robert Keuchenius Driessen enrolled at the university of Groningen in September 1773 and obtained his PhD degree in law, may 1782. He established himself as a lawyer in his birthcity. However, with the introduction of French law in 1811 he left his legal practice and dedicated himself to historical research. June 1824 he became archivist of the province of Groningen. Although Keuchenius Driessen wrote several essays on legal history only the following title was published:

'Monumenta Groningana veteri aevi inedita, of Verzameling van onuitgegeven oude Charters en Stukken betreffende de Provincie Groningen, aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de XIV de Eeuw, met aanmerkingen en afbeeldingen opgehelderd' (Groningen 1822-1830)

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • lawyer 1782 - 1811, Groningen
 • archivist of the province of Groningen 15-06-1824
 • secretary of Ommelanden 1795 - 1831
 • deputy 1812 - 1831

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918). P.J. Blok, P.C. Molhuysen

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/305133138

Hendrik Arnold Kreet

MALE
Amsterdam, Netherlands 27-12-1739 (bapt.) - Amsterdam, Netherlands 15-04-1804

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Kreet, Henricus Arnoldus

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • lawyer 
 • griffier  - Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland

Education

 • theology and law student 1756 - 1762, Leiden

Provenance

 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1803).
 • Molhuysen, P.C., en Fr.K.H. Kossmann (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 9. (Leiden 1933) 554.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/291410166

Jan de Kruyff

MALE
Leiden, Netherlands 15-09-1706 - Leiden, Netherlands 18-01-1775

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

 • merchant 

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 4 JAC-NYV(1823)–P.G. Witsen Geysbeek

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/291608017

Pieter van Lelyveld

MALE
Leiden, Netherlands 16-02-1765 - Leiden, Netherlands 07-01-1808

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Lelyveldt, Pieter van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

 • Kaptein der schutterij 

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1808(1808)– Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/287629231

Georgius Lemke

MALE
Oldeholtpade, Netherlands 04-04-1721 - Harlingen, Netherlands 12-02-1792

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Lemke, George

BIO

Dissertation: Dissertatio sexta ad vaticinia Daniëlis de cornu parvo et uno ex eo nato, ejusque gestis (1744)

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Minister in Harlingen.

Residence

 • Harlingen 

Occupation

 • member  - Commissie voor de verbetering van de psalmberijming
 • minister 1748 - 1752, Exmorra
 • minister 1752 - 1754, Cornjum
 • minister 1754 - 1766, Sint Annaparochie
 • minister 1766 - 1792, Harlingen

Education

 • student 14-11-1739 - 1744 - Hogeschool Franeker

Membership

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 9, p.597-598

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q18093278
VIAF: http://viaf.org/viaf/287254374

Willem Frans Godard van Lijnden

MALE
Utrecht, Netherlands 11-10-1729 (bapt.) - IJsselmonde, Netherlands 15-06-1787

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Lijnden tot Hemmen, Willem Frans Godard van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Nijmegen 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/281368610

Cornelis Loots

MALE
Amsterdam, Netherlands 06-07-1765 - Amsterdam, Netherlands 10-10-1834

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Nationalistic poet (showed in, for example, his poems about the Batavians and the Romans). Of modest background.

Residence

 • Amsterdam 1798~

Occupation

 • poet 
 • broker 1796

Education

N/A

Provenance

 • Loots, C., Algemene Vergadering Instituut 1835, p. 12-15 door S. Muller.
 • “Naamlijst”, in: Feestviering ter vijftigste verjaaring van het genootschap onder de zinspreuk: Concordia et Libertate (Amsterdam 1798).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q15943247
VIAF: http://viaf.org/viaf/294347719

Ahasverus van den Berg

MALE
Dordrecht, Netherlands 20-02-1733 - Arnhem, Netherlands 06-01-1807

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q400114
VIAF: http://viaf.org/viaf/39767710

Daniel Pieter de Mauregnault

MALE
Kaapstad, South Africa 19-04-1741 - Den Haag, Netherlands 23-09-1823

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Born in Kaap de Goede Hoop, but raised in the Netherlands. As one of the nobles in zeeland, Mauregnault was appointed to various offices. He acted as alderman, councilor, pensionary and mayor in Veere and he was a delegate at the Staten-Generaal. In 1795, during the Batavian Revolution, he was stripped from his offices.

Residence

 • Veere 
 • Den Haag 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/286957003

Jacob Abraham de Mist

MALE
Zaltbommel, Netherlands 30-04-1749 - Voorburg, Netherlands 03-08-1823

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Uitenhage de Mist, Jacob Abraham

BIO

Dissertation: De imperii alienatione (1766).

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Lawyer, Patriot.

Residence

 • Kampen 
 • Kaapstad 
 • Den Haag 
 • Leiden 1766-09-17 - 1768-07-01

Occupation

 • member 1795 - 1795 - Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
 • member 17-05-1796 - 31-08-1797 - Eerste Nationale Vergadering
 • member 01-09-1797 - 22-01-1798 - Tweede Nationale Vergadering
 • member 15-09-1797 - 22-01-1798 - Constitutiecommissie
 • member 04-08-1800 - 01-04-1802 - Raad van de Aziatische Bezittingen en Etablissementen
 • member 22-03-1804 - 12-07-1806 - Raad van de Aziatische Bezittingen en Etablissementen
 • member 14-02-1807 - 08-05-1807 - Staatsraad
 • member 01-12-1807 - 27-05-1809 - Staatsraad
 • member 30-11-1813 - 31-07-1814 - Provisionele Rekenkamer
 • member 28-03-1814 - 29-03-1814 - Vergadering van Notabelen
 • member 06-11-1820 - 03-08-1823 - Eerste Kamer der Staten Generaal
 • secretary-general at Directoraat-Generaal voor de Zaken van de Indiën, de Koophandel en Koloniën 12-07-1806 - 29-07-1806
 • secretary-general at Ministerie van Koophandel en Koloniën 29-07-1806 - 08-05-1807
 • secretary-general at Ministerie van Koophandel en Koloniën 29-07-1806 - 08-05-1807
 • Landdrost 08-05-1807 - 30-11-1807 - Landdrost en Assessoren van Maasland
 • first president at Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland 27-05-1809 - 31-12-1811
 • president 01-01-1812 - 30-11-1813 - Commissie vervangende het Hof van Rekeningen
 • lawyer 1768 - 1769, Kampen
 • secretary 1769 - 1778, Kampen
 • second secretary 1778 - 1795, Kampen

Education

 • law student 07-09-1766 - 01-07-1768 - Hogeschool Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q3157516
VIAF: http://viaf.org/viaf/102966898

Nicolaas Versteeg

MALE
1700 - 1773

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Rotterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/289366454

Adriaan van der Willigen

MALE
Rotterdam, Netherlands 12-05-1766 - Haarlem, Netherlands 17-01-1841

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Art historian and draftsman

Residence

 • Haarlem 

Occupation

 • in the army 1785 - 1789
 • drossaard 1795 - 1801, Tilburg
 • teacher , Haarlem
 • connoisseur of art 

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Willigen, A. van der, Algemene Vergadering Instituut 1841, p. 11-12 door J. Bosscha.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q4684788
VIAF: http://viaf.org/viaf/7567126

Leonardus van Wolde

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Fontein

MALE
Harlingen, Netherlands 1708 - Amsterdam, Netherlands 08-08-1788

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
He was a preacher.

Residence

 • Amsterdam 1739 - 1748
 • Leiden 
 • Rotterdam 1732 - 1739

Occupation

 • preacher 

Education

 • student voor het doopsgezind leerambt 

Provenance

 • “Naamlijst der leden van het Vrijdag’s Gezelschap”, in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 8. (Leiden 1930) 556.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/281642840

Martinus Isaacus de Crane

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Willem Bilderdijk

MALE
Amsterdam, Netherlands 07-09-1756 - Haarlem, Netherlands 18-12-1831

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: phd law

Fields of interest:
Biography:
Dutch poet and writer. Lived in exile after the regime change of 1795 (until 1806) because of his support of the house of Orange.

Residence

 • Amsterdam 
 • Haarlem 

Occupation

 • professor 1817 - Universiteit Leiden, Leiden

Education

 • student 1780 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • Bilderdijk, W., Algemene Vergadering Instituut 1832, p. 14-18 door J. de Vries.
 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1375186
VIAF: http://viaf.org/viaf/14882166

Gevonden berichten:

11-10-2018 11:47 - "Johannes Hudde, een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos" - Studium 11.1 (2018) is uit!

13-09-2018 05:24 - Symposium: Institutions, knowledge, global history. Afscheid van Karel Davids als hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Vrije Universiteit (Amsterdam, 26 oktober 2018)

30-08-2018 11:00 - Conference: Isaac Beeckman in Context: Science, the Arts, and Culture in the Early Dutch Republic (Middelburg, 27-28 September 2018)

13-04-2018 09:00 - Jobs: vacancies for 3 PhD students and 1 Postdoc on forensic culture in the Netherlands / Spain / England / Russia (Deadline: 13 May 2018)

20-03-2018 12:15 - Call for PhD Funding: ERC The Healthy Self as Body Capital (Université de Strasbourg; Deadline 10 May 2018)

19-02-2018 12:00 - Workshop on the material cultures of urban knowledge communities, 1500-1800 (Canterbury, 6 July 2018; Deadline 23 March 2018)

16-02-2018 12:42 - Workshop: Scientist Biographies (Delft, 9 March 2018)

15-02-2018 05:39 - Conferentie: Electrologica X8 Computer in Rijksmuseum Boerhaave (Leiden, 24 maart)

30-01-2018 11:53 - Call for Papers: Psychiatry in the 19th and 20th centuries from a transnational perspective (Luxembourg, 21-22 November 2018; Deadline: 22 June 2018)

27-12-2017 09:00 - Call for Papers: EAMHMS Congress ‘Beyond the Museum Walls. Medical Collections and Medical Museums in the 21st Century’; (Barcelona, September 19th – 22nd 2018; Deadline 1 February 2018)

26-10-2017 03:00 - Nacht Van Descartes / Night of Descartes 2017, "Science and the Future" (20 november 2017)

19-09-2017 11:07 - Blog: Een pleidooi voor de Wet (Frans van Lunteren)

01-05-2017 11:00 - Meer dan vijftig jaar Nederlands-Belgisch wetenschapshistorisch onderzoek online

23-03-2017 12:00 - Call for Papers: The Laboratory Revolution. The Rise of the Laboratory and the Changing Nature of the University, 1850-1950 (Groningen, 26-27 October 2017; Deadline: 15 May 2017)

28-02-2017 05:04 - Uitreiking Thijssen-Schoute scriptieprijs en Oratie Fokko Jan Dijksterhuis (Amsterdam, 3 maart 2017)

09-02-2017 12:00 - Report: Parchment, Paper, Pixels. International conference in Maastricht, 2-3 February 2017

22-12-2016 01:00 - Koninklijke Bibliotheek presenteert digitale versie van Specilla circularia, Johannes Huddes boek over telescopen

01-12-2016 10:00 - Leiden University Libraries and Brill Publishers present publication of the fully digitized personal archive of Christiaan Huygens

29-11-2016 04:00 - Job: Beleidsmedewerker Presentatie Erfgoed (TU Delft; Deadline 4 december 2016)

18-11-2016 12:00 - CfP Reminder: Histories of Healthy Ageing (Groningen, 21-23 June 2017; Deadline 1 December 2016)

Gevonden publicaties:

Virginibus puerisque; a study on the service of children in worship

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 2, nummer 12 (1939), 443-485

Authors

Leeuw, G. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (44 pagina's, 11.98 M)

Comitia tributa - Concilium plebis, Leges - Plebiscita

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 3, nummer 6 (1940), 251-294

Authors

Roos, A.G.

Keywords

N/A

Download als pdf file (44 pagina's, 15.35 M)

De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaanse talen

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 3, nummer 11 (1940), 437-488

Authors

Wils, J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 14.6 M)

Staat en zonde

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 4, nummer 9 (1941), 307-348

Authors

Aalders, W.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (42 pagina's, 12.09 M)

De eerste 'grammatica' van het Hindoestansch

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 15 (1941), 643-674

Authors

Vogel, J.Ph.

Keywords

N/A

Download als pdf file (32 pagina's, 9.47 M)

Reinier de Graaf 1641-1941

Referentie: Verhandelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 5, nummer 5 (1942), 257-281

Authors

Barge, J.A.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (27 pagina's, 6.83 M)

Oude Aziatische contacten van het Eskimo

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 7 (1941), 201-227

Authors

Uhlenbeck, C.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 7.66 M)

Is "uu" voor "oe" Holland in- en uitgevoerd?

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 63, Serie A, nummer 5 (1927), 127-178

Authors

Vries, W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 15.01 M)

Een Iersch kettingsprookje

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 63, nummer 10 (1927), 259-273

Authors

Hamel, A.G. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 3.8 M)

Instrumental phonetics. Its value for linguists

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 65, nummer 2 (1928), 37-98

Authors

Groot, A.W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (62 pagina's, 18.51 M)

Intervocaliese d in het Groningens. De ui van stuiten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 54, Serie A, nummer 3 (1928), 99-150

Authors

Vries, W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 16.01 M)

Vijftien jaren internationale rechtspraak

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 1, nummer 2 (1938), 133-180

Authors

Verzijl, J.H.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (48 pagina's, 14.22 M)

Cechies-Slovaaks-Cechoslovaaks

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 65, Serie A, nummer 8 (1928), 245-266

Authors

Wijk, N. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (22 pagina's, 6.91 M)

Over een eigenaardige Litouwse uitdrukking

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 8 (1958), 223-232

Authors

Meulen, R. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (12 pagina's, 5 M)

'n Pastelportret deur Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 32, nummer 1 (1969), 1-20

Authors

Bax, D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (21 pagina's, 7.82 M)

De geheime contacten met België, Frankrijk en Engeland in de neutraliteitsperiode, september 1939 - mei 1940

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 32, nummer 7 (1969), 201-215

Authors

Jong, L. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 5.98 M)

The art of memory and its mnemotechnical traditions

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 49, nummer 3 (1986), 90-126

Authors

Boer, W. den

Keywords

N/A

Download als pdf file (42 pagina's, 13.26 M)

De moeizame weg naar de verklaring van de maatschappelijke verschijnselen

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 49, nummer 5 (1986), 151-178

Authors

Gadourek, I.

Keywords

N/A

Download als pdf file (30 pagina's, 11.92 M)

WOODROW WILSON, PROFESSOR OF PROFEET: HET RAADSELVAN ZIJN RHETORIEK

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 50, nummer 6 (1987), 187-211

Authors

Schulte Nordholt, J.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 9.92 M)

De relatie tussen wetgever en rechter in een tijd van rechterlijk activisme - Welkomswoord

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 52, nummer 3 (1989), 83-84

Authors

Remmelink, J.,Dijk, P. van (red.)

Keywords

N/A

Download als pdf file (8 pagina's, 1.04 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden