PERSONEN FILTERS: pagina=27, s=, membership=Koninklijke Maatschappij tot Aanmoediging der Schone Kunsten Antwerpen, publicaties=

Gevonden personen:

Johan Theodoor Roijer

MALE
1737 - 1807

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Royer, Johan Theodoor

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q34232414
VIAF: http://viaf.org/viaf/30423530

Theodorus Vermeer

MALE
N/A - 1799

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
He was minister of the "Nederduitsche" congregation in Batavia from 1771. Next to that, he was member of the "Curatoren en Scholarchen over Stads Schoolen" in Batavia. He lived in "scherp conflict" with his colleague Van Iperen (also active at Bataviaasch Genootschap )

Residence

 • Batavia 1770 - 1799

Occupation

 • Minister of the Nederduitsche congregation 1771, Batavia
 • Lid van Curatoren en Scholarchen over Stads Schoolen 1779~, Batavia

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap (1794), 10.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Mijer

MALE
Batavia, Dutch Indies 1812 - Scheveningen, Netherlands 1881

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis forma possessionum Batavarum in India Orientali (1832) summa cum laude

Highest degree: doctorate

Fields of interest:
Biography:
He had a successful colonial juridical career in the Dutch Indies as subsequently lawyer, civil servant and in several memberships of courts. He was vice-president of the Supreme Court and the Supreme Military Court of the Dutch Indies from 1846 until 1849. Back in the Netherlands, he was appointed minister of colonies between 1856 and 1858 and again in 1866. Later governor-general of the Dutch Indies between 1866 and 1872.

Residence

 • Batavia 1833
 • Batavia 1866 - 1872
 • Utrecht 1872

Occupation

 • member 1860 - 1866 - Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag
 • lawyer 1833 - 1835, Batavia
 • Indisch ambtenaar 1834, Batavia
 • judge 1838 - 1839 - Supreme Court, Dutch Indies, Batavia
 • temporary judge 1839 - 1845 - Supreme Military Court, Dutch Indies, Batavia
 • vice-president at Supreme Court and Supreme Military Court, Dutch Indies 1846 - 1849, Batavia
 • attorney-general 1849 - 1851 - Supreme Court, Dutch Indies, Batavia
 • minister of colonies 1856 - 1858
 • governor-general of the Dutch Indies 1866 - 1872

Education

 • student (roman) law 1828 - 1832 - Hogeschool Leiden, Leiden

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Petrus Dorotheus Maria Aa

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Aa was an "Onderkoopman en Secretaris van Politie" at Banda (~1790).

Residence

 • Banda 

Occupation

 • Onderkoopman en Secretaris van Politie , Banda

Education

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jacobus Martinus Balje

MALE
Leeuwarden, Netherlands 09-09-1752 - Tandjoeng, Indonesia 18-02-1823

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Baljee, Jacobus Martinus

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Baije was an "Oppermeester / Doctor" (1781-1784), "Chirurgijn-Majoor van het eerste Bataillon Infanterie (1784-1786), "Schepen der Stad" (~1790), "Burgemeester van Batavia (1797), and "Extra-Ordinair Raad van Indië" (1802-1808) in Batavia.

Residence

 • Amsterdam 1771 - 1773
 • Batavia 1774 - 1823
 • Leeuwarden 1752 - 1771

Occupation

 • Oppermeester/Doctor (1781-1784); Chirurgijn-Majoor van het eerste Bataillon Infanterie (1784-1786); Schepen der Stad (~1790); Burgemeester (1797); Extra-Ordinair Raad van Indië (1802-1808) , Batavia

Education

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Nicolaas Quarles van Ufford

MALE
Den Haag, Netherlands 13-11-1757 - Haarlem, Netherlands 21-04-1834

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Johannes Henricus Petrus van Lier

MALE
Rotterdam, Netherlands 05-12-1726 - Kleve, Germany 06-09-1799

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Lier, Johannes van
 • Lier, Joannes Henricus Petrus van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
"Ontvanger-generaal" (financial officer who collected taxes in the province of Drenthe) and fellow of 'Loffelijken Etstoel van het landschap Drenthe'.

Residence

 • Assen 

Occupation

 • ontvanger-generaal  - Loffelijken Etstoel van het landschap Drenthe

Education

N/A

Provenance

 • Lier, Barbara Maria van, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Lier [13/01/2014]
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_Lier
 • Brief van Joannes Henricus Petrus van Lier (1726-1799) aan Arnout Vosmaer (1720-1799) BPL 246. Joannes van Lier; A Vosmaer, Annen, 1753.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2562899
VIAF: http://viaf.org/viaf/234415035

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

MALE
Den Haag, Netherlands 23-09-1733 - Den Haag, Netherlands 06-08-1783

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Goerg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg held several governmental offices and was known for his anti-stadtholder views. He contributed to the flourishing of the Franeker university as a curator between 1776-1783.

Known for his contribution to the creation of 'Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland'.

Residence

 • Leeuwarden 
 • Beetgum 

Occupation

 • grietman 1766 - 1783, Menaldumadeel
 • gecommitteerde 13-02-1755 - 12-02-1758 - Provinciale Rekenkamer van Friesland
 • representative on behalf of Friesland (1757-1758, 1770-1773, 1782-1783)  - Staten-Generaal
 • gecommitteerde 21-09-1762 - 26-04-1764 - Admiraliteit van Friesland
 • gecommitteerde 13-04-1781 - 30-04-1782 - Raad van State
 • member (1758-1761,1764-1770, 1776-1779)  - Gedeputeerde Staten van Friesland

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q13135823
VIAF: http://viaf.org/viaf/17959439

Rhijnvis Feith

MALE
Zwolle, Netherlands 07-02-1753 - Zwolle, Netherlands 08-02-1824

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: de Querela inofficiosi testamenti (1770)

Highest degree: phd

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Zwolle 

Occupation

 • Lawyer 
 • mayor of Zwolle 1787, Zwolle

Education

 • student  - Latijnse School Harderwijk, Harderwijk
 • student  - Universiteit Leiden

Provenance

 • Feith, R., Algemene Vergadering Instituut 1824, p. 23-24 door J.D. Meyer.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1375304
VIAF: http://viaf.org/viaf/17352571

Jan Jacob Hartsinck

MALE
Amsterdam, Netherlands 1716 - Amsterdam, Netherlands 1779

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Hartsing, J.J.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Instrument maker from Amsterdam. Worked for the Admiralty of Amsterdam, the water board ("heemraadschap") of Watergraafsmeer and the admiralty of the West Indische Compagnie. In 1771 he described a scoop wheel he received a patent for.
His name was sometimes spelled as Hartsing. Hartsinck was also historiographer and wrote about Suriname.
Collection: Universiteitsmuseum Utrecht.

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • historian and instrument maker  - [..1779], Amsterdam

Education

N/A

Provenance

 • Beschrijving en afbeelding van een geoctroieerde scherpschijf voor allerhande watermolens (1771)
 • Eijgenraam, M. Van Herlein tot Hartsinck : over slaven en marrons in Suriname in de achttiende eeuw (Warmond 1989).
 • Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands ... de bezittingen der Spanjaarden, Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de volkplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver rivieren, met de noodige kaarten en afbeeldingen der forten : waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven (Amsterdam 1770).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q52500090
VIAF: http://viaf.org/viaf/79013682

Arnold Frederik Holleman

MALE
Oisterwijk, Netherlands 28-08-1859 - Bloemendaal, Netherlands 11-08-1953

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Onderzoekingen over het zoogenaamde B-nitrocymol

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Bloemendaal 

Occupation

 • director at Rijkslandbouwproefstation 1889, Groningen
 • hoogleraar in de anorganische en organische scheikunde 1893, Groningen

Education

 • chemistry student , Leiden

Membership

Provenance

 • Holleman, A.F., Verslagen Natuurkunde 62, 1953, p. 80-83 door A.J. Kluyver; Jaarboek 1954/55, p. 280-287 door J.P. Wibaut.
 • H.A.M. Snelders, 'Holleman, Arnold Frederik (1859-1953)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/holleman [12-11-2013].
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q465294
VIAF: http://viaf.org/viaf/111958351

Hendrik Antoon Lorentz

MALE
Arnhem, Netherlands 18-07-1853 - Haarlem, Netherlands 04-02-1928

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Haarlem 

Occupation

 • hoogleraar in de theoretische fysica 1878, Leiden
 • teacher 1882 - Gezelschap ter Beoeffening der proefondervindelijke Wijsbegeerte in ’s Hage

Education

 • student 1866 - 1869 - HBS Arnhem
 • mathematics and physics student , Leiden

Membership

Provenance

 • Lorentz, H.A., Verslagen Natuurkunde 37, 1928, p. 117-123 door F.A.F.C. Went.
 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • Biografie opgenomen in History of Science and Scholarship in the Netherlands
 • H.A.M. Snelders, 'Lorentz, Hendrik Antoon (1853-1928)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/lorentz [12-11-2013].
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q41688
VIAF: http://viaf.org/viaf/68984502

Gerardus Heymans

MALE
Ferwert, Netherlands 17-04-1857 - Groningen, Netherlands 18-02-1930

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Heijmans, Gerardus

BIO

Dissertation: Karakter en methode der staathuishoudkunde | Zur Kritik des Utilismus

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • hoogleraar in de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metafysica en de zielkunde 1890, Groningen

Education

 • law and philosophy student , Leiden

Provenance

 • Heymans, C., Verslagen Natuurkunde 77, 1968, p. 106 door P.J. Gaillard; Jaarboek 1968/69,p. 238-239 door J. Jongbloed.
 • H.G. Hubbeling, 'Heijmans, Gerardus (1857-1930)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/heijmans [12-11-2013].
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2424863
VIAF: http://viaf.org/viaf/77076852

Jan van Geuns

MALE
Amsterdam, Netherlands 05-07-1808 - Amsterdam, Netherlands 05-12-1880

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
from Groningen

Residence

 • Leiden 
 • Amsterdam 
 • Groningen 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Geuns, J. van, Jaarboek 1882, p. 15-64 door B.J. Stokvis.
 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q55897229
VIAF: http://viaf.org/viaf/10601496

Jan Albert Euler

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Euler, Johan Albert

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Professor of philosophy in Petersburg.

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan Otto Sluiter

MALE
Garderen, Netherlands 04-05-1782 - Deventer, Netherlands 08-02-1815

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Deventer 

Occupation

 • professor of history, rhetorics, and classical Greek 1803 - Athenaeum te Deventer, Deventer

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Sluiter, J.O., Algemene Vergadering Instituut 1815, p. 27-28 door C.G.C. Reinwardt.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q21545925
VIAF: http://viaf.org/viaf/89541407

Nicolaas Smallenburg

MALE
Nootdorp, Netherlands 01-10-1761 - Warmond, Netherlands 20-07-1836

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 
 • Franeker 
 • Leiden 

Occupation

 • lawyer 1785, Utrecht
 • professor of law 1787 - Universiteit Franeker, Franeker
 • professor of law 1790 - Universiteit Leiden, Leiden
 • rector (three times: in 1795, 1805, 1820)  - Universiteit Leiden, Leiden

Education

 • student  - 1785 - Universiteit Leiden, Leiden

Membership

Provenance

 • Smallenburg, N., Algemene Vergadering Instituut 1836, p. 16 door J. de Vries, Gedenkschriften Klasse III, 1848, p. 106-107 door C.A. den Tex.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q15449983
VIAF: http://viaf.org/viaf/20457271

Antonie Christiaan Wynand Staring van den Wildenborch

MALE
Gendringen, Netherlands 24-01-1767 - Vorden, Netherlands 18-08-1840

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Writer of the Jaromir-cycle. Antonie Christiaan Winand Staring was born in 1767. At a young age, his parents left for Cape of Good Hope because of his father's job. Young Staring went to live with his family. When his father passed away, his uncle, a minister, became his legal supervisor. In 1783, Staring started studying law in Harderwijk. Soon, he found out that law was not for him. He was more interested in agricultural economics and decided that, although he would finish his education in Harderwijk, would move to Germany to study what he liked best. Staring was also highly interested in poetry and literature. In this, he was inspired by poet Rhijnvis Feith, who also encouraged Staring to publish his own poetry. In 1786 he published Mijne eerste proeven in poezij. His poems and writings usually centered around agriculture and rural life. Upon his return from Gottingen he accepted, although hesitantly, several political offices. Staring was a convinced federalist and detested the centralistic structure of the Batavian Republic. Although his political ideas were clear he preferred to not engage in politics all too much. Instead, he preferred spending time on managing and improving his estate Wildenborch in Vorden (Gelderland). In contrast to being politically active he did enjoy his membership of the Commission for Agriculture in Gelderland. Yet, out of a sense of duty he became mayor of the town of Lochem. Staring was a strong advocate of Gelderland and contributed to a statistical work on the province and also tried to establish a veterinary school in Zutphen, but eventually failed. In 1814 he also was a member of an assembly of notables deciding over the first constitution.

Residence

 • Harderwijk 1783 - 1787
 • Göttingen 1787 - 1789-04
 • Doetinchem 
 • Zutphen 
 • Gouda 

Occupation

 • President 1812 - 1813 - Kantonnale Raad, Lochem

Education

 • Student 1777 - 1783 - Latijnse School Gouda, Gouda
 • Roman and Contemporary Law Student 20-09-1783 - 20-05-1787 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • Herbology Student  - Universitat Gottingen, Göttingen

Membership

Provenance

 • Staring van den Wildenborch, A.C.W., Algemene Vergadering Instituut 1840, p. 10-11 door A. des Amorie van der Hoeven.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2359791
VIAF: http://viaf.org/viaf/14882178

Johan Valckenaer

MALE
Franeker, Netherlands 12-01-1759 - Haarlem, Netherlands 15-01-1821

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Valckenaar, Jan

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: phd law

Fields of interest:
Biography:
Patriot, lawyer, diplomat.

Residence

 • Amsterdam 
 • Leiden 
 • Franeker 
 • Bennebroek 

Occupation

 • diplomat in Madrid, Paris and Berlin for the Bataafsche Republiek and Lodewijk Napoleon 
 • professor  - Universiteit Utrecht
 • Professor  - Athenaeum Franeker

Education

 • student of law  - 1781 - Universiteit Leiden, Leiden

Membership

Provenance

 • Valckenaer, J., Gedenkschriften Klasse III, 1826, p. XXV-XXVI door M. Stuart.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2043169
VIAF: http://viaf.org/viaf/57389194

Adriaan Mandt

MALE
1738 - 1807

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/47120143

Gevonden berichten:

Geen resultaten gevonden

Gevonden publicaties:

Logarithmic Frequency Distribution

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 3 (1917), 533-546

Authors

Uven, M.J. van

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (15 pagina's, 548.44 K)

The Electrical Phenomenon in Smell-mixtures

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 3 (1917), 551-555

Authors

Zwaardemaker, H.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (6 pagina's, 243.06 K)

Authors

Hoogenboom-Smid, E.J.

Keywords

Physics

Download als pdf file (5 pagina's, 149.43 K)

Modifications of the facies in the Tertiary Formation of East-Kutei (Borneo)

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 4 (1917), 728-736

Authors

Rutten, L.

Keywords

Geology

Download als pdf file (11 pagina's, 502.46 K)

An exact method for the determination of the position of the eyes at disturbances of motion

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 5 (1917), 778-784

Authors

Roelofs, C.O.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (8 pagina's, 287.92 K)

On passive immunisation against tetanus

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 5 (1917), 789-798

Authors

Spronck, C.H.H., Hamburger, W.

Keywords

Pathology

Download als pdf file (11 pagina's, 347.92 K)

On the Allotropy of the Ammonium Halides. III

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 5 (1917), 798-804

Authors

Scheffer, F.E.C.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (8 pagina's, 283.57 K)

Variability of segregati in the hybrid

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 5 (1917), 805-816

Authors

Honing, J.A.

Keywords

Botany

Download als pdf file (13 pagina's, 511.07 K)

The movements of the heart and the pulmonary respiration with spiders

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 1 (1917), 162-167

Authors

Willem, V.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (7 pagina's, 338.66 K)

On the nature and progress of visual fatique

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 1 (1917), 167-174

Authors

Grünbaum, A.A.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (9 pagina's, 351.41 K)

The ape fissure - sulcus lunatus - in man

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 1 (1917), 219-225

Authors

Hulshoff Pol, D.J.

Keywords

Anatomy

Download als pdf file (8 pagina's, 342.02 K)

On the tectonics of the eastern Moluccas

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 2 (1917), 242-248

Authors

Brouwer, H.A.

Keywords

Geology

Download als pdf file (8 pagina's, 353.96 K)

An experiment of Maxwell and Ampère's molecular currents

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 2 (1917), 248-255

Authors

Haas, W.J. de, Haas-Lorentz, G.L. de

Keywords

Physics

Download als pdf file (9 pagina's, 332.27 K)

On the use of Third Degree Terms in the Energy of a Deformed Elastic Body

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 2 (1917), 281-286

Authors

Tresling, J.

Keywords

Physics

Download als pdf file (7 pagina's, 231.97 K)

The Structure and Overlap of the dermatomes of the hindleg with the cat

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 2 (1917), 321-333

Authors

Boer, S. de

Keywords

Physiology

Download als pdf file (14 pagina's, 573.7 K)

Skew Frequency Curves

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 4 (1917), 670-684

Authors

Uven, M.J. van

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (16 pagina's, 593.44 K)

On the influence of an electric field on the light transmitted and dispersed by clouds

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 2 (1917), 415-432

Authors

Hoogenboom, C.M.

Keywords

Physics

Download als pdf file (19 pagina's, 756.75 K)

The field of n moving centres in Einstein's theory of gravitation

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 2 (1917), 447-455

Authors

Droste, J.

Keywords

Physics

Download als pdf file (10 pagina's, 322.09 K)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden