PERSONEN FILTERS: pagina=25, s=, membership=Gemeenteraad Haarlem, publicaties=

Gevonden personen:

Jan Petersen Michell

MALE
1760 - 1795

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Medical doctor

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • Medical Doctor 1783~

Education

N/A

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q55902358
VIAF: http://viaf.org/viaf/84881960

François Willem de Monchy

MALE
Rotterdam, Netherlands 25-02-1749 - 14-03-1796

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Medico optimo naturae et observatore et imitatore (1774).

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Med. Doctor in Rotterdam.

Residence

 • Leiden 
 • Rotterdam 
 • Leiden 

Occupation

 • city physician 1778 - 22-10-1787, Rotterdam
 • member 10-04-1795 - Provisionele Representanten van het Volk van Holland
 • honorary professor 1787 - Illustere School Rotterdam
 • alderman [..1787]

Education

 • medicine student 14-04-1766 - 09-08-1774, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/290325457

Johannes Munninkhof

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q664164
VIAF: http://viaf.org/viaf/775414

Pieter Nieuwland

MALE
Diemermeer, Netherlands 05-11-1764 - Leiden, Netherlands 14-11-1794

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 
 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • Zuidervaart, H.J. & R.H. van Gent, Between Rhetoric an Reality: instrumental practices at the Astronomical and Meteorological Observatory of the Amsterdam Society ‘Felix Meritis’, 1789-1889 (Hilversum 2013).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2094270
VIAF: http://viaf.org/viaf/27416159

Jan Noppen

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Spaarndam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/291559341

Willem Cornelis Ockerse

MALE
Zierikzee, Netherlands 10-07-1712 - Zierikzee, Netherlands 27-07-1774

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Mayor of Zierikzee.

Residence

 • Zierikzee 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Leonardus Offerhaus

MALE
1699 - 1779

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Groningen 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q97972
VIAF: http://viaf.org/viaf/57705356

Richeus van Ommeren

MALE
Leeuwarden, Netherlands 12-12-1757 - Amsterdam, Netherlands 06-01-1796

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Ommeren, Richeus van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Utrecht 
 • Amsterdam 

Occupation

 • rector  - Athenaeum Illustre te Amsterdam, Amsterdam

Education

N/A

Provenance

 • “Naamlijst der leden van het Vrijdag’s Gezelschap”, in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 3. (Leiden 1914) 932.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q21545520
VIAF: http://viaf.org/viaf/37951

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Overstraten, Mr. Pieter Gerardus

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Raad Extra-Ordinair van Nederlands Indië". Governor and Director of "Javas Noord-oost-Kust"

Residence

 • Batavia 

Occupation

 • Raad Extra-Ordinair van Nederlands Indië 1791~
 • Governor and Director of Javas Noord-oost-Kust 1792~

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q981407
VIAF: http://viaf.org/viaf/284808868

Gijsbert Adriaan Patijn

MALE
1717~ - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Patyn, Mr. Gijbert Adriaan

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Raad in de Vroedschap", "Gecommitteerde in het Collegie der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westfriesland", "Hoog-Heemraad van Rhynland"

Residence

 • Haarlem 

Occupation

 • Raad in de Vroedschap; Gecommitteerde in het Collegie der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westfriesland, Hoog-Heemraad van Rhynland 1780~, Haarlem

Education

N/A

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/290596256

Abraham Perrenot

MALE
Neuchâtel, Switzerland 1726 - Scheveningen, Netherlands 1784

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Mayor of Culemborg, "Rekenmeester" and counselor at the 'Nassause Domeinraad'. Founder of the private cemetary 'Ter Navolging' in Scheveningen.Residence

 • Culemborg 
 • Den Haag 

Occupation

 • councilor and financial expert 1783~ - Nassause Domeinraad
 • mayor of Culemborg 1783~

Education

N/A

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2145068
VIAF: http://viaf.org/viaf/19971142

Nicolaus Wilhelm Schroeder

MALE
Marburg, Germany 22-08-1721 - Groningen, Netherlands 30-05-1798

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Schroeder, N.G.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
A.L.M. theol. & Phil. Dr. en L.L.O.O., Professor in Groningen

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • A.L.M. theol. & Phil. Dr. en L.L.O.O.; Professor , Groningen

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1991735
VIAF: http://viaf.org/viaf/27839230

Adriaan de Bock

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Tweede Secretaris van de Hooge Indiasche Regering" in Batavia, "Raad Extra-Ordinair van Nederlands Indië"

Residence

N/A

Occupation

 • Tweede Secretaris van de Hooge Indiasche Regering 1779~, Batavia
 • Raad Extra-Ordinair van Nederlands Indië 1790~

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

MALE
Den Haag, Netherlands 23-09-1733 - Den Haag, Netherlands 06-08-1783

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Goerg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg held several governmental offices and was known for his anti-stadtholder views. He contributed to the flourishing of the Franeker university as a curator between 1776-1783.

Known for his contribution to the creation of 'Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland'.

Residence

 • Leeuwarden 
 • Beetgum 

Occupation

 • grietman 1766 - 1783, Menaldumadeel
 • gecommitteerde 13-02-1755 - 12-02-1758 - Provinciale Rekenkamer van Friesland
 • representative on behalf of Friesland (1757-1758, 1770-1773, 1782-1783)  - Staten-Generaal
 • gecommitteerde 21-09-1762 - 26-04-1764 - Admiraliteit van Friesland
 • gecommitteerde 13-04-1781 - 30-04-1782 - Raad van State
 • member (1758-1761,1764-1770, 1776-1779)  - Gedeputeerde Staten van Friesland

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q13135823
VIAF: http://viaf.org/viaf/17959439

Johannes Siberg

MALE
Rotterdam, Netherlands 14-10-1740 - Batavia, Dutch Indies 18-06-1817

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Alting Siberg, Johannes

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Governor-general of the Dutch East Indian possessions. Founded a navy school in Semarang, "Geëligeert Gouverneur en Directeur in Java's Noord-Oost Kust"

Residence

 • Middelburg 
 • Batavia 1758-12-26

Occupation

 • extra-ordinary member at Raad van Indië 1782
 • assistent in civil service 1758~, Batavia
 • accountant 1761, Batavia
 • onderkoopman (lower merchant) 1770, Batavia
 • merchant 1771, Batavia
 • chief merchant 1771, Batavia
 • governor of the northeast coast of Java 1780
 • president of aldermen 1787, Batavia
 • director-general at Raad van Indië 1793
 • commissary general at Raad van Indië 1793 - 1799
 • governor-general 22-08-1801 - 15-06-1805
 • ordinary member at Raad van Indië 1791

Education

N/A

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap (1814).
 • J.P.M. Groot, Van de Grote Rivier naar het Koningsplein (2006).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2138720
VIAF: http://viaf.org/viaf/317290852

Pieter Boddaert

MALE
Middelburg, Netherlands 1730 - 1796

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Councilor (in Vlissingen) and professor of natural history.

Residence

 • Vlissingen 
 • Utrecht 

Occupation

 • councilor , Vlissingen
 • professor of natural history  - Hogeschool Utrecht

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Bibliografie van Biografieën van biologen, dierkundigen, kruidkundigen, plantkundigen, biohistorici, natuurbeschermers, natuurfotografen, natuurillustratoren, natuurschilders etc. voor 1950 geboren. http://www.natuurcijfers.nl/biografieen.htm
 • J.J. de Lalande, Voyage de Hollande, Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, Ms 2195, p. 96, 100.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q438869
VIAF: http://viaf.org/viaf/56599528

Martinus Slabber

MALE
1740 - 10-05-1835

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Bailiff of Baarland en Bakendorpe, and secretary in Oudelande.

Residence

 • Middelburg 
 • Goes 

Occupation

 • Bailiff of Baarland and Bakendorpe; secretary of Oudelande 1779~

Education

N/A

Membership

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q21338478
VIAF: http://viaf.org/viaf/103847800

David Joan Smith

MALE
N/A - [..1794]

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Raad (Extra-)Ordinair van Nederlands Indië" (1778), "President van 't Collegie van Weesmeesteren", "Commissaris van de Verstrekkingen der soldijën"

Residence

 • Batavia 

Occupation

 • Raad (Extra-)Ordinair van Nederlands Indië 1779~ - [..1794]
 • Commissaris van de Verstrekkingen der soldijën 1779~
 • President van t Collegie van Weesmeesteren 1779~

Education

N/A

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap (1794), 7.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Adriaan van Solingen

MALE
Middelburg, Netherlands 07-10-1758 - Tournai, Belgium 05-07-1830

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Middelburg 

Occupation

 • Doctor Medicinae , Middelburg
 • Professor , Middelburg

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q55902342
VIAF: http://viaf.org/viaf/18000581

Gevonden berichten:

14-04-2012 12:00 - Nieuws: analyse medisch-historische bronnen werpt nieuw licht op de dood van Willem van Oranje

30-03-2012 10:15 - Studium gelanceerd als Open Access tijdschrift

14-12-2011 08:53 - Newtons papieren en Utrechtse kaarten: twee 'nieuwe' bronnen voor de wetenschapsgeschiedenis

04-12-2011 10:52 - Teaser documentaire 'Our last Transit of Venus' (2012)

29-09-2011 05:00 - Verslag: XXX Symposium of the Scientific Instrument Commission, 20–24 September 2011, Kassel, Germany

28-09-2011 03:14 - Verslagen: Evolutiecongres VU

09-09-2011 12:31 - Kernkamps 'Acta et decreta senatus. Vroedschapsresolutiën en andere bescheiden betreffende de Utrechtse Academie' online.

08-06-2011 01:08 - Opinie: Wie vormt de brug tussen de KNAW en onze kinderen?

20-05-2011 04:53 - Verslag: Amerikaanse toestanden? (Over ‘Intelligent Design in het publieke domein’, Utrecht, 18 april 2011)

22-03-2011 12:05 - DWC opent online publicatie-archief

07-07-2010 02:56 - Studium: cumulatieve index jaargangen 1 t/m 3 (2008-2010, no.1)

29-06-2010 01:45 - Ambix

23-06-2010 05:21 - De Sterrenkijker (telescoop)

12-04-2010 12:10 - Malapertius, Carolus (1581-1630)

12-04-2010 11:59 - Burch, Adrianus vander (1543-1606)

31-03-2010 11:35 - Schurman, Anna Maria van (1607-1678)

31-03-2010 11:34 - Schrevelius, Theodorus (1572-1649)

31-03-2010 11:27 - Loos, Cornelis (1542c-1596?)

30-03-2010 02:51 - Winsemius, Pier (1586-1644)

30-03-2010 02:48 - Viglius (Wigle van Aytta) 1507-1577

Gevonden publicaties:

On the polarisation of Röntgen rays

Referentie: Proceedings, volume 9 (1906), 104-109

Authors

Haga, H.

Keywords

Physics

Download als pdf file (7 pagina's, 278.58 K)

Authors

Hamburger, H.J., Brinkman, R.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (15 pagina's, 555.38 K)

The sympathetic innervation of the cross-striated muscle fibres of vertebrates

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 9 (1919), 1227-1230

Authors

Boeke, J., Dusser de Barenne, J.G.

Keywords

Anatomy

Download als pdf file (6 pagina's, 286.34 K)

Once more the innervation and the tonus of the striped muscles

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 9 (1919), 1238-1247

Authors

Dusser de Barenne, J.G.

Keywords

Anatomy

Download als pdf file (11 pagina's, 489.44 K)

On thermoelectric currents in mercury

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 10 (1919), 1262-1268

Authors

Haga, H., Zernike, F.

Keywords

Physics

Download als pdf file (8 pagina's, 282.31 K)

On the Phenomenon of Anodic Polarisation. II

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 10 (1919), 1349-1351

Authors

Smits, A.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (4 pagina's, 135 K)

On the Saponification of Fats. I

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 1 (1918), 35-63

Authors

Treub, J.P.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (30 pagina's, 1.1 M)

Adiabatic Invariants of Mechanical Systems. III

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 2 (1918), 163-169

Authors

Burgers, J.M.

Keywords

N/A

Download als pdf file (7 pagina's, 255.76 K)

Authors

Kamerlingh Onnes, H., Crommelin, C.A., Cath, P.G.

Keywords

Physics

Download als pdf file (8 pagina's, 281.86 K)

Authors

Brinkman, R., Dam, E. van

Keywords

Physiology

Download als pdf file (11 pagina's, 437.36 K)

Authors

Eerland, L., Storm van Leeuwen, W.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (20 pagina's, 482.29 K)

Sur les ensembles clairsemés

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 9-10 (1920), 882-890

Authors

Denjoy, A.

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (10 pagina's, 398.58 K)

A Congruence of Orthogonal Hyperbolas

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 9-10 (1920), 943-947

Authors

Vries, J. de

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (6 pagina's, 216.29 K)

Proceedings of the section of sciences

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 1-5 (1919), 1-779

Authors

Ornstein, L.S., Grijns, G., Smits, A., Bijvoet, J.M., Jaeger, F.M., Thomas, W., Nordström, G., Zwaardemaker, H., Hogewind, F., Ehrenfest-Afanassjewa, T., Laar, J.J. van, Berckmans, V.S.F., Denjoy, A., Zeehuisen, H., Schoute, C., Heyst, P.A. van, Groeneveld Meijer, N.E., Scheffer, F.E.C., Coster, D., Schouten, W.J.A., Wijhe, J.W. van, Moll, W.J.H., Vries, J. de, Keesom, W.H., Nordström-van Leeuwen, C., Pannekoek, A., Postma, O., Verschaffelt, J.E., Cath, P.G., Böeseken, J., Loon, C. van, Donder, T. de, Lobry de Bruyn, C.A., Heringa, G.C., Visser, S.W., Aten, A.H.W., Corput, J.G. van der, Wiersma, E.D., Zernike, F., Dubois, E., Droogleever Fortuyn, A.B., Wichmann, A., Went, F.A.F.C., Weber, S., Hulshoff Pol, D.J., Delsman, H.C., Herwerden, M.A. van, Hamburger, H.J., Brinkman, R., Burger, H.C., Kluyver, J.C., Schouten, J.A., Haak, J.J., Sissingh, R., Eijkman, C., Jong, A.W.K. de, Fokker, A.D., Droogleever Fortuyn, A.B., Wertheim Salomonson, J.K.A., Bijl, A.J., Kolkmeijer, N.H., Waals Jr., J. D. van der, Brouwer, L.E.J., Klein, F., Bemmelen, J.F. van, Matthes, B.F.H.J., Boer, S. de, Beijerinck, M.W., Bolk, L., Bockwinkel, H.B.A., Beeger, N.G.W.H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (786 pagina's, 28.92 M)

Authors

Laar, J.J. van

Keywords

Physics

Download als pdf file (15 pagina's, 503.96 K)

Ueber Transformationen ebener Bereiche

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 5 (1919), 475-475

Authors

Kerékjártó, B. von

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (2 pagina's, 46.43 K)

Pressure- and temperature-coefficients, volume and heat-effects in bivariant systems

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 6 (1920), 526-530

Authors

Hoenen, P.H.J.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (6 pagina's, 200.08 K)

Notes on Cobaltammines

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 6 (1920), 576-579

Authors

Os, C.H. van

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (5 pagina's, 142 K)

An involution of pairs of points and an involution of pairs of rays in space

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 6 (1920), 580-593

Authors

Os, C.H. van

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (15 pagina's, 676.09 K)

A Congruence of Conics

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 7-8 (1920), 641-644

Authors

Vries, J. de

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (5 pagina's, 175.5 K)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden