PERSONEN FILTERS: pagina=26, s=, membership=Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, berichten=

Gevonden personen:

Jona Willem te Water

MALE
Zaamslag, Netherlands 28-10-1740 - Leiden, Netherlands 1822

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Minister, theologian, historian, orangist, Professor Philosophy

Residence

 • Leiden 
 • Vlissingen 
 • Middelburg 
 • Leiden 

Occupation

 • preacher 1761 - 1763, Haamstede
 • preacher 1763 - 1765, Veere
 • preacher 1765, Vlissingen
 • professor 1780 - Atheneum Illustre Middelburg, Middelburg
 • professor theology 09-04-1785 - Universiteit Leiden, Leiden
 • preacher 1785, Leiden
 • official historian of the State Zeeland 1776
 • professor philosophy 1780~

Education

 • student 1750 - 1755 - Latijnse School Vlissingen, Vlissingen
 • student  - Universiteit Utrecht, Utrecht

Provenance

 • Water, J.W. te, Algemene Vergadering Instituut 1823, p. 18-19 door J.H. van Reenen, Gedenkschriften Klasse III, 1826, p. 28-29 door M. Stuart.
 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2191599
VIAF: http://viaf.org/viaf/40148207

Adriaan Kluit

MALE
Dordrecht, Netherlands 09-02-1735 - Leiden, Netherlands 12-01-1807

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Historian and man of letters. He owes his greatest fame to his activities as a historian, but he also contributed greatly to the standardization of Dutch spelling and grammar in the second half of the eighteenth century.

Residence

 • Middelburg 
 • Utrecht 
 • Alkmaar 
 • Den Haag 
 • Leiden 

Occupation

 • professor of classics 1760 - 1764
 • rector 1764 - Latin School Alkmaar
 • rector and lecturer 1769, Middelburg
 • Professor of Rhetoric and Greek literature 1776 - Atheneum Illustre Middelburg
 • professor of history (1779-1795, 1802-1807) , Leiden

Education

N/A

Provenance

 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q143311
VIAF: http://viaf.org/viaf/54433544

Daniel Pieter de Mauregnault

MALE
Kaapstad, South Africa 19-04-1741 - Den Haag, Netherlands 23-09-1823

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Born in Kaap de Goede Hoop, but raised in the Netherlands. As one of the nobles in zeeland, Mauregnault was appointed to various offices. He acted as alderman, councilor, pensionary and mayor in Veere and he was a delegate at the Staten-Generaal. In 1795, during the Batavian Revolution, he was stripped from his offices.

Residence

 • Veere 
 • Den Haag 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/286957003

Jan Ananias Willink

MALE
Amsterdam, Netherlands 18-12-1751 - Amsterdam, Netherlands 15-04-1827

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter van Bleiswijk

MALE
Delft, Netherlands 03-08-1724 - Den Haag, Netherlands 29-10-1790

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Aggeribus (1744)

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Grand Pensionary. He was the most important Dutch governor before and during the era of the Patriots. Main creator of the infamous 'Acte van Consulentschap' (1766). His reputation suffered during the 1780's, because he changed his political views three times.

Residence

 • Delft 

Occupation

 • ordinary deputy on behalf of Holland 01-12-1772 - 09-11-1787
 • Grand Pensionary 01-12-1772 - 09-11-1787 - Staten van Holland
 • Grand Pensionary 01-12-1772 - 09-11-1787 - Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier
 • pensionary 1752, Delft
 • curator 1759 - 1790 - Universiteit Leiden

Education

 • student of Law, mathematics and physics  - Leidsche Hoogeschool

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2278828
VIAF: http://viaf.org/viaf/55535307

Hendrik Bronckhorst

MALE
1760 - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Christiaan Pieter van Eeghen

MALE
Amsterdam, Netherlands 25-10-1816 - Amsterdam, Netherlands 25-10-1889

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1875).
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1885).
 • Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregisters 1874-1893, NL-SAA-29087079.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell

MALE
Zutphen, Netherlands 11-09-1787 - Arnhem, Netherlands 10-05-1860

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Ver Huell, Quirijn Maurits Rudolph
 • Huell, Quirijn Maurits Rudolph Ver
 • Verhuell, Quirijn Maurits Rudolph

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • in naval service  - 1850~

Education

 • cadet of the marine 1802~

Provenance

 • “Lijst der leden van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging”, in: Tijdschrift voor entomologie. Derde deel. (Leiden 1860).
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 3. (Leiden 1914) 1291.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q3532814
VIAF: http://viaf.org/viaf/69059292

Josua van Iperen

MALE
Middelburg, Netherlands 23-02-1726 - Batavia, Dutch Indies 11-02-1780

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De animis sub altari (1748) and De mundi mechanismo (1752)

Highest degree: doctorate arts and philosophy (1752)

Fields of interest:
Biography:
The membership of Van Iperen (with his various publications and connections in the Netherlands) of the "Bataviaasch Genootschap" was heavily encouraged. A second secretary place in the board was created for him. He was minister in Lillo, Veere and Batavia and he was active in several learned societies.

Residence

 • Lillo 
 • Veere 
 • Batavia 

Occupation

 • member  - Commissie voor de verbetering van de psalmberijming
 • minister 1750, Lillo
 • minister 1766, Veere
 • minister 1779 - 1780, Batavia
 • A.L.M. Philos. Doct. 

Education

 • student 1744, Groningen
 • student 1747 - 1748, Leiden

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q28776942
VIAF: http://viaf.org/viaf/69279676

Rutgerus Paludanus

MALE
Zijpe, Netherlands 11-09-1736 - Alkmaar, Netherlands 23-10-1788

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Mr.

Fields of interest:
N/A

Biography:
Mayor of Alkmaar, Magistrate and Patriot. One of the composers of the decision by Vroedschap in Alkmaar: 'Tot afschaffing van het aanbieden van nominatiën ter electie en het vragen van recommandatiën aan den Erfstadhouder (1783)'.

Residence

 • Alkmaar 

Occupation

 • member 1763 - Vroedschap van Alkmaar
 • Alderman 1761 - 1762, Alkmaar
 • chief 1763 - 1769, Alkmaar
 • treasurer 1774 - 1779, Alkmaar
 • mayor (1780-1781, 1784-1785, 1787) , Alkmaar
 • secretary of Zijpe and Hazepolder 1765

Education

 • student 16-04-1754, Leiden

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q5099237
VIAF: http://viaf.org/viaf/281412529

Jean Joseph Raepsaet

MALE
Oudenaarde, Belgium 29-12-1750 - Oudenaarde, Belgium 19-02-1832

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Conservative catholic from Flanders. Member of the committee for the new constitution of the United Kingdom of the Netherlands in 1815.

Residence

 • Oudenaarde 

Occupation

 • member of the committee for the new constitution in 1815 (Grondwetscommissie) 

Education

 • student  - 1784 - Universiteit Leuven, Leuven

Provenance

 • Raepsaet, J.J., Algemene Vergadering Instituut 1832, p. 22-23 door J. de Vries.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q521055
VIAF: http://viaf.org/viaf/61895158

Johannes Macquet

MALE
Brouwershaven, Netherlands 1731 - Zierikzee, Netherlands 1798

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Mayor and Councilor (possibly the same as Jan Jacob Macquet?)

Residence

 • Zierikzee 

Occupation

 • Mayor and councilor 1782, Zierikzee

Education

N/A

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/291125997

Willem Hendrik Jacob van Westreenen van Tiellandt

MALE
Den Haag, Netherlands 02-10-1783 - Den Haag, Netherlands 22-11-1848

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Founder of Museum Meermanno-Westreenianum. Orangist.

Residence

 • Den Haag 
 • Middelburg 

Occupation

 • book collector 

Education

 • Student  - Universiteit Leiden, Leiden

Membership

Provenance

 • Westreenen van Tiellandt, W.H.J. , Jaarboek 1850, p. 94 door B. ter Haar.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q4015771
VIAF: http://viaf.org/viaf/10174656

Annaeus Ypey

MALE
Leeuwarden, Netherlands 27-09-1760 - Groningen, Netherlands 05-04-1837

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Ypeij, Annaeus

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Dutch Reformed Church historian. Was a minister in several towns throughout mainly the Northern parts of the Netherlands, a professor at the Universities of Harderwijk and Groningen and was the author of several works on theology and church history. Ypey was also interested in linguistics and literature and authored several works on the subject.

Residence

 • Groningen 
 • Middelburg 1794 - 1795

Occupation

 • Dutch Reformed Minister 1784 - 1799
 • Professor of Church History 1799 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • Professor of Theology 1803 - 1812 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • Professor of Theology, Dogmatic Theology, Homiletics and Hermeneutics 1812 - 1831 - Universiteit Groningen, Groningen

Education

 • Student of Theology 1778 - Universiteit Franeker, Franeker
 • Phd Student of Theology  - Universiteit Harderwijk
 • Student  - Latijnse School Leeuwarden

Provenance

 • Ypey, A., Verslagen Instituut Klasse II, 1837, p. 7 door A. des Amorie van der Hoeven.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2075236
VIAF: http://viaf.org/viaf/24952519

Jacob Hendrik Schorer

MALE
Middelburg, Netherlands 05-07-1760 - Middelburg, Netherlands 19-01-1822

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De eo quod circa exheredationes liberorum tam jure antiquo, quam jure novo obtinet (1780).

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Orangist and mayor of Middelburg.

Residence

N/A

Occupation

 • member 1802 - 1808 - Stedelijke raad van Middelburg
 • commissioner 06-03-1814 - 16-05-1814
 • governor 16-05-1814 - 18-09-1817
 • representative on behalf of Zeeland (1788-1792, 1794)  - Staten-Generaal
 • second pensionary 1781 - 1786, Middelburg
 • first pensionary 1786 - 1795-03, Middelburg
 • president 1803 - 1808 - Stedelijke raad van Middelburg
 • treasurer 1803 - 1806, Middelburg
 • mayor 20-01-1808, Middelburg
 • Commissioner-General 1814-01 - 16-05-1814
 • curator 1816 - 1819 - Universiteit Leiden
 • member in special service 16-07-1806 - 01-01-1809 - Staatsraad

Education

 • law student 1779 - 20-03-1780, Utrecht

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2656463
VIAF: http://viaf.org/viaf/19240472

Armand Prosper Theodore Sassen

MALE
Roermond, Netherlands 09-09-1844 - Amsterdam, Netherlands 20-01-1909

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Sassen, Armand

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • member 1888 - 1891 - Gemeenteraad Amsterdam
 • member 1892 - 1909 - Provinciale Staten van Noord-Holland
 • teacher 
 • directeur der Rijkspostspaarbank 1881, Amsterdam

Education

N/A

Provenance

 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 2. (Leiden 1912) 1267.
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Leonard van de Kasteele

MALE
Den Haag, Netherlands 13-08-1748 - Den Haag, Netherlands 07-04-1810

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
Politician, poet and Patriot. Kasteele was involved in the arrest of Wilhelmina van Pruisen at Goejanverwellesluis in 1787 and had an important part in the creation of the Constitution of 1798. In his spare time he wrote poetry. Together with his close friend Hieronymus van Alphen he published 'Proeven van stigtelijke mengelpoezij'.

Residence

 • Den Haag 1748-08-13
 • Utrecht 1768-12 - 1771
 • Haarlem 
 • Den Haag  - 1810-04-07

Occupation

 • member 02-05-1795 - Provisionele Representanten van het Volk van Holland
 • member 13-11-1795 - 29-02-1796 - Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
 • member 01-03-1796 - 31-08-1797 - Eerste Nationale Vergadering
 • member 15-03-1796 - 10-11-1796 - Constitutiecommissie
 • member 01-09-1797 - 22-01-1798 - Tweede Nationale Vergadering
 • member 15-06-1798 - 31-07-1798 - Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
 • member 29-07-1800 - 17-10-1801 - Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
 • member 01-05-1805 - 03-12-1805 - Staatsraad
 • member 21-06-1806 - 04-07-1807 - Staatsraad
 • deputy on behalf of Holland 14-08-1795 - 01-03-1796 - Staten-Generaal
 • civil servant 31-07-1798 - 30-07-1799 - Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
 • counselor 14-12-1801 - 30-04-1805 - Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
 • lawyer , Den Haag
 • pensionary 1782 - 1787, Haarlem

Education

 • law student 1768-12 - 13-12-1771 - Hogeschool Utrecht

Provenance

 • "Naamlijst der commissarissen van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands zeedienst", in: G.M.W. Acda, Ph.M. Bosscher, N.D.B. Habermehl, H.E. Kuipers en G.J.A. Raven, Tot een rechtschapen en kloke zeeman toe te rusten (1785-1985). Tweehonderd jaar kweekschool voor de zeevaart en hogere zeevaartschool Amsterdam (Zutphen 1985) 209.
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 8. (Leiden 1930) 948.
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).
 • Parlementair Documentatie Centrum [Universiteit Leiden], Link: http://www.parlementairdocumentatiecentrum.nl/id/vg09llvc3pr1 (last checked: 23-02-2017)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q737928
VIAF: http://viaf.org/viaf/27909124

Gerard Wttewaall Van Wickenburgh

MALE
Utrecht, Netherlands 06-04-1776 - Houten, Netherlands 06-07-1839

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

 • Schepen der stad Utrecht , Utrecht
 • Professor of Rural Economics (Landhuishoudkunde) 1822 - Universiteit Leiden, Leiden
 • Rector Magnificus 1827 - 1828 - Universiteit Leiden, Leiden
 • Director  - Hollansche Huishoudelijke Maatschappij

Education

 • Student of Law  - Universiteit Utrecht, Utrecht

Provenance

 • Wttewaal, G., Algemene Vergadering Instituut 1838, p. 15-16 door H.H. Klijn; Verslagen Instituut Klasse I, 1839, p. 9-11 door W.S. Swart

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/291827940

Johan Theodorus Rossijn

MALE
Zijpe, Netherlands 18-12-1744 - Utrecht, Netherlands 27-12-1817

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Doctor in philosophy, physics and metaphysics. Professor at Utrecht University.

Residence

 • Utrecht 
 • Harderwijk 
 • Harderwijk 
 • Utrecht 

Occupation

 • Professor Philosophy, Physics and Metaphysics 1783~, Utrecht

Education

N/A

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).
 • Van der Aa, Deel 16, p.482

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1381480
VIAF: http://viaf.org/viaf/3204599

Johan Willem van Vredenburch

MALE
Delft, Netherlands 06-08-1782 - Rijswijk, Netherlands 14-12-1849

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Vredenburch, Jhr. Johan Willem van

BIO

Dissertation: de prohibitis nuptiis inter tutorem et pupillam ex jure Romano et hodierno

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 

Occupation

 • vroedschap der stad 1808, Delft
 • hoofdingeland van Delfland 1815
 • schout en burgemeester 1815 - 1847, Rijswijk

Education

 • student  - Latijnsche School Delft
 • law student 1802 - 1805 - Hogeschool Leiden

Provenance

 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1814).
 • Molhuysen, P.C., P.J. Blok en Fr.K.H. Kossmann (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 7. (Leiden 1927) 1297.
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1824).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1891032
VIAF: http://viaf.org/viaf/286431105

Gevonden berichten:

30-03-2010 02:45 - Torrentius, Laevinus (1525-1595)

30-03-2010 01:56 - Scaliger, Josephus (1540-1609)

30-03-2010 01:31 - Sterck van Ringelberg(h), Joachim (1499-1531+)

30-03-2010 01:12 - Langius, Rodolphus (1438-1519)

30-03-2010 12:43 - Crucius, Jacobus (1579-1655)

30-03-2010 10:33 - Amstelredamus, Alardus (1491-1544)

01-02-2010 12:30 - De Geografie van Ptolemaios

01-02-2010 12:29 - Vitruvius - een antieke bouwmeester over zijn vak

01-02-2010 12:13 - Fysicotheologie in de achttiende eeuw: Boyle tot Paley (Kees de Pater)

01-02-2010 12:10 - Hoe werkt wetenschap? Over de expeditie van de Siboga (Marjan Bruinvels)

01-02-2010 12:09 - Biografie van Carolina Henriette MacGillavry (Marjan Bruinvels)

01-02-2010 11:59 - Het geheimschrift van het leven (Bert Theunissen)

01-02-2010 11:29 - 1. Huygens en de wiskunde

01-02-2010 11:27 - 6. De Académie Royale des Sciences

27-01-2010 03:07 - Osiris

27-01-2010 03:05 - Science, Technology & Human Values

27-01-2010 03:00 - Journal of New Frontiers in Spatial Concepts

27-01-2010 02:57 - Berichte zur Wissenschaftsgeschichte

27-01-2010 02:57 - Archive for History of Exact Sciences

Gevonden publicaties:

Series of analytical functions

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 7-8 (1920), 656-660

Authors

Wolff, J.

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (6 pagina's, 207.71 K)

Cerebellar ataxia as disturbance of the equilibrium-sensation

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 637-643

Authors

Hulshoff Pol, D.J.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (8 pagina's, 301.43 K)

Authors

Laar, J.J. van

Keywords

Physics

Download als pdf file (13 pagina's, 530.79 K)

Ueber eineindeutige, stetige Transformationen von Flächen in sich (Sechste Mitteilung)

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 707-710

Authors

Brouwer, L.E.J.

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (5 pagina's, 217.53 K)

On the Theory of the Friction of Liquids

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 5 (1919), 743-755

Authors

Waals Jr., J. D. van der

Keywords

Physics

Download als pdf file (14 pagina's, 478.59 K)

Authors

Brouwer, H.A.

Keywords

Geology

Download als pdf file (10 pagina's, 375.69 K)

On the age of the Igneous Rocks in the Moluccas

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 6-7 (1919), 803-815

Authors

Brouwer, H.A.

Keywords

Geology

Download als pdf file (14 pagina's, 571.32 K)

The zincates of sodium. Equilibriums in the system Na2O-ZnO-H2O

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 179-189

Authors

Goudriaan, F.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (12 pagina's, 495.7 K)

Some new sedimentary boulders collected at Groningen

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 225-235

Authors

Kruizinga, P.

Keywords

Geology

Download als pdf file (12 pagina's, 511.16 K)

Tonic reflexes on the labryrinth on the eye-muscles

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 3 (1919), 242-250

Authors

Magnus, R., Kleijn, A. de

Keywords

Physiology

Download als pdf file (10 pagina's, 369.1 K)

On Polonium Radiation and Recovery of Function

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 5 (1919), 383-385

Authors

Zwaardemaker, H.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (4 pagina's, 117.95 K)

Researches on scopolamin-morphin narcosis

Referentie: Proceedings, volume 22, deel 5 (1919), 386-392

Authors

Storm van Leeuwen, W., Made, M. van der

Keywords

Physiology

Download als pdf file (8 pagina's, 279.04 K)

On the theory of the Brownian motion

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 6-7 (1919), 922-931

Authors

Ornstein, L.S., Burger, H.C.

Keywords

Physics

Download als pdf file (11 pagina's, 346.46 K)

On Metastable Unmixing and the Classification of Binary Systems

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 8 (1919), 1055-1056

Authors

Scheffer, F.E.C.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (3 pagina's, 95.09 K)

Contribution to the theory of adiabatic invariants. (Preliminary communication)

Referentie: Proceedings, volume 21, deel 8 (1919), 1112-1123

Authors

Krutkow, G.

Keywords

Physics

Download als pdf file (13 pagina's, 421.14 K)

On Complex Salts of Ferri-Malonic-Acid

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 2 (1918), 283-291

Authors

Jaeger, F.M., Mees, R.T.A.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (10 pagina's, 321.6 K)

Do the forces causing the diurnal variation of terrestrial magnetism possess a potential

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 3 (1918), 358-360

Authors

Vleuten, A. van

Keywords

Terrestrial magnetism

Download als pdf file (4 pagina's, 113.88 K)

Researches relating to the Etiology of Febris Exanthematicus

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 3 (1918), 465-477

Authors

Hoogenhuyze, C.J.C. van

Keywords

Bacteriology

Download als pdf file (14 pagina's, 594.84 K)

Authors

Sanders, C.

Keywords

Astronomy

Download als pdf file (17 pagina's, 697.16 K)

Authors

Delsman, H.C.

Keywords

Anatomy

Download als pdf file (16 pagina's, 768.11 K)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden