PERSONEN FILTERS: pagina=26, s=, membership=Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, berichten=

Gevonden personen:

Willem Jacob Cranssen

MALE
Wedde, Netherlands 08-10-1762 - Buitenzorg, Dutch Indies 16-08-1821

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Oud-Gouverneur van Ternaten" (~1802), "Tweede Opperkoopman van het Kasteel" ( ~1790), "President van de Schepenen" in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Oud-Gouverneur van Ternaten (~1802) en Tweede Opperkoopman van het Kasteel (~1790) 
 • President van de Schepenen , Batavia

Education

N/A

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap (1814).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Petrus Adrianus Goldbach

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Eerste Administrateur in de Westzijdsche Pakhuizen" (~1802), "Koopman en eerste Administrateur in de Westzydsche Pakhuizen" (~1792), "Onderkoopman en tweede Administrateur in de Westzijdsche pakhuizen" (~1790)

Residence

N/A

Occupation

 • Onderkoopman en tweede Administrateur in de Westzijdsche pakhuizen (~1790), Koopman en eerste Administrateur in de Westzydsche Pakhuizen (~1792) and Eerste Administrateur in de Westzijdsche Pakhuizen (~1802) , Batavia

Education

N/A

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap (1814).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Willem Adriaan Senn van Basel

MALE
1755~ - Batavia, Dutch Indies 16-04-1817

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Senn van Bazel, Mr. Willem Adriaan

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Mr.

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Onderkoopman en tweede Administrateur in de Pakhuizen op Onrust" (~1790), "Eerste Administrateur in de Pakhuizen op Onrust" (~1802)

Residence

N/A

Occupation

 • Onderkoopman en tweede Administrateur in de Pakhuizen op Onrust (~1790) and Eerste Administrateur in de Pakhuizen op Onrust 

Education

N/A

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap (1814).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Minister of the "Nederduitsche" congregation in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Minister of the Nederduitsche congregation 1802~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Engelhard

MALE
Groningen, Netherlands 1766 - Java, Indonesia 1812~

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Koopman, Eerste Administrateur in het Yzer-magazijn en Schepen dezer Stad", "Gecommitteerde tot en over de Zaaken van den Inlander", Member of the "Collegie van Heemraden" (1798) in Batavia, "President van Schepenen" (1808) in Batavia, "Minister Resident aan het hof van den Sultan van Djokjokarta" (until 1811) in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Gecommitteerde tot en over de Zaaken van den Inlander , Batavia
 • President van Schepenen 1808, Batavia
 • Minister Resident aan het hof van den Sultan van Djokjokarta 1808~ - 1811
 • Koopman, Eerste Administrateur in het Yzer-magazijn en Schepen dezer Stad 1792~
 • member of the Collegie van Heemraden 1798, Batavia

Education

N/A

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 8, p.481-482

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Izaac de Raadt

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Eerste Administrateur in den Medicinaalen Winkel" (~1802), "Practicijn in het Ambagts-kwartier" (~1792)

Residence

N/A

Occupation

 • Eerste Administrateur in den Medicinaalen Winkel 1802~, Batavia
 • Practicijn in het Ambagts-kwartier 1792~

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gerrit Jacob Steufhaas

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Commissaris in de Bank van Leening" in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Commissaris in de Bank van Leening 1802~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Cornelis Josi

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Eerste Commies der Artillerie-Magazijnen" in Batavia, "Brandspuitmeester van 't Kasteel", "Majoor der Artillerie"

Residence

N/A

Occupation

 • Eerste Commies der Artillerie-Magazijnen 1802~, Batavia
 • Brandspuitmeester van t Kasteel 1787
 • Majoor der Artillerie 1793~, Batavia

Education

N/A

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap (1802), 4.
 • Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap (1794), 2.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Daniel Jacob Blondeel

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Koopman en Hoofd" at Saparua

Residence

N/A

Occupation

 • Koopman en Hoofd at Saparoea 1792~, Saparua

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Izaac Douglas

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Opper-Chirurgijn" op Cheribon

Residence

N/A

Occupation

 • Opper-Chirurgijn , Ceribon (Java)

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Ras

MALE
N/A - [..1781-08-31]

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Mr.

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Prointerim Advocaat en Water-Fiscaal", "Scholarch en Curator over Stads Schoolen", "Censor der Drukkerije" in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Prointerim Advocaat en Water-Fiscaal 1779~, Batavia
 • Scholarch en Curator over Stads Schoolen 1779~, Batavia
 • Censor der Drukkerije 1779~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

George Theoheeren

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Eerste Opperkoopman des Casteels Batavia"

Residence

N/A

Occupation

 • Eerste Opperkoopman des Casteels Batavia 1779~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gerrit van Grol

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Tweede Opperkoopman des Casteels Batavia" in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Tweede Opperkoopman des Casteels Batavia 1779~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan Andries Duurkoop

MALE
N/A - [..1794]

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Duurkoop, Joan Andries

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Oud Majoor titulair van de Infanterij", "Lid van de Heemraaden" in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Oud Majoor titulair van de Infanterij and Lid van de Heemraaden  - [..1794], Batavia

Education

N/A

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap (1794), 8.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Willem Vincent Helvetius van Riemsdyk

MALE
Batavia, Dutch Indies 23-11-1752 - Weltevreden (Ned. Indië), Dutch Indies 15-02-1818

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Raad Extra-Ordinair van Nederlands Indië" (~1793), "Opperkoopman en gecommiteerde" (in ~1790), "Oud Commisaris tot en over de Zaaken van den Inlander", "Buiten-Regent van de Hospitaalen, en Heemraad" in Batavia (1779),

Residence

N/A

Occupation

 • Opperkoopman en gecommiteerde tot en over de Zaaken van den Inlander; Buiten-Regent van de Hospitaalen, en Heemraad 1779~, Batavia
 • Oud Commissaris tot en over de Zaaken van den Inlander 1790~, Batavia
 • Raad Extra-Ordinair van Nederlands Indië 1793~

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap (1794), 6.
 • Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap (1814).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Carel Jan Boers

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Opperkoopman en afgaand Sabandhaar", "President van het Collegie van Huwelijksche en kleine Gerichts-Zaaken" in Batavia, "Gerepatrieerd in A. 1779"

Residence

N/A

Occupation

 • Opperkoopman en afgaand Sabandhaar; President van het Collegie van Huwelijksche en kleine Gerichts-Zaaken 1779~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Johannes Themans

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Hoofd van de Chirurgie", "Buiten-Regent van de Hospitaalen", "Weesmeester" in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Hoofd van de Chirurgie; Buiten-Regent van de Hospitaalen; Weesmeester 1779~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Daniel Diederik van Haak

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Koopman", "Eerste Gezworen Klerk ter Secretarije van Hunne Hoog-Edelheden" in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Koopman; Eerste Gezworen Klerk ter Secretarije van Hunne Hoog-Edelheden 1779~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan Reynier Coortsen

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Coortsen, Jan Reinier

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Koopman, eerste Administrateur in het Graan Magazijn" in Batavia (~1779), "tweede Administrateur in het Zuiker pakhuis en Schepen in dezer Stad" in Batavia (~1790)

Residence

N/A

Occupation

 • Koopman en eerste Administrateur in het Graan Magazijn 1779~, Batavia
 • Tweede Administrateur in het Zuiker pakhuis, Schepen in dezer Stad 1790~, Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Leendert Goosen

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Koopman en Translateur in de Maleidsche Taal en Waagmeester" in Batavia

Residence

N/A

Occupation

 • Koopman en Translateur in de Maleidsche Taal en Waagmeester , Batavia

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gevonden berichten:

30-03-2010 02:45 - Torrentius, Laevinus (1525-1595)

30-03-2010 01:56 - Scaliger, Josephus (1540-1609)

30-03-2010 01:31 - Sterck van Ringelberg(h), Joachim (1499-1531+)

30-03-2010 01:12 - Langius, Rodolphus (1438-1519)

30-03-2010 12:43 - Crucius, Jacobus (1579-1655)

30-03-2010 10:33 - Amstelredamus, Alardus (1491-1544)

01-02-2010 12:30 - De Geografie van Ptolemaios

01-02-2010 12:29 - Vitruvius - een antieke bouwmeester over zijn vak

01-02-2010 12:13 - Fysicotheologie in de achttiende eeuw: Boyle tot Paley (Kees de Pater)

01-02-2010 12:10 - Hoe werkt wetenschap? Over de expeditie van de Siboga (Marjan Bruinvels)

01-02-2010 12:09 - Biografie van Carolina Henriette MacGillavry (Marjan Bruinvels)

01-02-2010 11:59 - Het geheimschrift van het leven (Bert Theunissen)

01-02-2010 11:29 - 1. Huygens en de wiskunde

01-02-2010 11:27 - 6. De Académie Royale des Sciences

27-01-2010 03:07 - Osiris

27-01-2010 03:05 - Science, Technology & Human Values

27-01-2010 03:00 - Journal of New Frontiers in Spatial Concepts

27-01-2010 02:57 - Berichte zur Wissenschaftsgeschichte

27-01-2010 02:57 - Archive for History of Exact Sciences

Gevonden publicaties:

Series of analytical functions

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 7-8 (1920), 656-660

Authors

Wolff, J.

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (6 pagina's, 207.71 K)

Cerebellar ataxia as disturbance of the equilibrium-sensation

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 637-643

Authors

Hulshoff Pol, D.J.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (8 pagina's, 301.43 K)

Authors

Laar, J.J. van

Keywords

Physics

Download als pdf file (13 pagina's, 530.79 K)

Ueber eineindeutige, stetige Transformationen von Flächen in sich (Sechste Mitteilung)

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 707-710

Authors

Brouwer, L.E.J.

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (5 pagina's, 217.53 K)

On the Theory of the Friction of Liquids

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 743-755

Authors

Waals Jr., J. D. van der

Keywords

Physics

Download als pdf file (14 pagina's, 478.59 K)

Authors

Brouwer, H.A.

Keywords

Geology

Download als pdf file (10 pagina's, 375.69 K)

On the age of the Igneous Rocks in the Moluccas

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 6-7 (1919), 803-815

Authors

Brouwer, H.A.

Keywords

Geology

Download als pdf file (14 pagina's, 571.32 K)

The zincates of sodium. Equilibriums in the system Na2O-ZnO-H2O

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 179-189

Authors

Goudriaan, F.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (12 pagina's, 495.7 K)

Some new sedimentary boulders collected at Groningen

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 225-235

Authors

Kruizinga, P.

Keywords

Geology

Download als pdf file (12 pagina's, 511.16 K)

Tonic reflexes on the labryrinth on the eye-muscles

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 242-250

Authors

Magnus, R., Kleijn, A. de

Keywords

Physiology

Download als pdf file (10 pagina's, 369.1 K)

On Polonium Radiation and Recovery of Function

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 5 (1919), 383-385

Authors

Zwaardemaker, H.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (4 pagina's, 117.95 K)

Researches on scopolamin-morphin narcosis

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 5 (1919), 386-392

Authors

Storm van Leeuwen, W., Made, M. van der

Keywords

Physiology

Download als pdf file (8 pagina's, 279.04 K)

On the theory of the Brownian motion

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 6-7 (1919), 922-931

Authors

Ornstein, L.S., Burger, H.C.

Keywords

Physics

Download als pdf file (11 pagina's, 346.46 K)

On Metastable Unmixing and the Classification of Binary Systems

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 8 (1919), 1055-1056

Authors

Scheffer, F.E.C.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (3 pagina's, 95.09 K)

Contribution to the theory of adiabatic invariants. (Preliminary communication)

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 8 (1919), 1112-1123

Authors

Krutkow, G.

Keywords

Physics

Download als pdf file (13 pagina's, 421.14 K)

On Complex Salts of Ferri-Malonic-Acid

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 2 (1918), 283-291

Authors

Jaeger, F.M., Mees, R.T.A.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (10 pagina's, 321.6 K)

Do the forces causing the diurnal variation of terrestrial magnetism possess a potential

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 3 (1918), 358-360

Authors

Vleuten, A. van

Keywords

Terrestrial magnetism

Download als pdf file (4 pagina's, 113.88 K)

Researches relating to the Etiology of Febris Exanthematicus

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 3 (1918), 465-477

Authors

Hoogenhuyze, C.J.C. van

Keywords

Bacteriology

Download als pdf file (14 pagina's, 594.84 K)

Authors

Sanders, C.

Keywords

Astronomy

Download als pdf file (17 pagina's, 697.16 K)

Authors

Delsman, H.C.

Keywords

Anatomy

Download als pdf file (16 pagina's, 768.11 K)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden