PERSONEN FILTERS: pagina=28, s=, field=veterinary medicine, personen=

Gevonden personen:

W. de Jong

MALE
Haarlem, Netherlands 29-05-1864 - Leiden, Netherlands 17-07-1918

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Myopie (Freiburg i.B., 1888)

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

W.J. Kolff

MALE
1853~ - Baarn, Netherlands 25-06-1927

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Nijmegen 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Middelburgsche Courant | 27 juni 1927 | pagina 5 (5/6) http://krantenbankzeeland.nl/issue/mco/1927-06-27/edition/0/page/5

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

W. Posthumus Meyjes

MALE
Groningen, Netherlands 05-10-1861 - Zürich, Switzerland 10-12-1933

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Hendrik Willem de Monchy

MALE
Rotterdam, Netherlands 18-01-1830 - Rotterdam, Netherlands 21-02-1905

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Monchij, Hendrik Willem de

BIO

Dissertation: Vijf waarnemingen van gedeeltelijke verlammingen der handen met eenige opmerkingen aangaande dien ziektevorm

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Rotterdam 

Occupation

 • physician 

Education

 • student  - Erasmiaans Gymnasium - Rotterdam
 • medicine student , Leiden

Membership

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 4. (Leiden 1918) 1006.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

H.J. Planten

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De desquamatieve pneumonie (Utrecht, 08-06-1875)

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Loenen aan de Vecht 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Ned Tijdschr Geneeskd. 1902;46:1267-8 URL: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1902212670001a.pdf
 • "'s-Gravenhage. Dr H.J.Planten". "Algemeen Handelsblad". Amsterdam, 13-04-1923. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010656580:mpeg21:a0019
 • "Advertentiën.". "Arnhemsche courant". Regionaal/lokaal, 12-04-1923. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000106808:mpeg21:a0038
 • "BINNENLAND. Ned. Mantsch. van Geneeskunst.". "Algemeen Handelsblad". Amsterdam, 10-06-1890. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010143285:mpeg21:a0005
 • https://www.genealogieonline.nl/stamboom-vos-huizen-naarden/I615.php

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

A.J. van Rhijn

MALE
1847~ - Hengelo, Netherlands 08-04-1927

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Over conjunctivitis en trachoma (Leiden, 1873)

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Zutphen 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Ned Tijdschr Geneeskd. 1901;45:97-9 https://www.ntvg.nl/sites/default/files/migrated/1901100970003a.pdf
 • Ned Tijdschr Geneeskd. 1873;17:45-7 https://www.ntvg.nl/sites/default/files/migrated/1873100450001a.pdf
 • Ned Tijdschr Geneeskd. 1904;48:1306 https://www.ntvg.nl/sites/default/files/migrated/1904213060001a.pdf
 • "FAMILIEBERICHTEN.". "Haagsche courant". 's-Gravenhage, 09-04-1927. Geraadpleegd op Delpher op 11-05-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000145237:mpeg21:a0180

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

H.F. Roll

MALE
1867 - 1935

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 
 • Batavia 

Occupation

N/A

Education

 • medicine student , Amsterdam

Membership

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

J.H. Schuurmans Stekhoven

MALE
Harderwijk, Netherlands 20-07-1864 - 1941

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Ermelo 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Ned Tijdschr Geneeskd. 1941;85:4558-60 https://www.ntvg.nl/sites/default/files/migrated/1941145580004a.pdf

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

François Egide Verbeeck

MALE
Mechelen, Belgium 06-11-1779 - Gent, Belgium 14-11-1848

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Gent 

Occupation

 • Rector Magnificus 1821 - 1822 - University of Gent, Gent

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Verbeeck, F.E., Jaarboek 1849, p. 100-101 door J. van Geuns.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q55233057
VIAF: http://viaf.org/viaf/62400374

Joannes Josephus Viotta

MALE
Amsterdam, Netherlands 14-01-1814 - Amsterdam, Netherlands 06-02-1859

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • composer/organist 

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst in: De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008. Kaa, D.J. vam de, Roo, Y. de. KNAW Press (2008)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1899031
VIAF: http://viaf.org/viaf/148524352

Jacob Voegen van Engelen

MALE
1756 - 1796~

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Engelen van Voegen, J.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Medical Doctor

Residence

 • Leiden 

Occupation

 • Medical Doctor 1783~

Education

N/A

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/16114283

Gerardus Vrolijk

MALE
Leiden, Netherlands 25-04-1775 - Amsterdam, Netherlands 10-11-1859

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Vrolik, Gerardus

BIO

Dissertation: Dissertatio med. bot. sistens observationes de defoliatione vegetabilium, nec non de viribús plantarum ex principüs botanicis dijúdicandis,

Highest degree: professor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 1798~

Occupation

 • Professor of botany 03-04-1796, Amsterdam

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Vrolik, G., Jaarboek 1859, p. 116-134 door J. van der Hoeven.
 • “Naamlijst”, in: Feestviering ter vijftigste verjaaring van het genootschap onder de zinspreuk: Concordia et Libertate (Amsterdam 1798).
 • “Naamlijst der leden van het Vrijdag’s Gezelschap”, in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Christiaan Allardi

MALE
Groningen, Netherlands 02-04-1747 - 09-06-1822

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De respirationis mechanismo

Highest degree: Doctor Medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Franeker 
 • Groningen 

Occupation

 • Doctor Medicinae 1771, Groningen
 • stadsanatomicus 1794, Groningen
 • Professor botany, pathology and chemistry 17-10-1797 - Universiteit Franeker, Franeker
 • Professor osteology 1808 - 1809 - Universiteit Franeker, Franeker
 • Professor anatomy 1809 - Universiteit Franeker, Franeker
 • Rector Magnificus 1806 - 1807 - Universiteit Franeker, Franeker
 • Professot Chemistry Pharmacology and botany 1815 - Athenaeum te Franeker, Franeker

Education

 • Student Medicine 07-07-1763 - 27-02-1771 - Universiteit Groningen

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 7, p.9-10
 • Annal. acad. Groninganae vol. VIII (1822/23), 5-8
 • De Vrije Fries VII (1856), 164, noot 32
 • Boeles, W.B.S. Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker II (2de helft) 1889, 653-657

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/10184981

Gerard de Wind

MALE
1730 - 1808

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Med. doctor and professor in Middelburg.

Residence

 • Middelburg 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gerrit Jan van Wy

MALE
Arnhem, Netherlands 18-02-1748 - 08-08-1810

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Wij, G.J. van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
"Chirurgijn"

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • Heelmeester , Amsterdam
 • Stadssteensnijder en operateur 31-10-1781, Amsterdam
 • Chirurg van het Pesthuis 31-10-1781 - 28-01-1788, Amsterdam
 • Lector anatomie, obstetrie en chirurgie 16-01-1788, Arnhem

Education

 • Grootmeestersproef heelkunde  - 18-09-1772

Provenance

 • Verhandeling van eene bijzondere bereiding en gebruik van de bijtende Sublimaat in de Venus-ziekte. Beneffens eenige aanmerkingen omtrent de gonorrhoea. (Amst. 1777)
 • Verhandeling over den Kanker in Verhand. v.h. Genoots. Servandis Civibus D. IV, 3 (Amst. 1779)
 • Heelkundige mengelstoffen (Amst. 1784)
 • Bekenmaking en mededeeling van eenen nog onbekenden vectis of hefboom van Roonhuizen, waardoor men een geklemd hoofd .... gemakkelijker dan met het werktuig van denz. naam door de Visscher en van de Poel beschreven, verlossen kan in Verhandelingen van het Utrechtsch Genootschap, 1784
 • Voorloopig bericht wegens eene geneezingsbeproeving van den kanker in Alg. Vaderl. Letteroefeningen (Mengelwerk) 1785 Dl. VII St. 2. 91
 • Heelkundige mengelstoffen, met platen, 2 dln. (1791)
 • Eenige voorname heel- en vroedkundige gevallen (Amst. 1791)
 • Nieuwe manier van Cataract of Staarsnijding, beneffens heel- en vroedkundige waarnemingen (Arnh. 1792)
 • Verhandeling over de uitwendige hulpmiddelen tegen de breuken benevens genees- heel- en vroedkundige waarnemingen (Amst. 1798)
 • Verloskundige briefwisseling tusschen de Heeren C.M. Bugge; van der Boge en G.J. van Wy in Verh. v. het Genoots. t.b.d. heelkunde te Amsterdam 1799. Dl. V, 38
 • Vroedkundige waarneming ter betooging, dat er ook in de beoefening der verloskunde geen regel is zonder uitzondering, Ibid. 243
 • Berigt wegens een merkwaardig groot gezwel aan het hoofd eener Vrouwe. Alg. Vaderl. Letteroef. 1798
 • Waarneming wegens een partus polypi uteri in Geneeskundig Magazijn 1801, Dl. I St. 3, 122
 • Eene nieuwe, verbeterde en veilige heelkundige kunstbewerking ter wegneming van de Cataracta en herstelling van het gezicht (Voordr. in het Genoots. Prodesse Conamur te Arnhem, 18 Jan. 1802.)
 • Verhandeling over de taxis of handgreep voor de herstelling der breuken, ibid. St. 2, 45
 • Verschillende mededeelingen in Alg. Konst- en Letterbode 1802, D. II, 355, 370, 425; 1803, Dl. II. 168
 • De uitvoerlijkheid en nuttigheid der schaambeensdoorsnijding gebleken in een geval enz. (Amst. 1805)
 • Verhandeling over het afhalen der nageboorte in Werken v.h. Genoots. t.b.d. Heelkunde te Amsterdam Dl. VI (1807) (met goud bekroond)
 • Bericht wegens de gelukkige ontlasting van een steen van ongemeene grootte in Alg. Vad. Letteroefeningen, 1809
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 3, p.1493-1494

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Teunis Zaaijer

MALE
Dirksland, Netherlands 15-11-1837 - Leiden, Netherlands 23-12-1902

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Beschrijving van twee vrouwenbekkens uit den Oost- Indischen Archipel

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

 • second prosector 1863 - Anatomisch Kabinet
 • buitengewoon hoogleraar (ontleedkunde en gerechterlijk geneeskunde) 1866 - Universiteit Leiden, Leiden
 • gewoon hoogleraar (ontleedkunde en gerechterlijk geneeskunde) 1871 - Universiteit Leiden, Leiden

Education

 • Student of medicine 1856 - Universiteit Leiden
 • phd  - 1862

Membership

Provenance

 • Zaaijer, T., Verslagen Natuurkunde 11, 1902/03, p. 448-449 door H.G. van de Sande Bakhuyzen.
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 4. (Leiden 1918) 1499.
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Teunis_Zaaijer

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q15440609
VIAF: http://viaf.org/viaf/30300554

Thomas Place

MALE
Zeist, Netherlands 13-12-1842 - Amsterdam, Netherlands 22-08-1911

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Place, T., Verslagen Natuurkunde 20, 1911/12, p. 175-177 door H.A. Lorentz.
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q67198240
VIAF: http://viaf.org/viaf/62294410

Gijsbertus Godefriedus Johannes Rademaker

MALE
Den Haag, Netherlands 19-03-1887 - Oegstgeest, Netherlands 19-04-1957

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Oegstgeest 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Rademaker, G.G.J., Verslagen Natuurkunde 66, 1957, p. 58-59 door M.W. Woerdeman; Jaarboek 1956/57, p. 238-243 door W. Storm van Leeuwen.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65851903
VIAF: http://viaf.org/viaf/18259569

Wietse Radsma

MALE
Hoogeveen, Netherlands 16-09-1893 - Gettysburg (PA), United States 20-09-1977

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Jakarta 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst in: De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008. Kaa, D.J. vam de, Roo, Y. de. KNAW Press (2008)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/285136351

Gevonden berichten:

Geen resultaten gevonden

Gevonden publicaties:

Crystallised Starch

Referentie: Proceedings, volume 18, deel 2 (1916), 305-309

Authors

Beijerinck, M.W.

Keywords

Botany

Download als pdf file (7 pagina's, 869.08 K)

Authors

Stok, J.P. van der

Keywords

Meteorology

Download als pdf file (12 pagina's, 423.18 K)

Authors

Stok, J.P. van der

Keywords

Meteorology

Download als pdf file (8 pagina's, 278.1 K)

On the passage of light through the slit of a spectroscope

Referentie: Proceedings, volume 18, deel 3 (1916), 412-415

Authors

Zeeman, P.

Keywords

Physics

Download als pdf file (5 pagina's, 164.74 K)

Associated points with respect to a complex of quadrics

Referentie: Proceedings, volume 18, deel 3 (1916), 441-446

Authors

Os, C.H. van

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (8 pagina's, 377.95 K)

On the influence of external conditions on the flowering of Dendrobium crumenatum Lindl

Referentie: Proceedings, volume 18, deel 3 (1916), 526-530

Authors

Went, F.A.F.C., Rutgers, A.A.L.

Keywords

Botany

Download als pdf file (6 pagina's, 253.94 K)

On the course of the values of a and b for hydrogen at Different Temperatures and Volumes. II

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 8 (1918), 1195-1212

Authors

Laar, J.J. van

Keywords

Physics

Download als pdf file (19 pagina's, 713.63 K)

The double acid from normal- and allo-cinnamic acids

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 9-10 (1918), 1230-1233

Authors

Jong, A.W.K. de

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (5 pagina's, 171.66 K)

On the Theory of the Brownian Movement

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 9-10 (1918), 1254-1271

Authors

Waals Jr., J. D. van der

Keywords

Physics

Download als pdf file (19 pagina's, 774.25 K)

On the Electric Nebulae of Antipyretica

Referentie: Proceedings, volume 20, deel 9-10 (1918), 1272-1277

Authors

Zwaardemaker, H., Zeehuisen, H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (7 pagina's, 278.8 K)

Authors

Haas, W.J. de

Keywords

Physics

Download als pdf file (12 pagina's, 521.11 K)

On a Setal Pattern of Caterpillars

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 1 (1917), 24-38

Authors

Schierbeek, A.

Keywords

Zoology

Download als pdf file (16 pagina's, 803.23 K)

The relation of the plis de passage of Gratiolet to the ape fissure

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 1 (1917), 104-115

Authors

Hulshoff Pol, D.J.

Keywords

Anatomy

Download als pdf file (13 pagina's, 563.53 K)

On the relativity of inertia. Remarks concerning Einstein's latest hypothesis

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 9-10 (1917), 1217-1225

Authors

Sitter, W. de

Keywords

Mechanics

Download als pdf file (10 pagina's, 542.55 K)

Vapour pressures in the system: carbon disulphide-methylalcohol

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 9-10 (1917), 1232-1242

Authors

Büchner, E.H., Prins, A.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (12 pagina's, 488.47 K)

Contributions to the kinetic theory of solids. I. The thermal pressure of isotropic solids

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 9-10 (1917), 1289-1295

Authors

Ornstein, L.S., Zernike, F.

Keywords

Physics

Download als pdf file (8 pagina's, 285.49 K)

Contributions to the research of liquid crystals

Referentie: Proceedings, volume 19, deel 9-10 (1917), 1315-1321

Authors

Moll, W.J.H., Ornstein, L.S.

Keywords

Physics

Download als pdf file (8 pagina's, 333.59 K)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden