PERSONEN FILTERS: pagina=28, s=, field=applied mathematics, personen=

Gevonden personen:

Jan van Musschenbroek

MALE
Leiden, Netherlands 09-08-1687 - Leiden, Netherlands 16-09-1748

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Jan van Musschenbroek was a physical, mathematical, anatomical and surgical instrument maker in Leiden. After the death of his father, Johan van Musschenbroek, Jan took over the workshop. Under his management it reached an absolute top. An unprecedented variety of instruments were offered in a series of priced catalogues. He was a nephew of Samuel van Musschenbroek, and brother of Petrus van Musschenbroek. Jan van Musschenbroek made a large number of instruments for Willem 's Gravesande, who used the instruments for lecture-demonstrations in experiments. He was the first to sell octants in the Dutch Republic.

Collections: Museum Boerhaave, Leiden, Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

Residence

N/A

Occupation

 • Instrument maker 1707 - 1748, Leiden
 • curator of instruments of the Leiden Theatrum Astronomicum 1708 - 1748 - Universiteit Leiden, Leiden

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Clercq, P. de, 'Een bijzonder familiestuk. De verrekijker van de Bossche president-schepen mr H B Martini (1693-1776)', Brabants heem 51:2 (1999)
 • Clercq, P. de The Leiden Cabinet of Physics: a descriptive catalogue. (Leiden 1997).
 • Helden, A.C. van 'Theory and Practice in Air-Pump Construction: The Cooperation Between Willem Jacob 's Gravesande and Jan van Musschenbroek', in: Annals of science 52 (1994).
 • Mörzer Bruyns, W.F.J. Schip recht door zee: de octant in de Republiek in de achttiende eeuw (Amsterdam 2003).
 • Clercq, P. de At the sign of the oriental lamp: The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-1750 (Rotterdam 1997).
 • Clercq, P. de 'A Musschenbroek Trade Catalogue in the Library of Sir Hans Sloane', in: Bulletin of the Scientific Instrument Society 70 (2001).
 • Rooseboom, M. Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden. (Leiden 1950).
 • Clercq, P. de and C. de Mooij 'A Remarkable Family Piece: A Hand-Held Telescope from the Musschenbroek Workshop', in: Bulletin of the Scientific Instrument Society 66 (2000).
 • Fournier, M., Early microscopes: A Descriptive Catalogue (Leiden 2003).
 • Crommelin, C.A. 'Leidsche leden van het geslacht Van Musschenbroek', in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (1939).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65961021
VIAF: http://viaf.org/viaf/72486979

J. de Boer

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
He was teacher in Haarlem in ~1841.

Residence

 • Haarlem 1841~

Occupation

 • teacher 1841~, Haarlem

Education

N/A

Provenance

 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1841).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Z.P. Bouman

MALE
1870~ - Driebergen, Netherlands 1942

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Utrechts Nieuwsblad (06-07-1942), pag. 2 van 4 (overlijdensbericht)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

P. Molenbroek

MALE
Rotterdam, Netherlands 26-09-1861 - Den Haag, Netherlands 07-05-1945

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Molenbroek, Pieter

BIO

Dissertation: Bijdrage tot de theorie der vloeistofstralen (Leiden 1887)

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
Was author of mathematical schoolbooks. Also wrote for pro German right wing organisations in the Netherlands.

Residence

 • Amersfoort 1887 - 1892
 • Den Haag 1892 - 1945
 • Rotterdam  - 1887

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Johannes Jisse Duistermaat

MALE
Den Haag, Netherlands 20-12-1942 - Utrecht, Netherlands 19-03-2010

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Duistermaat, Hans

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Odijk 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Levensberichten en herdenkingen 2011, 2011, Amsterdam, 48-53

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1697784
VIAF: http://viaf.org/viaf/85162726

Samuel Senior Coronel

MALE
Amsterdam, Netherlands 28-04-1827 - Leeuwarden, Netherlands 25-11-1892

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Specimen physiologico-pathologicum inaugurale de somno

Highest degree: Doctor Medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 
 • Middelburg 
 • Leeuwarden 

Occupation

 • Doctor Medicinae 1850 - 1853, Zevenhuizen
 • Stadsgeneesheer 1853 - 1860, Middelburg
 • Voorzitter Middelburgsch Ziekenfonds 1858, Middelburg
 • Stadsgeneesheer 1860 - 1866, Amsterdam

Education

 • Student Geneeskunde 1844 - Athenaeum Illustre te Amsterdam
 • Student Geneeskunde 1846 - Universiteit Leiden

Provenance

 • Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar.(Middelburg 1859)
 • Gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid. Een handboek voor industriëlen, genees- en staathuishoudkundigen (Haarlem 1861).
 • De bewaarschool. Haar verleden, tegenwoordige toestand en hare toekomst (Amsterdam 1864).
 • Baruch d' Espinoza in de lijst van zijn tijd (Zaltbommel 1871)
 • De Wittebroodsweken. Hygiënische wenken voor verloofden en jongehuwden (Amsterdam 1889)
 • De scarlatina epidemie in Zeeland in 1857, 1858 en 1859 (Middelburg 1860)
 • http://www.iisg.nl/bwsa/bios/coronel.html
 • 'De ziekten der calicot-wevers' in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 4 (1860) 497-506
 • 'Een beroep op de goede gezindheid der Industrieelen in Nederland' in: Schat der Gezondheid, 4 (1861) 13-19
 • 'De Hilversumsche industrie. Een hygiënisch-sociale studie' in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 6 (1862) 433-447
 • 'De bevolking van Hilversum in verband tot hare industrie: eene statistische studie' in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 6 (1862) 651-664
 • 'De ligchamelijke ontwikkeling in verband tot den maatschappelijken toestand en den arbeid der kinderen' in: Schat der gezondheid, 5 (1862) 193-206
 • Schetsen uit het Markersche volksleven (Amsterdam 1862)
 • 'In 't Gooi' in: De Gids, 1863, I, 435 e.v., II, 46 e.v
 • De toestand der kinderen in onze fabrieken en het gewigt eener regeling van hunnen arbeid (Haarlem 1863)
 • 'De Leidsche wolfabrieken en haar invloed op de gezondheid der arbeiders' in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 8 (1864) 225-239
 • 'Iets over het verschil in levensverhoudingen tusschen Joden en Christenen' in: Schat der Gezondheid, 7 (1864)
 • 'De diamantwerkers te Amsterdam. Eene hygiënische studie' in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 8 (1864) 633-650
 • Het gildewezen in Friesland (Leeuwarden 1868)
 • Leven en gezond zijn. Een leesboek voor de hoogste klasse der lagere school (Haarlem 1869)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Isaac Teixeira de Mattos

MALE
Amsterdam, Netherlands 1821 - Amsterdam, Netherlands 1904

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 1821 - 1904

Occupation

 • Doctor medicinae bij Potugees-joodse gemeente 1846, Amsterdam
 • Secretary of commissie van toezicht op stedelijke geneeskundige dienst 1856 - 1865, Amsterdam
 • Secretary Geneeskundige raad van Noord-Holland 1866 - 1869 - Geneeskundig Staatstoezicht, Amsterdam
 • Adjunct-inspecteur Noord-Holland 1869 - 1884 - Geneeskundig Staatstoezicht, Amsterdam
 • Inspecteur van Noord-Holland 1884 - Geneeskundig Staatstoezicht, Amsterdam
 • Gemeenteraadslid 1873 - 1885, Amsterdam
 • Founder Witte Kruis 
 • Member Provinciale Staten van Noord-Holland 1877 - 1895, Amsterdam

Education

 • Student  - Athenaeum Illustre te Amsterdam, Amsterdam
 • Student medicine  - 1846 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1841).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1846).
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jacob Cornelius Kapteyn

MALE
Barneveld, Netherlands 19-01-1851 - Amsterdam, Netherlands 18-06-1922

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Onderzoek der trillende platte vliezen

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
Kapteyn was born in Barneveld, and grew up in a boarding school run by his parents, Gerrit Jacobus Kapteyn and the former Elisabeth Cornelia Koopmans. He was the ninth of fifteen children and family life was minimal because of his parents' running of the school. Whereas Kapteyn's older brother, Albertus Philippus (1848-1927) was judged by his father not to be suited for a higher education and was sent to a trade school (he became a well-known engineer, who ran Westinghouse Airbrake Europe), Jacobus showed his talents early and went to the University of Utrecht in 1868, at the age of 17. He took his Ph.D. in 1875 with a dissertation on Onderzoek der trillende platte vliezen (A Study of Vibrating Flat Membranes).
Kapteyn's first position was as observer at the Leiden Observatory (which because of Kaiser had become one of the foremost institutions for position measurements), but in 1877 he accepted the appointment to the new chair of astronomy at the university of Groningen. Had he remained at Leiden, he would undoubtedly have made his career as an observer. At Groningen, however, this was not an option: his requests for a well-equipped observatory fell on deaf ears because of opposition from the existing observatories at Leiden and Utrecht. Instead, he entered an arrangement with David Gill at the Cape Observatory: in Groningen, Kapteyn would measure the plates made by Gill's staff in their photographic Durchmusterung of the southern skies. For this work, Kapteyn designed precision instruments and organized an astronomical laboratory. The work began in 1885 and the positions of 450,000 southern stars thus measured appeared in three volumes between 1896 and 1900.
But stellar positions and brightnesses were only a means to an end. Like many other astronomers of his day, Kapteyn was interested in the distribution of stars and the structure of the Milky Way. By 1906, he had organized the international cooperative 'Plan of Selected Areas', in which the work of cataloguing the stars in 206 sample areas was divided among 30 observatories, a work that was not finished until almost half a century after Kapteyn's death. The information obtained was: apparent brightness, proper motion, radial motion, color, etc. Since the correlation of apparent brightness with distance had already been proven erroneous by William Herschel toward the end of his life, Kapteyn took a statistical approach: although the correlation was false for individual stars, it should apply for representative groupings of stars. By about 1920, as Kapteyn's career neared its end, enough information was becoming available to reveal a disk-like structure of the Milky Way, about six times as wide as thick, with the Sun near the center. Kapteyn was aware of the problem of extinction absorption of starlight by interstellar matter, but all his efforts to measure this were negative. The 'Kapteyn Universe' was therefore altered when absorption was demonstrated: its size had to be increased (although not as much as Harlow Shapley advocated) and the position of the Sun was determined, as argued by Shapley, to be eccentric. Kapteyn's program, however, retained its validity and was pursued by his successors. His study also showed that there were preferred motions of stars in the solar neighborhood, which showed relative motions of two groups of stars: this was important evidence that the Milky Way had a spiral structure and that our Sun was in one of the spiral arms.

After World War I, Kapteyn was one of a handful of scientists (see also Lorentz) who opposed the exclusion of German and Austrian scientists from international bodies and cooperative research, a practice not stopped until after his death. Kapteyn retired in 1921

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • hoogleraar sterrenkunde en theoretische mechanica 1877 - 1921, Groningen

Education

 • physics and mathematics student 1868 - 1875, Leiden

Membership

Provenance

 • Kapteyn, J.C., Verslagen Natuurkunde 31, 1922, p. 284-287 door F.A.F.C. Went.
 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • Biografie opgenomen in History of Science and Scholarship in the Netherlands
 • A. Blaauw, 'Kapteijn, Jacobus Cornelius (1851-1922)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/kapteijnjc [12-11-2013].
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q156892
VIAF: http://viaf.org/viaf/30277370

Gerardus Anthonij van Kerkwijk

MALE
Goes, Netherlands 30-10-1799 - Den Haag, Netherlands 27-02-1871

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
"Ridder van de Orde van de Nederlandse Leeuw", "Commandeur van die der Eikenkroon", "Ingenieur en Generaal-majoor" at the KMA Breda.

Residence

 • Maastricht 
 • Amsterdam 
 • Delft 1830~ - 1841~
 • Breda 1841~ - [..1850]
 • Vlissingen 1850~
 • Den Haag 

Occupation

 • Ingenieur and Generaal-Majoor [..1866]
 • 1e luitenant-ingenieur 1830~, Delft
 • Aide voor de Genie 1830~ - Koninklijke Artillerie- en Genieschool, Delft
 • 1e kapitein ingenieur 1841~ - Koninklijke Militaire Academie, Breda
 • eerst aanwezend ingenieur 1850~, Vlissingen

Education

N/A

Membership

Provenance

 • 'Naamlijst' in: Wiskunstige opgaven met hare ontbindingen, uitgegeven door de leden van het wiskundig genootschap ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’ van 1860-1865 (Amsterdam 1866).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van wiskundige voorstellen (Amsterdam 1830).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1841).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van wiskunstige opgaven. (Amsterdam 1850).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1846).
 • http://gw.geneanet.org/hoffman?lang=nl&pz=hermann&nz=hoffman&ocz=0&p=gerardus+anthonij&n=van+kerkwijk

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/284807203

Theunis Keuzekamp

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Keuzekamp Marseliszoon, Theunis

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
instrument maker

Residence

 • Delft 

Occupation

 • optisch, fysisch en mathematisch instrumentenmaker 1788~, Delft

Education

N/A

Provenance

 • “Naamlijst der heeren leden des genootschaps”, in: Kunst-oefeningen over verscheide nuttige onderwerpen (Amsterdam 1788).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Hendrik Douwe Kloosterman

MALE
Achtkarspelen, Netherlands 09-04-1900 - Leiden, Netherlands 06-05-1968

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Kloosterman, H.D., Verslagen Natuurkunde 77, 1968, p. 70-71 door P.J. Gaillard; Jaarboek 1967/68, p. 326-330 door N.G. de Bruijn.
 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q943672
VIAF: http://viaf.org/viaf/18265480

Hendrik de Kock

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 
 • Kampen 
 • Arkhangelsk  1788~

Occupation

 • geadmitteerd Landmeter 
 • captain 

Education

N/A

Provenance

 • “Naamlijst der heeren leden des genootschaps”, in: Kunst-oefeningen over verscheide nuttige onderwerpen (Amsterdam 1788).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Andrej Nikolaevič Kolmogorov

MALE
Tambov, Russia 25-04-1903 - Moscow, Russia 20-10-1987

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Moscow 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Kolmogorov, A.N., Jaarboek 1989, p. 167-171 door W.R. van Zwet.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q153224
VIAF: http://viaf.org/viaf/36980195

Nicolaas Hendrik Kuiper

MALE
Rotterdam, Netherlands 1920 - Heteren, Netherlands 12-12-1994

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Dideric van Lankeren Matthes

MALE
Amsterdam, Netherlands 30-05-1816 - Amsterdam, Netherlands 03-06-1894

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Matthes, Dideric van Lankeren
 • Lankeren Matthes, Dirk van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
Meteorological observer, "directeur der Openbare School voor Handel en Nijverheid", "Lid van de Plaatselijke School-Commissie te Amsterdam"

Residence

 • Amsterdam 1841~ - 1875~
 • Velp 

Occupation

 • meteorological observer 1876 - 1882 - Maatschappij van Verdiensten onder de Zinspreuk ‘Felix Meritis’, Amsterdam
 • directeur der Openbare School voor Handel en Nijverheid; Lid van de Plaatselijke School-Commissie 1866~, Amsterdam
 • mathematics teacher at Stedelijk Gymnasium 1850~, Amsterdam

Education

N/A

Provenance

 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • 'Naamlijst' in: Wiskunstige opgaven met hare ontbindingen, uitgegeven door de leden van het wiskundig genootschap ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’ van 1860-1865 (Amsterdam 1866).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1841).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van wiskunstige opgaven. (Amsterdam 1850).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1846).
 • “Berigt aan de heren leden van het wiskundig genootschap”, in: Wiskunstige opgaven met derzelver ontbindingen (Amsterdam 1860).
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1875).
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1885).
 • Zuidervaart, H.J. & R.H. van Gent, Between Rhetoric an Reality: instrumental practices at the Astronomical and Meteorological Observatory of the Amsterdam Society ‘Felix Meritis’, 1789-1889 (Hilversum 2013).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65851787
VIAF: http://viaf.org/viaf/291890539

Rehuel Lobatto

MALE
Amsterdam, Netherlands 06-06-1797 - Delft, Netherlands 09-02-1866

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
He was appointed professor of mathematics at the "Technische Hogeschool" in Delft in 1842.
In 1834 Lobatto obtained an honorary doctorate in mathematics from Groningen University. In 1842, he was appointed "Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw".

Residence

 • Delft 1842 - 1866
 • Den Haag 1830~ - [..1842]

Occupation

 • adviseur wegens de maten en gewigten 1839~ - 1850~ - Ministry of Domestic Affairs, Den Haag
 • hoogleraar in de hogere wiskunde 1842~ - 1850~ - Koninklijke Academie tot Opleiding van Ingenieurs, Delft

Education

 • student mathematics and physics 1811 - 1812 - Athenaeum Illustre te Amsterdam

Membership

Provenance

 • Lobatto, R., Jaarboek 1866, p. 25-37 door C.J. Matthes.
 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van wiskundige voorstellen (Amsterdam 1830).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1841).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van wiskunstige opgaven. (Amsterdam 1850).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1846).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1824).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q7309857
VIAF: http://viaf.org/viaf/47919082

Carel Joannes Matthes

MALE
Amsterdam, Netherlands 03-03-1811 - Wiesbaden, Germany 08-02-1882

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
"Officier van de Orde der Eikenkroon", Professor Mathematics and Physics at the Athenaeum Illustre in Amsterdam

Residence

 • Deventer 
 • Amsterdam 1850~ - 1875~

Occupation

 • professor mathematics and physics 1860~ - 1866~ - Athenaeum Illustre te Amsterdam, Amsterdam

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Matthes, C.J., Jaarboek 1882, p. 1-14 door D. Bierens de Haan.
 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • 'Naamlijst' in: Wiskunstige opgaven met hare ontbindingen, uitgegeven door de leden van het wiskundig genootschap ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’ van 1860-1865 (Amsterdam 1866).
 • "Naamlijst der commissarissen van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands zeedienst", in: G.M.W. Acda, Ph.M. Bosscher, N.D.B. Habermehl, H.E. Kuipers en G.J.A. Raven, Tot een rechtschapen en kloke zeeman toe te rusten (1785-1985). Tweehonderd jaar kweekschool voor de zeevaart en hogere zeevaartschool Amsterdam (Zutphen 1985) 211.
 • “Berigt aan de heren leden van het wiskundig genootschap”, in: Wiskunstige opgaven met derzelver ontbindingen (Amsterdam 1860).
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1875).
 • Zuidervaart, H.J. & R.H. van Gent, Between Rhetoric an Reality: instrumental practices at the Astronomical and Meteorological Observatory of the Amsterdam Society ‘Felix Meritis’, 1789-1889 (Hilversum 2013).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q13455587
VIAF: http://viaf.org/viaf/47523735

Rudolf Adriaan Mees

MALE
Rotterdam, Netherlands 27-09-1844 - Groningen, Netherlands 15-02-1886

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Groningen 
 • Amsterdam [..1866]

Occupation

N/A

Education

 • phil. nat. cand. 

Provenance

 • Mees, R.A., Jaarboek 1888, p. 61-96 door H. Kamerlingh Onnes.
 • 'Naamlijst' in: Wiskunstige opgaven met hare ontbindingen, uitgegeven door de leden van het wiskundig genootschap ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’ van 1860-1865 (Amsterdam 1866).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65720132
VIAF: http://viaf.org/viaf/284388744

Petrus van Musschenbroek

MALE
Leiden, Netherlands 14-03-1692 - Leiden, Netherlands 19-09-1761

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: phd medicine (1715)

Fields of interest:
Biography:
Petrus van Musschenbroek belonged to a family of brass founders and instrument makers who had turned to the construction scientific instruments in the middle of the seventeenth century. His father Johan, his uncle Samuel, and his brother Jan all earned solid reputations in this field, Jan working closely with the Leiden natural philosopher Willem Jacob 's Gravesande. Petrus, five years younger than Jan, studied at the University of Leiden and in 1715 earned his doctorate in medicine. After a visit to England (where he met Desaguliers) he practiced medicine in Leiden for a few years, but after receiving a second degree in philosophy he accepted a professorate in mathematics and philosophy in Duisburg in 1719. In 1721 he also became extraordinary professor of medicine. In 1723 Musschenbroek moved to Utrecht, where he held the position of professor of natural philosophy and mathematics The following year he married Adrina van de Water (who died prematurely in 1732). From 1732 onwards, Musschenbroek also was professor of astronomy in Utrecht. Here he became well known for his lectures in experimental philosophy, in which he followed the new guidelines set forth by Newton and 's Gravesande. His textbooks became famous far outside the lecture halls of Utrecht. In 1726 he published Epitome elementorum Physico mathematicorum conscripta in usus academicos, followed by Elementa physicae in 1734. Musschenbroek refused offers from Copenhagen (1731) and Göttingen (1737), but he accepted a call from Leiden in 1739, where he lectured on philosophy from 1740 until his death. In 1742 he succeeded the deceased 's Gravesande as professor of experimental natural philosophy. His lectures, which attracted many foreign students, were published as his Institutiones physicae (1748) and his Introductio ad philosophiam naturalem (posthumously published in 1762 by Lulofs). During his lectures Musschenbroek used instruments that more often than not were devised by himself and constructed by his brother Jan (except for the barometers and thermometers, which were made by Fahrenheit and others). Compared to 's Gravesande, Musschenbroek paid more attention to the experimental gathering of facts and less to the mathematical formulae to which these facts had to be reduced. Accordingly, Musschenbroek's research was concerned with other topics than 's Gravesande had considered important. Whereas 's Gravesande extensively discussed mechanics and astronomy, Musschenbroek gave much attention to, for instance, the effects of heating and to meteorology and electricity. He constructed the pyrometer and is credited with the invention of the Leiden jar (1746). Because of his experimental approach, one of his biographers characterized Musschenbroek as a Newtonian scientist with a Baconian bent.

Collection: Museum Boerhaave Leiden.

Residence

 • Utrecht 
 • Leiden 
 • London 1717 - 1717

Occupation

 • professor of mathematics and philosophy 1740 - 1761 - Universiteit Leiden, Leiden
 • professor 1719 - 1723 - Universität Duisburg, Duisburg
 • professor 1723 - 1740 - Universiteit Utrecht, Utrecht
 • doctor 1716 - 1719, Leiden
 • instrument maker 

Education

 • student mathematics, medicine and physics  - 1715 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • Musschenbroek, P. van, Institutiones physicæ conscriptæ in usus academicos (Leiden 1748).
 • Leiden, UB : BPL 240; Letter by Dirk Metz (1731 fl.) to Petrus van Musschenbroek (1692-1761).
 • Musschenbroek, P. van, Disputatio medica inauguralis de aëris praesentia in humoribus animalibus ... ex auctoritata ... Wolferdi Senguerdii ... (Leiden 1715).
 • Musschenbroek, P. van, Introductio ad philosophiam naturalem (Leiden 1762).
 • Musschenbroek, P. van, Essai de physique (Leiden 1739).
 • Musschenbroek, P. van, Epitome elementorum physico-mathematicorum (Leiden 1726).
 • Rooseboom, M., Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1950).
 • Clercq, P. de, At the sign of the oriental lamp. The Musschenbroek workshop in Leiden, 1660-1750 (Rotterdam 1997).
 • Musschenbroek, P. van, Beginselen der natuurkunde, beschreven ten dienste der landgenooten (Leiden 1736); second enlarged edition: 1739
 • Mörzer Bruyns, W.F.J., Schip recht door zee : de octant in de Republiek in de achttiende eeuw (Amsterdam 2003).
 • Fournier, M., Early microscopes : a descriptive catalogue (Leiden 2003).
 • Crommelin, C.A., 'Leidsche leden van het geslacht Van Musschenbroek', Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (1939).
 • Pater, C. de, Petrus van Musschenbroek (1692-1761): een newtoniaans natuuronderzoeker (Utrecht 1979)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 10, p.659-660

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q176206
VIAF: http://viaf.org/viaf/12454678

Jacob Reinoud Theodoor Ortt

MALE
Amsterdam, Netherlands 30-11-1817 - Den Haag, Netherlands 16-06-1887

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Ortt, J.R.R.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 
 • Amsterdam 1841~ - 1846~

Occupation

 • (hoof)ingenieur voor de waterstaat 1840 - 1881

Education

 • cadet 1836 - 1840~ - Koninklijke Militaire Academie

Provenance

 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1846).
 • “Naamlijst der leden van het wiskundig genootschap”, in: Verzameling van nieuwe wiskundige voorstellen (Amsterdam 1841).
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 2. (Leiden 1912) 1031.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/288358022

Gevonden berichten:

Geen resultaten gevonden

Gevonden publicaties:

Crystallised Starch

Referentie: Proceedings, volume 18, deel 2 (1916), 305-309

Authors

Beijerinck, M.W.

Keywords

Botany

Download als pdf file (7 pagina's, 869.08 K)

Authors

Stok, J.P. van der

Keywords

Meteorology

Download als pdf file (12 pagina's, 423.18 K)

Authors

Stok, J.P. van der

Keywords

Meteorology

Download als pdf file (8 pagina's, 278.1 K)

On the passage of light through the slit of a spectroscope

Referentie: Proceedings, volume 18, deel 3 (1916), 412-415

Authors

Zeeman, P.

Keywords

Physics

Download als pdf file (5 pagina's, 164.74 K)

Associated points with respect to a complex of quadrics

Referentie: Proceedings, volume 18, deel 3 (1916), 441-446

Authors

Os, C.H. van

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (8 pagina's, 377.95 K)

On the influence of external conditions on the flowering of Dendrobium crumenatum Lindl

Referentie: Proceedings, volume 18, deel 3 (1916), 526-530

Authors

Went, F.A.F.C., Rutgers, A.A.L.

Keywords

Botany

Download als pdf file (6 pagina's, 253.94 K)

On the course of the values of a and b for hydrogen at Different Temperatures and Volumes. II

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 8 (1918), 1195-1212

Authors

Laar, J.J. van

Keywords

Physics

Download als pdf file (19 pagina's, 713.63 K)

The double acid from normal- and allo-cinnamic acids

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 9-10 (1918), 1230-1233

Authors

Jong, A.W.K. de

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (5 pagina's, 171.66 K)

On the Theory of the Brownian Movement

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 9-10 (1918), 1254-1271

Authors

Waals Jr., J. D. van der

Keywords

Physics

Download als pdf file (19 pagina's, 774.25 K)

On the Electric Nebulae of Antipyretica

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 9-10 (1918), 1272-1277

Authors

Zwaardemaker, H., Zeehuisen, H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (7 pagina's, 278.8 K)

Authors

Haas, W.J. de

Keywords

Physics

Download als pdf file (12 pagina's, 521.11 K)

On a Setal Pattern of Caterpillars

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 1 (1917), 24-38

Authors

Schierbeek, A.

Keywords

Zoology

Download als pdf file (16 pagina's, 803.23 K)

The relation of the plis de passage of Gratiolet to the ape fissure

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 1 (1917), 104-115

Authors

Hulshoff Pol, D.J.

Keywords

Anatomy

Download als pdf file (13 pagina's, 563.53 K)

On the relativity of inertia. Remarks concerning Einstein's latest hypothesis

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 9-10 (1917), 1217-1225

Authors

Sitter, W. de

Keywords

Mechanics

Download als pdf file (10 pagina's, 542.55 K)

Vapour pressures in the system: carbon disulphide-methylalcohol

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 9-10 (1917), 1232-1242

Authors

Büchner, E.H., Prins, A.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (12 pagina's, 488.47 K)

Contributions to the kinetic theory of solids. I. The thermal pressure of isotropic solids

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 9-10 (1917), 1289-1295

Authors

Ornstein, L.S., Zernike, F.

Keywords

Physics

Download als pdf file (8 pagina's, 285.49 K)

Contributions to the research of liquid crystals

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 9-10 (1917), 1315-1321

Authors

Moll, W.J.H., Ornstein, L.S.

Keywords

Physics

Download als pdf file (8 pagina's, 333.59 K)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden