PERSONEN FILTERS: pagina=26, s=, membership=Kunstlievend Genootschap ���Pictura��� - Groningen, berichten=

Gevonden personen:

Herman Bosscha

MALE
Leeuwarden, Netherlands 18-03-1755 - Amsterdam, Netherlands 12-08-1819

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Harderwijk 
 • Amsterdam 
 • Groningen 
 • Amsterdam 

Occupation

 • rector 1777 - Latijnse School Franeker, Franeker
 • rector 01-02-1779 - Latijnse School Deventer, Deventer
 • procector  - Gymnasium Harderwijk, Harderwijk
 • professor of history and classical literuture 1795-06 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • Professor of history and Roman history 1804 - Universiteit Groningen, Groningen
 • rector 1806 - Latin School Amsterdam, Amsterdam

Education

 • student 1764 - 1769 - Latijnse School Leeuwarden, Leeuwarden
 • student 1769 - 1770 - Latijnse School Deventer, Deventer
 • student 1771 - Universiteit Franeker, Leeuwarden

Provenance

 • Bosscha, H., Algemene Vergadering Instituut 1819, p. 21-22 door J. de Vries; Gedenkschriften Klasse III, 1820, p. XII-XXXIV door M. Stuart.
 • “Naamlijst der leden van het Vrijdag’s Gezelschap”, in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).
 • Bosscha, Herman, "Gedicht van den heer Herman Bosscha, 28-01-1808", in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q5583122
VIAF: http://viaf.org/viaf/88807784

Sebald Rau

MALE
Herborn, Germany 03-10-1725 - Utrecht, Netherlands 10-01-1818

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Ravius, Sebaldus

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Professor of Oriental languages at Universiteit Utrecht,

Residence

N/A

Occupation

 • Professor 1750 - 1810, Utrecht

Education

N/A

Membership

Provenance

 • J.J. de Lalande, Voyage de Hollande, Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, Ms 2195, p. 100.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan Albert Euler

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Euler, Johan Albert

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Professor of philosophy in Petersburg.

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Cornelis van Lennep

MALE
Haarlem, Netherlands 22-02-1751 - Amsterdam, Netherlands 01-02-1813

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Dissertatio, exhibens quaestiones quasdam de Tributis (1772)

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
Official and Patriot.

Residence

 • Amsterdam 1798~
 • Den Haag 

Occupation

 • member 29-06-1795 - Provisionele Representanten van het Volk van Holland
 • member 31-03-1796 - 31-08-1797 - Eerste Nationale Vergadering
 • member 01-09-1797 - 22-01-1798 - Tweede Nationale Vergadering
 • member 31-07-1798 - 17-10-1801 - Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
 • member 22-10-1801 - 12-03-1803 - Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest, departement Holland
 • raad in de vroedschap 1782 - 1787, Amsterdam
 • lid stadsbestuur and alderman (1803-1805) 1803 - 1811, Amsterdam
 • curator 1803 - Athenaeum Illustre te Amsterdam
 • baljuw en schout 1785, Diemermeer

Education

 • student  - 02-05-1772 - Hogeschool Leiden

Provenance

 • “Naamlijst”, in: Feestviering ter vijftigste verjaaring van het genootschap onder de zinspreuk: Concordia et Libertate (Amsterdam 1798).
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 1. (Leiden 1911) 1263.
 • "Naamlijst der commissarissen van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands zeedienst", in: G.M.W. Acda, Ph.M. Bosscher, N.D.B. Habermehl, H.E. Kuipers en G.J.A. Raven, Tot een rechtschapen en kloke zeeman toe te rusten (1785-1985). Tweehonderd jaar kweekschool voor de zeevaart en hogere zeevaartschool Amsterdam (Zutphen 1985) 208.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2802812
VIAF: http://viaf.org/viaf/45099736

Johannes Willmet

MALE
Amsterdam, Netherlands 13-10-1750 - Amsterdam, Netherlands 22-10-1835

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Harderwijk 
 • Amsterdam 
 • Amsterdam 

Occupation

 • clergyman 
 • reformed minister 1785, Loenen aan de Vecht
 • professor of oriental languages and hebrew antiquity 20-11-1793 - 1804 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • professor of oriental languages 1804 - Athenaeum Illustre te Amsterdam, Amsterdam

Education

 • student  - Athenaeum Illustre te Amsterdam, Amsterdam
 • student  - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • student  - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • Willmet, J., Algemene Vergadering Instituut 1836, p. 12-16 door J. de Vries, Gedenkschriften Klasse III, 1848, p. 105-106 door C.A. den Tex.
 • “Naamlijst der leden van het Vrijdag’s Gezelschap”, in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q52149366
VIAF: http://viaf.org/viaf/2327583

Onno Zwier van Haaren

MALE
Sint Annaparochie, Netherlands 02-04-1713 - Wolvega, Netherlands 02-09-1779

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Haren, Onno Zwier van
 • Zwier van Haren, Onno

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Weststellingwerf 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q738577
VIAF: http://viaf.org/viaf/30346944

Johannes Harger

MALE
N/A - 1786

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Rotterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/284844929

Carel Gerard Hultman

MALE
Zutphen, Netherlands 10-07-1752 - 's-Hertogenbosch, Netherlands 07-03-1820

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Specimen politico-historicum de principe tyranno sive de justitia edicti Ordinum Foederati Belgii Philippum II Hispaniae regem imperio summoventium (Lugd. Bat. 1772, 4o)

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Zwolle 

Occupation

 • judge, administrator, diplomat 

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 8. (Leiden 1930) 890.
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1803).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1814).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2575807
VIAF: http://viaf.org/viaf/15119540

Johannes Florentinus Martinet

MALE
Deurne, Netherlands 12-07-1729 - Amsterdam, Netherlands 04-08-1795

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: de Respiratione insectorum

Highest degree: Doctor philosophiae

Fields of interest:
Biography:
minister, philosophy doctor, meteorological observe, owner of a cabinet of (scientific) instruments

Residence

 • Edam 1759 - 1775
 • Zutphen 1775

Occupation

 • minister 1775, Zutphen
 • minister 1756 - 1759, Gellicum
 • minister 1759 - 1775, Edam

Education

 • student mathematics, physics, philosophy, classics and theology  - 22-06-1753 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1826583
VIAF: http://viaf.org/viaf/67267642

Peter Jonas Bergius

MALE
Erikstad, Sweden 1730 - 1790

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Bergius was a Swedish physician and botanist.

Residence

N/A

Occupation

 • physician 1754 - 1761, Stockholm
 • professor of natural history and pharmacy 1761 - Collegium Medicum - Stockholm

Education

 • student 1746, Lund
 • student 1749 - 1750, Uppsala

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2612272
VIAF: http://viaf.org/viaf/2589083

Johannes Oosterdijk Schacht

MALE
Leiden, Netherlands 26-10-1704 - Utrecht, Netherlands 18-08-1792

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De motu Planetarum in orbibus ellipticis (1726) and De secretione animali (1726)

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Professor of philosophy and medicine.

Residence

 • Utrecht 

Occupation

 • professor of medicine 12-09-1729, Utrecht
 • professor of philosophy 03-03-1728, Franeker
 • rector in 1732 and 1752 , Utrecht

Education

 • student  - 26-09-1726, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1698110
VIAF: http://viaf.org/viaf/34799788

Daniel Radermacher

MALE
Middelburg, Netherlands 21-11-1722 - Middelburg, Netherlands 08-03-1803

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Radermaker, Daniel
 • Rademacher, Mr. D.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Heer van Nieuwerkerke", Councilor in Middelburg and governor of Oost-Indische Compagnie. Wrote several essays, including 'Uittreksel van een berigt der dagelijksche veranderingen bij eene inenting der kinderpokjes'(1770) and 'De keering van het water in een vijver'(1772).

Residence

 • Middelburg 

Occupation

 • governor of Oost-Indische Compagnie 1761
 • councilor 1762, Middelburg
 • alderman 1763, Middelburg

Education

 • student 09-08-1741 - 01-07-1743, Leiden

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q28776952
VIAF: http://viaf.org/viaf/290924226

Gerardus Kuijpers

MALE
1748 - 1812

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Kuipers, Gerardus

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Nieuwerkerk aan Den IJssel 
 • Vlissingen 
 • Dordrecht 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/290087345

Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem

MALE
Vlissingen, Netherlands 29-02-1752 - Middelburg, Netherlands 21-05-1823

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Dissertatio hist. Jurid. inaug, sistens defensionem civitatis Vlissinganae in libertatem se vindicantis Anno 1572 (1773)

Highest degree: Mr.

Fields of interest:
Biography:
"Raad in de Vroedschap" and "pensionaris"

Residence

 • Vlissingen 
 • Middelburg 
 • Middelburg 

Occupation

 • official for the government 

Education

 • student  - Latijnse School Vlissingen, Vlissingen
 • student 1772 - 1773 - Universiteit Utrecht, Utrecht

Membership

Provenance

 • Lambrechtsen, N.C., Algemene Vergadering Instituut 1823, p. 17 door J.H. van Reenen; Verslagen Instituut Klasse II, 1824, p. 19 door S. Ipz. Wiselius.
 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q13895703
VIAF: http://viaf.org/viaf/232275318

Leonhard Euler

MALE
Basel, Switzerland 15-04-1707 - Sankt Petersburg, Russia 18-09-1783

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Euler, Leonard

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Swiss physicist and mathematician.

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Simon Speyert van der Eyk

MALE
Brielle, Netherlands 26-03-1771 - Leiden, Netherlands 20-09-1837

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

 • Eyk, Simon Speyert van der

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: professor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 1814~ - 1824~

Occupation

 • lector en hoogleraar 1796 - 1835 - Hogeschool Leiden

Education

N/A

Provenance

 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1814).
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 5 (Haarlem 1859) 297.
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1824).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q15449248
VIAF: http://viaf.org/viaf/281137749

Ane Drijfhout

MALE
Heerenveen, Netherlands 1741/42 - Middelburg, Netherlands 10-05-1827

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De mundo in gloriam Dei condito (1765) and De providentia Dei speciali (1768).

Highest degree: Phil. & Theol. Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Vlissingen 
 • Middelburg 

Occupation

 • minister 1779, Vlissingen
 • minister 02-07-1769, Weidum
 • minister 1771, IJsselmonde
 • minister 1781, Middelburg
 • curator  - Latijnse School Middelburg
 • actuary at Classis Walcheren 

Education

 • student 11-09-1759 - 19-06-1765, Groningen
 • theology student  - 1768, Utrecht

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/5220643

Hieronymus David Gaubius

MALE
Heidelberg, Germany 24-02-1705 - Leiden, Netherlands 29-11-1780

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Dissertatio, qua idea generalis solidarum corporis humani partium exhibetur (1725)

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Professor of medicine and chemistry and physician of stadtholder Willem V. Besides medicine and chemistry, Gaubius also took an interest in the study of insects. He translated Jan Swammerdam's 'Bijbel der Natuur of Historie der Insecten' into Latin.

Residence

 • Leiden 
 • Paris 1752~

Occupation

 • city physician , Deventer
 • lector chemiae 21-05-1751, Leiden
 • professor of medicine and chemistry 20-09-1734, Leiden
 • consultant physician of Willem V  - 29-11-1780

Education

 • student 01-06-1722 - Hogeschool Harderwijk
 • student  - 24-08-1725, Leiden

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).
 • Institutiones pathologiae medicinalis (Leiden 1758).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q71174
VIAF: http://viaf.org/viaf/32074997

Willem Jacob van de Graaff

MALE
1737 - 1804

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Graaf, Willem Jacob van de

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Raad (Extra-)Ordinair van Nederlands Indië", Director of Souratte (~1781), Governor and Director of Ceylon (~1790)

Residence

 • Batavia 

Occupation

 • Raad (Extra-) Ordinair van Nederlands Indië 1778~
 • Governor and Director of Ceylon 1790~
 • Director of Souratte 1778~

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/283501827

Leendert Johannes van der Harst

MALE
Middelburg, Netherlands 22-11-1846 - Utrecht, Netherlands 22-11-1897

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Studiën over Taxus baccata L. en het aan deze plant eigen vergift

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • teacher at Rijks Hogere Burgerschool 1868 - 1873, Utrecht
 • teacher in botanie, zoölogie, geologie, mineralogie, practische chemie, pharmacognosie, leer der voeder-, vergift- en artsenijplanten, theoretische en practische pharmacie en practische botanie 1873 - Rijks Veeartsenijschool

Education

 • student  - Athenaeum te Deventer
 • pharmacy student  - 1884, Utrecht

Provenance

 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 1. (Leiden 1911) 1029.
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gevonden berichten:

30-03-2010 02:45 - Torrentius, Laevinus (1525-1595)

30-03-2010 01:56 - Scaliger, Josephus (1540-1609)

30-03-2010 01:31 - Sterck van Ringelberg(h), Joachim (1499-1531+)

30-03-2010 01:12 - Langius, Rodolphus (1438-1519)

30-03-2010 12:43 - Crucius, Jacobus (1579-1655)

30-03-2010 10:33 - Amstelredamus, Alardus (1491-1544)

01-02-2010 12:30 - De Geografie van Ptolemaios

01-02-2010 12:29 - Vitruvius - een antieke bouwmeester over zijn vak

01-02-2010 12:13 - Fysicotheologie in de achttiende eeuw: Boyle tot Paley (Kees de Pater)

01-02-2010 12:10 - Hoe werkt wetenschap? Over de expeditie van de Siboga (Marjan Bruinvels)

01-02-2010 12:09 - Biografie van Carolina Henriette MacGillavry (Marjan Bruinvels)

01-02-2010 11:59 - Het geheimschrift van het leven (Bert Theunissen)

01-02-2010 11:29 - 1. Huygens en de wiskunde

01-02-2010 11:27 - 6. De Académie Royale des Sciences

27-01-2010 03:07 - Osiris

27-01-2010 03:05 - Science, Technology & Human Values

27-01-2010 03:00 - Journal of New Frontiers in Spatial Concepts

27-01-2010 02:57 - Berichte zur Wissenschaftsgeschichte

27-01-2010 02:57 - Archive for History of Exact Sciences

Gevonden publicaties:

Series of analytical functions

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 7-8 (1920), 656-660

Authors

Wolff, J.

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (6 pagina's, 207.71 K)

Cerebellar ataxia as disturbance of the equilibrium-sensation

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 637-643

Authors

Hulshoff Pol, D.J.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (8 pagina's, 301.43 K)

Authors

Laar, J.J. van

Keywords

Physics

Download als pdf file (13 pagina's, 530.79 K)

Ueber eineindeutige, stetige Transformationen von Flächen in sich (Sechste Mitteilung)

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 707-710

Authors

Brouwer, L.E.J.

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (5 pagina's, 217.53 K)

On the Theory of the Friction of Liquids

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 743-755

Authors

Waals Jr., J. D. van der

Keywords

Physics

Download als pdf file (14 pagina's, 478.59 K)

Authors

Brouwer, H.A.

Keywords

Geology

Download als pdf file (10 pagina's, 375.69 K)

On the age of the Igneous Rocks in the Moluccas

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 6-7 (1919), 803-815

Authors

Brouwer, H.A.

Keywords

Geology

Download als pdf file (14 pagina's, 571.32 K)

The zincates of sodium. Equilibriums in the system Na2O-ZnO-H2O

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 179-189

Authors

Goudriaan, F.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (12 pagina's, 495.7 K)

Some new sedimentary boulders collected at Groningen

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 225-235

Authors

Kruizinga, P.

Keywords

Geology

Download als pdf file (12 pagina's, 511.16 K)

Tonic reflexes on the labryrinth on the eye-muscles

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 242-250

Authors

Magnus, R., Kleijn, A. de

Keywords

Physiology

Download als pdf file (10 pagina's, 369.1 K)

On Polonium Radiation and Recovery of Function

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 5 (1919), 383-385

Authors

Zwaardemaker, H.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (4 pagina's, 117.95 K)

Researches on scopolamin-morphin narcosis

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 5 (1919), 386-392

Authors

Storm van Leeuwen, W., Made, M. van der

Keywords

Physiology

Download als pdf file (8 pagina's, 279.04 K)

On the theory of the Brownian motion

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 6-7 (1919), 922-931

Authors

Ornstein, L.S., Burger, H.C.

Keywords

Physics

Download als pdf file (11 pagina's, 346.46 K)

On Metastable Unmixing and the Classification of Binary Systems

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 8 (1919), 1055-1056

Authors

Scheffer, F.E.C.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (3 pagina's, 95.09 K)

Contribution to the theory of adiabatic invariants. (Preliminary communication)

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 8 (1919), 1112-1123

Authors

Krutkow, G.

Keywords

Physics

Download als pdf file (13 pagina's, 421.14 K)

On Complex Salts of Ferri-Malonic-Acid

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 2 (1918), 283-291

Authors

Jaeger, F.M., Mees, R.T.A.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (10 pagina's, 321.6 K)

Do the forces causing the diurnal variation of terrestrial magnetism possess a potential

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 3 (1918), 358-360

Authors

Vleuten, A. van

Keywords

Terrestrial magnetism

Download als pdf file (4 pagina's, 113.88 K)

Researches relating to the Etiology of Febris Exanthematicus

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 3 (1918), 465-477

Authors

Hoogenhuyze, C.J.C. van

Keywords

Bacteriology

Download als pdf file (14 pagina's, 594.84 K)

Authors

Sanders, C.

Keywords

Astronomy

Download als pdf file (17 pagina's, 697.16 K)

Authors

Delsman, H.C.

Keywords

Anatomy

Download als pdf file (16 pagina's, 768.11 K)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden