PERSONEN FILTERS: pagina=22, s=, field=practical and theoretical medicine, publicaties=

Gevonden personen:

Johannes Adrianus Boogaard

MALE
Rotterdam, Netherlands 13-06-1823 - Zoeterwoude, Netherlands 02-06-1877

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Hygienist

Residence

 • Leiden 
 • Berlin 
 • Prague 
 • Paris 

Occupation

 • Prosector afdeling pathologische anatomie 1850, Leiden
 • Redactie Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1862
 • Professor Pathology 1870 - 1877 - Universiteit Leiden, Leiden

Education

N/A

Provenance

 • Boogaard, J.A., Jaarboek 1879, p. 138-153 door T. Zaaijer.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65850442
VIAF: http://viaf.org/viaf/280388025

Pieter Engelbert Wauters

MALE
Moerseke, Belgium 05-12-1745 - Gent, Belgium 08-10-1840

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Doctor in Gent.

Residence

 • Gent 

Occupation

 • Professor  - University of Gent, Gent

Education

N/A

Provenance

 • Wauters, P.E., Algemene Vergadering Instituut 1841, p. 12 door J. Bosscha; Verslagen Instituut Klasse I, 1841, p. 14-15 door W.S. Swart.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/10760866

Hendrik Carel van der Boon Mesch

MALE
Delft, Netherlands 06-04-1795 - Delft, Netherlands 19-06-1831

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • Physician 1820 - 1821, Leiden
 • Professor in Chemistry 1822 - Universiteit Leiden, Leiden

Education

 • Student 1813 - 1820 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • Boon van der Mesch, H.C., Algemene Vergadering Instituut 1831, p. 9-12 door J.D. Meyer; Verslagen Instituut Klasse I, 1831, p. 5-12 door J.P.E. Voute.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q55902315
VIAF: http://viaf.org/viaf/64789167

J. Wijngaard

MALE
N/A - 05-10-1781

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Wyngaard, J.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Medical Doctor, Lector anatomy, surgery and obstetrics

Residence

N/A

Occupation

 • Medical Doctor 1779~

Education

N/A

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Paulus de Wind

MALE
Middelburg, Netherlands 08-05-1714 - 1771

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Medicinae Doctor. Paulus de Wind was mainly interested in obstetrics. He studied the problem of 'the clamped head', a situation wherein birth could not continue and both the child and mother were in danger. He spend much of his life developing different forceps.

Residence

 • Middelburg 
 • Paris 1734 - 1735

Occupation

 • physician [1735..], Middelburg
 • city surgeon and stone cutter 10-08-1737, Middelburg
 • city ​​obstetrician 12-05-1742
 • city physician 20-09-1742, Middelburg
 • surgeon and lithothomus of Zeeland 1750
 • lector of surgery, obstetrics and anatomy 1750, Middelburg
 • physician at the Oost-Indische Compagnie (Zeeland) and examiner of the surgeons 1769
 • provisor of the Reede van Ramrnekens 20-11-1769

Education

 • student 1723~ - 1727~ - Latijnse School Middelburg
 • student 1727~, Amsterdam
 • student 1730 - 1734, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Mattheus van Wulfften Palthe

MALE
Zwolle, Netherlands 09-04-1891 - Soest, Netherlands 23-04-1976

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Jakarta 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/274977914

Iman Jacob van den Bosch

MALE
Tholen, Netherlands 06-02-1731 - Den Haag, Netherlands 26-05-1788

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Medical doctor in the Hague, meteorological observer, One of the founders and first secretary of the 'Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Societeit'

Residence

 • Den Haag 

Occupation

 • Medical Doctor 1783~

Education

N/A

Provenance

 • 'Naamlijst der Heeren Directeuren van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).
 • Zuidervaart, H.J., ‘An Eighteenth-Century Medical-Meteorological Society in the Netherlands. An Investigation on Early Instrumentation, Organisation and Quantification of the Science of Weather’ in: British Journal for the History of Science 38 (2005) 379-410 en idem 39 (2006) 49-66.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Hermannus Christiaan van Hall

MALE
Amsterdam, Netherlands 18-08-1801 - Groesbeek, Netherlands 12-01-1874

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Groningen 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Bibliografie van Biografieën van biologen, dierkundigen, kruidkundigen, plantkundigen, biohistorici, natuurbeschermers, natuurfotografen, natuurillustratoren, natuurschilders etc. voor 1950 geboren. http://www.natuurcijfers.nl/biografieen.htm

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2619918
VIAF: http://viaf.org/viaf/3364576

Jan van Heekeren

MALE
Amsterdam, Netherlands 25-12-1773 - Amsterdam, Netherlands 01-06-1803

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Heeckeren jr., J. van

BIO

Dissertation: De osteogenesi praeternaturali (L.B. 1797, 4o, cum tab.)

Highest degree: Doctor Medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 
 • Amsterdam 

Occupation

 • Doctor Medicinae 1797, Amsterdam
 • Secretaris bij Agent van Nationale Opvoeding 1798, Den Haag
 • Commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsregeling 1799 - 1803, Den Haag

Education

 • Student Medicine 05-08-1792 - 28-06-1797 - Universiteit Leiden

Provenance

 • Verregaande onkunde en wrede handelwijze van twee zogenaamde vroedmeesters (Geneeskundig Magazijn 1799 I, 19)
 • Benoeming door het Uitv. Bewind van een commissie van vijf geneeskundigen, tot het vervaardigen van een Pharmacopoea Batava (Geneeskundig Magazijn 1799 I, 122)
 • Verhaal van het gebeurde tusschen den, Heere S.v. Schaak, Med. Stud. en den Heere I.E. van de Graaff, Major in het Regiment van den Lieutenant-Generaal Stavenisse Pous. Met de gevolgen van dien. Door B.J. Kronenberg en J. van Heekeren. Leyden 1794 |
 • Invoering der Pharmacopoea Batava (Geneeskundig Magazijn 1803 I, 307)
 • Voordragt ter bevordering en algem. verspreiding van de inenting der kinderziekte ( Geneesk. Magazijn 1801 I, st. 1, 127)
 • Rapport omtrent het invoeren van geboorte-, trouw- en sterfteregisters, uit een geneeskundig oogpunt beschouwd, door Stipriaan Luïscius en anderen (Geneeskundig Magazijn 1801 I, st. 2, 90)
 • Voordragt van den raad van binnenl, zaken aan het staatsbewind ter invoering van de Pharmacopoea Batava (Geneeskundig Magazijn 1804 III, st. 1, 124)
 • (J.V. v.d. Palm), Korte Schets, bevattende eenige levensbijzonderheden betr. J.v. Heekeren in Geneesk. Magazijn III
 • Nieuwe Alg. K. en L.bode (1797) VIII, 117
 • Alg. K. en L.bode (1803) I, 401
 • Collot d'Escury, Holl. Roem VII, 469, 470
 • Holtrop, Bibl. Medico-Chirurg., 130, 131
 • “Naamlijst”, in: Feestviering ter vijftigste verjaaring van het genootschap onder de zinspreuk: Concordia et Libertate (Amsterdam 1798).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/37312235

Jacob Jongbloed

MALE
Joure, Netherlands 11-03-1895 - Utrecht, Netherlands 21-07-1974

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Designed a heart-lung machine.

Residence

 • Utrecht 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Jongbloed, J., Verslagen Natuurkunde 83, 1974, p. 113 door P.J. Gaillard; Jaarboek 1974, p. 186-189 door H. Verbiest.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q6705882
VIAF: http://viaf.org/viaf/232381330

Peter Jonas Bergius

MALE
Erikstad, Sweden 1730 - 1790

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Bergius was a Swedish physician and botanist.

Residence

N/A

Occupation

 • physician 1754 - 1761, Stockholm
 • professor of natural history and pharmacy 1761 - Collegium Medicum - Stockholm

Education

 • student 1746, Lund
 • student 1749 - 1750, Uppsala

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2612272
VIAF: http://viaf.org/viaf/2589083

Cornelis Adriaan Bergsma

MALE
Leeuwarden, Netherlands 12-05-1798 - Utrecht, Netherlands 22-06-1859

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: de Thea

Highest degree: professor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • physician 1825 - 1826, Hoorn
 • mathematics professor 1826 - 1831, Gent
 • professor in botany and agronomy 1831, Utrecht

Education

 • medicine student  - 1825, Utrecht

Provenance

 • Bibliografie van Biografieën van biologen, dierkundigen, kruidkundigen, plantkundigen, biohistorici, natuurbeschermers, natuurfotografen, natuurillustratoren, natuurschilders etc. voor 1950 geboren. http://www.natuurcijfers.nl/biografieen.htm
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 4. (Leiden 1918) 121.
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1875).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q16508860
VIAF: http://viaf.org/viaf/74595431

Salomon de Monchy

MALE
Gouda, Netherlands 23-06-1716 - Rotterdam, Netherlands 28-01-1794

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Opio (1739)

Highest degree: Med. Dr.

Fields of interest:
Biography:
Med. Doctor in Rotterdam. In response to the growing complaints about the incompetence of the surgeons at the merchant ships of Rotterdam, Monchy and his colleague Leonardus Patijn offered to educate the future surgeons. They were awarded with the title of professor by the city government. Monchy was an advocate of the vaccination against cow-pox. He wrote 'De Inenting der kinderpokjes, enz. (Rotterdam 1757)' in collaboration with J.F. van Leempoel and other colleagues.

Residence

 • Rotterdam 

Occupation

 • city physician 15-09-1760, Rotterdam

Education

 • student 1735 - 23-06-1739, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/66872430

Gerardus Johannes Mulder

MALE
Utrecht, Netherlands 27-12-1802 - Bennekom, Netherlands 18-04-1880

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De opio ejusque principiis, actione inter se comparatis

Highest degree: Doctor Medicinae and doctor pharmaceuticae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Apeldoorn 
 • Bennekom 
 • Utrecht 1802
 • Rotterdam 
 • Amsterdam 

Occupation

 • Member 1854 - 1858 - Gemeenteraad Utrecht, Utrecht
 • Founder of chemical laboratory 1845 - Universiteit Utrecht
 • Doctor medicinae 1825 - 1826, Amsterdam
 • Doctor Medicinae 1826 - 1835, Rotterdam
 • Lector botany, chemistry, pharmacology and mathematics 1828 - Klinische school - Rotterdam, Rotterdam
 • Professor chemistry and pharmacology 1840 - 1867 - Universiteit Utrecht, Utrecht
 • Regent  - Koningsschool - Apeldoorn, Apeldoorn
 • Voorzitter 1853 - Kiesverening "Koning en Vaderland", Utrecht
 • Oprichter 1850 - Technische (middelbare) school Utrecht, Utrecht

Education

 • Leerling  - Franse school Utrecht
 • Leerling chirurgijn 1813, Utrecht
 • Student Medicine 15-06-1819 - 16-03-1825 - Universiteit Utrecht, Utrecht

Provenance

 • Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde(1888-1891)–F. Jos. van den Branden, J.G. Frederiks
 • C.B. Wels, 'Mulder, Gerardus Johannis (1802-1880)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/mulder 

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q901512
VIAF: http://viaf.org/viaf/19711085

Joannis Nettis

MALE
Alkmaar, Netherlands 1707 - Leiden, Netherlands 15-02-1777

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Nettis, Johannes

BIO

Dissertation: De Congelatione figuris nivium admirandis, rerum congelatarum et frigidarum noxa et salubritate (1742)

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Baptist minister in Middelburg. Registered himself as a medicine student in 1742. Soon Nettis recieved his PhD degree, but he continued to preach. He specialized in eye diseases.Therefore in 1745 he became the city ophthalmologist, and in 1755 he was appointed as the ophthalmologist of Willem IV and V.

Residence

 • Middelburg 

Occupation

 • ophthalmologist 
 • minister 

Education

 • medicine student 21-06-1742, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/49591970

Henricus Onnen

MALE
1779 - 1812

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Dordrecht 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/285369076

Conrad Gerard Ontijd

MALE
Naaldwijk, Netherlands 21-01-1776 - Den Haag, Netherlands 13-01-1844

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Diss. de morte et varia moriendi ratione (1799)

Highest degree: phd

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 

Occupation

 • Doctor Medicinae , Den Haag
 • President provincial committee medicine (The Hague) , Den Haag
 • Editor of the journal Geneeskundig Magazijn 1801 - 1815, Den Haag

Education

 • student of medicine 17-09-1792 - 1797 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • Ontijd, C.G., Algemene Vergadering Instituut 1844, p. 22 door I. da Costa; Verslagen Instituut Klasse I, 1845, p. 178-179 door C.G.C. Reinwardt.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/52038778

Johannes Oosterdijk Schacht

MALE
Leiden, Netherlands 26-10-1704 - Utrecht, Netherlands 18-08-1792

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De motu Planetarum in orbibus ellipticis (1726) and De secretione animali (1726)

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Professor of philosophy and medicine.

Residence

 • Utrecht 

Occupation

 • professor of medicine 12-09-1729, Utrecht
 • professor of philosophy 03-03-1728, Franeker
 • rector in 1732 and 1752 , Utrecht

Education

 • student  - 26-09-1726, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1698110
VIAF: http://viaf.org/viaf/34799788

Louis Otten

MALE
Rijswijk, Netherlands 05-11-1883 - Den Haag, Netherlands 08-11-1946

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Bandung 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Otten, L., Verslagen Natuurkunde 57, 1948, p. 33-34 door A.J. Kluyver; Jaarboek 1947/48, p. 168-176 door E.P. Snijders.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/28312662

Gevonden berichten:

22-09-2022 01:52 - [Presentation] Huib Zuidervaart & Oscar Matsuura: Astronomer, Cartographer and Naturalist of the New World: The Life and Scholarly Achievements of Georg Marggrafe (1610-1643) in Colonial Dutch Brazil (Leiden, 18 November 2022)

12-09-2022 11:20 - [Job] Juniorprofessur (W1) für Geschichte der Botanik und des Gartenbaus (TU Dresden; Deadline 14. Oktober 2022)

20-04-2021 12:14 - [CfP] Diplomatic Studies of Science: The Interplay of Science, Technology and International Affairs After the Second World War  (8-9 November 2021; Deadline 13 June 2021)

12-03-2021 01:00 - Research Fellowships: Consortium for History of Science, Technology and Medicine, Philadelphia (Deadline: 15 April 2021)

06-10-2020 01:13 - Research Fellowships López Piñero Institute, Valencia. 2020-2021 (Deadline: 20 October 2020)

04-05-2020 12:03 - New Blog for the history of science: "Entropie" (ETH Zürich)

26-02-2020 11:33 - CFP: Symposia of Science and Literature & Scientific Instruments Commissions for the Prague 2021 DHST/IUHPST Congress (25-31 July 2021; Deadline: 10 April 2020)

07-11-2019 06:34 - Call for Symposia: European Society for the History of Science Meeting 2020 (Bologna, 31 August - 3 September 2020; Deadline 15 December 2019)

28-08-2019 12:53 - Jobs: 2 PhD candidates for the Project “Moving Animals: A History of Science, Media and Policy in the Twentieth Century” (Maastricht University; Deadline 1 October 2019)

16-04-2019 11:45 - Job: Postdoctoral researcher, “Moving Animals: A History” (5 yrs; History Department, Maastricht University; Deadline 7 May 2019)

26-02-2019 04:47 - Afscheidssymposium en -rede Prof. Ernst Homburg (Maastricht, 26 april 2019)

02-01-2019 11:00 - Nomineer je favoriete chemisch erfgoed

19-09-2018 12:59 - Call for Papers: The 1918 influenza pandemic: Historical and biomedical reflections (Ypres, Belgium, 7-8 February 2019; Deadline 15 November 2018)

17-09-2018 09:00 - Congres: 'Universiteiten en hun campussen: naoorlogse campusontwikkeling' en 'De VU: van campus tot kenniskwartier' (Amsterdam, 29-30 November 2018)

06-09-2018 02:36 - Symposium & Exhibition: "‘A man of no ordinary attainment’: the life and work of Robert Leslie Ellis" (Cambridge, 28 September 2018)

21-06-2018 12:00 - Studiedag: Biografie van het universiteitsgebouw (Eindhoven, 3 juli 2018)

11-06-2018 01:00 - Save the date: History of Science Society annual meeting in Utrecht (23–27 July 2019)

09-05-2018 01:29 - Registratie geopend: Universeum 2018 (Glasgow, 13-15 juni 2018)

01-03-2018 03:32 - Farewell Symposium Ida Stamhuis: ‘Genes, Gender, Journals and Statistical Justification’ (Amsterdam, 26 April 2018)

20-02-2018 10:00 - Symposium en Boekpresentatie: Ineke Pey & Ernst Homburg, Een kabinet vol kleur. De collectie schildersmaterialen van de Amsterdamse verfhandelaar Michiel Hafkenscheid (1772-1846) (Teylers Museum, Haarlem, 15 maart 2018)

Gevonden publicaties:

Authors

Crommelin, C.A., Palacios Martinez, J., Kamerlingh Onnes, H.

Keywords

Physics

Download als pdf file (12 pagina's, 314.3 K)

On the so-called filtrable virus of influenza described by Von Angerer

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 172-174

Authors

Wolff, L.K.

Keywords

Bacteriology

Download als pdf file (4 pagina's, 155.32 K)

Die Erdbeben des indischen Archipels bis zum Jahre 1857

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 20, nummer 4 (1918), 1-193

Authors

Wichmann, A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (194 pagina's, 15.3 M)

Versuch einer systematischen Methodik der mikroskopisch-anatomischen und anthropologischen Untersuchung des Centralnervensystems

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 7, nummer 1 (1899), 1-183

Authors

Walsem, G.C. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (201 pagina's, 17.05 M)

On the ultimate structure of the striped muscle fibre discernible with the microscope

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 42, nummer 4 (1946), 1-21

Authors

Langelaan, J.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 9.17 M)

A preliminary survey of the ruelliinae (acanthaceae) of the Malay Archipelago and New Guinea

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 45, nummer 1 (1948), 1-39

Authors

Bremekamp, C.E.B.. Nannenga-Bremekamp, N.E.

Keywords

N/A

Download als pdf file (40 pagina's, 16.57 M)

Authors

Cappelle, H. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (27 pagina's, 9.26 M)

Over de jaarlijkse aanwas van organisch sediment in door dijkbreuk gevormde kolken

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 45, nummer 3 (1948), 1-72

Authors

Reijne, A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (72 pagina's, 31.51 M)

Authors

Beyma thoe Kingma, F.H. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (2 pagina's, 568.2 K)

PLANKTON COPEPODS FROM THE ATLANTIC SECTOR OF THE ANTARCTIC

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 47, nummer 4 (1951), 1-156

Authors

Vervoort, W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (156 pagina's, 55.14 M)

Progress Report 1971

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Reeks, deel 61, nummer 4 (1973), 1-139

Authors

Ariëns Kappers, J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (144 pagina's, 60.34 M)

Metals and non-metals

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 2 (1919), 119-125

Authors

Smits, A.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (8 pagina's, 278.7 K)

Ternary systems. II

Referentie: Proceedings, volume 4 (1902), 539-560

Authors

Waals, J.D. van der

Keywords

Physics

Download als pdf file (23 pagina's, 765.41 K)

Pomus in Pomo

Referentie: Proceedings, volume 2 (1900), 331-334

Authors

Tammes, T.

Keywords

Botanics

Download als pdf file (5 pagina's, 194.46 K)

A complex of Conies

Referentie: Proceedings, volume 30, nummer 2 (1927) 268-271

Authors

Vries, J. de

Keywords

mathematics

Download als pdf file (4 pagina's, 1.61 M)

Authors

Beyma thoe Kingma, F.H. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (3 pagina's, 1.22 M)

Zur Entwicklungsgeschichte des Sympathicus, II. Die Entwicklungsgeschichte des Sympathicus bei den Urodelen

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 8, nummer 3 (1902), 1-101

Authors

Hoffmann, C.K.

Keywords

N/A

Download als pdf file (106 pagina's, 47.93 M)

Ueber Gallbildung und Generationswechsel bei Cynips calicis und über die Circulansgalle

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 5, nummer 2 (1896), 1-43

Authors

Beijerinck, M.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (49 pagina's, 22.05 M)

Mykologische Untersuchungen (Mitteilungen aus dem Centraal Bureau voor schimmelcultures II)

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 26, nummer 4 (1929), 3-29

Authors

Beijma thoe Kingma, F.H. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (29 pagina's, 9.53 M)

ON THE ANALYSIS OF OCULAR MOVEMENTS

Referentie: Verhandelingen Natuurkunde, Tweede Sectie, deel 26, nummer 6 (1930), 1-32

Authors

Verrijp, C.D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (36 pagina's, 12.84 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden