PERSONEN FILTERS: pagina=3, s=, membership=Kunstlievend Genootschap ���Pictura��� - Groningen, publicaties=

Gevonden personen:

Heimerik Wilhelm Toewater

MALE
Zutphen, Netherlands 28-07-1743 - [1791..]

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Secretary of the city of Zutphen.

Residence

 • Zutphen 1791

Occupation

 • lawyer 1764, Zutphen
 • secretary 1769, Zutphen
 • Landschrijver/landdrostambt Lochem 1781
 • secretary 1782 - Weeskamer Zutphen
 • Stadtholder and Registrar of Nijnehuisink 1789

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Antonius Driessen

MALE
Groningen, Netherlands 1732 - 1817

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Collatione pecuniae, quam pater seu fidejussor pro filio solvit (1753).

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Antonius Driessen studied and practiced law in his birthplace. In 1776 he was appointed as professor in Deventer. Later he assumed the position of counselor at 'Hof van Friesland', a post he held until his death.

Residence

N/A

Occupation

 • lawyer 1753 - 1776, Groningen
 • professor 1776, Deventer
 • counselor 01-12-1797 - 07-09-1802 - Hof van Friesland
 • counselor 07-09-1802 - 01-03-1811 - Departementaal Gerechtshof van Friesland

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Robert Keuchenius Driessen

MALE
Groningen, Netherlands 07-05-1759 - Groningen, Netherlands 25-10-1831

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

 • Driessen, Robert Keuchenius

BIO

Dissertation: Specimen historico-juridicum, sistens originem et causas privilegiorum, quae liberis utriusque sexus competunt in successione parentum ad art. XLIX Lib. III. Juris Omlandici (1782)

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Robert Keuchenius Driessen enrolled at the university of Groningen in September 1773 and obtained his PhD degree in law, may 1782. He established himself as a lawyer in his birthcity. However, with the introduction of French law in 1811 he left his legal practice and dedicated himself to historical research. June 1824 he became archivist of the province of Groningen. Although Keuchenius Driessen wrote several essays on legal history only the following title was published:

'Monumenta Groningana veteri aevi inedita, of Verzameling van onuitgegeven oude Charters en Stukken betreffende de Provincie Groningen, aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de XIV de Eeuw, met aanmerkingen en afbeeldingen opgehelderd' (Groningen 1822-1830)

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • lawyer 1782 - 1811, Groningen
 • archivist of the province of Groningen 15-06-1824
 • secretary of Ommelanden 1795 - 1831
 • deputy 1812 - 1831

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918). P.J. Blok, P.C. Molhuysen

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/305133138

Sibrandus Stratingh

MALE
Adorp, Netherlands 09-04-1785 - Groningen, Netherlands 15-02-1841

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
First Dutch person to drive a motor-driven vehicle. First person to designe a electric car.

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • Professor of Chemistry 1824 - Universiteit Groningen, Groningen

Education

 • Student  - Latijnse School Groningen, Groningen
 • Student 1798 - Universiteit Groningen, Groningen

Membership

Provenance

 • Stratingh, Ez. S., Verslagen Instituut Klasse I, 1841, p. 15-17 door W.S. Swart.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q14336074
VIAF: http://viaf.org/viaf/10629549

Gozewinus Acker Stratingh

MALE
Adorp, Netherlands 25-03-1804 - Groningen, Netherlands 22-10-1876

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Doctor medicinae

Fields of interest:
Biography:
Acker Stratingh studied medicine at the Groningen Highschool, obtaining his medical degree in 1928.

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • Doctor medicinae 1828, Groningen
 • Member Geneeskundige Raad voor Groningen en Friesland 1866 - 1876 - Geneeskundig Staatstoezicht, Groningen

Education

N/A

Provenance

 • Acker Stratingh, G., Jaarboek 1877, p. 1-4 door J.C.G. Boot.
 • Bibliografie van Biografieën van biologen, dierkundigen, kruidkundigen, plantkundigen, biohistorici, natuurbeschermers, natuurfotografen, natuurillustratoren, natuurschilders etc. voor 1950 geboren. http://www.natuurcijfers.nl/biografieen.htm

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2778817
VIAF: http://viaf.org/viaf/291969342

Levy Ali Cohen

MALE
Meppel, Netherlands 06-10-1817 - Groningen, Netherlands 22-11-1889

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Spec. med. inaug. sistens zoologiae pharmaceuticae brevem conspectum

Highest degree: Doctor medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • Doctor Medicinae 1840, Groningen
 • Redacteur Nieuw Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde 1848
 • Oprichter 1849 - Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • Secretaris 1848 - 1862 - Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, afdeling Groningen
 • Member Gemeenteraad Groningen 1864, Groningen

Education

N/A

Provenance

 • E. S. Houwaart, De Hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland. 1840-1890.(Groningen 1991)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 4, p. 443-444

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Theunis Haakma Tresling

MALE
Scharmer, Netherlands 23-10-1834 - Winschoten, Netherlands 07-09-1907

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Doctor medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Winschoten 

Occupation

 • Doctor medicinae 1860, Winschoten
 • mede-oprichter gemeentelijke gezondheidscommissie , Winschoten
 • Gemeenteraadslid , Winschoten

Education

 • Student medicine 1854 - 1860 - Universiteit Groningen, Groningen

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Molhuysen, P.C., en Fr.K.H. Kossmann (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 10. (Leiden 1937) 1041.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan Gerhard Wichers

MALE
Groningen, Netherlands 15-07-1745 - Vreeswijk, Netherlands 03-10-1808

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De tribus politicorum fundamentalibus in omni re publica caute vitandis erroribus, Machiavellismo nimirum, monarchomachismo ac hierarchismo

Highest degree: jur. utr. dr.

Fields of interest:
Biography:
Governor-General of Suriname and member of 'Raad der Amerikaansche kolonies te 's Gravenhage.'

Residence

 • Den Haag 

Occupation

 • member  - Raad der Amerikaansche kolonies te 's Gravenhage
 • Governor-General , Suriname

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan van Geuns

MALE
Groningen, Netherlands 14-09-1764 - Nijmegen, Netherlands 25-01-1834

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Disquisitio philosophica dejustitia Dei (Harderwijk 1789)

Highest degree: A.L.M. Phil. Doct.

Fields of interest:
Biography:
Teacher at the Mennonite community in Leiden.

Residence

 • Groningen 
 • Harderwijk 
 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

 • student 24-10-1785 - 1789 - Universiteit Harderwijk

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 4, p.649-650

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Steven Jan van Geuns

MALE
Groningen, Netherlands 18-11-1767 - Utrecht, Netherlands 16-05-1795

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Quaestiones academicae medici argumenti

Highest degree: Doctor Medicinae

Fields of interest:
Biography:
Medical Doctor

Residence

 • Utrecht 
 • Barneveld 1775 - 1776
 • Harderwijk 1776 - 1788
 • Göttingen 1789-07 - 1790
 • Leiden 1788-09 - 1789-06
 • Amsterdam 1791
 • Groningen 

Occupation

 • Professor of botany and physiology 1791 - 1795 - Universiteit Utrecht, Utrecht

Education

 • Student Letteren 20-09-1782 - 19-09-1788 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • Student medicine 19-09-1788 - 1789 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk

Provenance

 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q6134284
VIAF: http://viaf.org/viaf/22430851

Adriaan Jan de Reuver

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Secretary at 'Provinciale Rekenkamer van Zeeland'.

Residence

N/A

Occupation

 • secretary 23-12-1779 - 14-01-1788 - Provinciale Rekenkamer van Zeeland

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Pieter Roscam

MALE
Den Haag, Netherlands 1734 - Den Haag, Netherlands 19-01-1801

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Since 1754 doctor of both laws. After working twenty years as a lawyer Roscam succeeded Bondam as professor of law in Harderwijk. His political opponent was Meinard Tydeman, wo became his successor in Harderwijk. Roscam assumed the position of professor of civil law in Utrecht in 1787, but
after less than a year he was expelled because of his patriotic views. In 1788 he returned to his post in Harderwijk. Later in his life he became active as a counselor of Hof van Holland.

Residence

 • Harderwijk 
 • Den Haag 

Occupation

 • counselor 20-11-1795 - 19-01-1801 - Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland
 • lawyer 1754 - 1773, Den Haag
 • professor of law (1773-~1787~, 1788-?) , Harderwijk
 • professor of civil law 08-05-1787 - 01-10-1787 - Universiteit Utrecht
 • rector (1775, 1784, 1789) 

Education

 • student  - Universiteit Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q63004032
VIAF: http://viaf.org/viaf/59520545

Bernardus Nieuhoff

MALE
Lingen, Germany 18-03-1747 - Harderwijk, Netherlands 20-12-1831

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

 • Nyhof, Bernard

BIO

Dissertation: De sensu pulchri

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Professor of philosophy and mathematics

Residence

 • Harderwijk 1775-08-07 - 1831-12-02
 • Lingen 1747-03-18
 • Leiden 1769-09-02
 • Deventer 1775-02 - 1775-08-07

Occupation

 • professor philosophy, mathematics and astronomy 07-08-1795 - 1811 - Universiteit Harderwijk, Harderwijk
 • professor 1795-02 - 07-08-1795 - Athenaeum te Deventer, Deventer
 • professor of philosophy 02-08-1815 - 01-09-1817 - Athenaeum te Harderwijk
 • Member Eerste Nationale Vergadering 1796 - 1797
 • Member municipal council (municipale raad) 1811 - 1813, Harderwijk

Education

 • student 02-09-1769 - Universiteit Leiden, Leiden
 • student  - Gymnasium Lingen, Lingen

Membership

Provenance

 • Nieuhoff, B., Algemene Vergadering Instituut 1832, p. 13 door J. de Vries.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2898380
VIAF: http://viaf.org/viaf/61892537

Abraham Quellerius van Swinderen

MALE
Groningen, Netherlands 24-12-1736 - Groningen, Netherlands 18-06-1808

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De ignorantia juris et facti

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Studied Law in Groningen and recieved his PhD degree in June 1759. In 1780 he became counselor and chief of the 'Provincial Court of Justice' in Groningen.

Residence

 • Groningen 

Occupation

N/A

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/283217222

Johannes Henricus Petrus van Lier

MALE
Rotterdam, Netherlands 05-12-1726 - Kleve, Germany 06-09-1799

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Lier, Johannes van
 • Lier, Joannes Henricus Petrus van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
"Ontvanger-generaal" (financial officer who collected taxes in the province of Drenthe) and fellow of 'Loffelijken Etstoel van het landschap Drenthe'.

Residence

 • Assen 

Occupation

 • ontvanger-generaal  - Loffelijken Etstoel van het landschap Drenthe

Education

N/A

Provenance

 • Lier, Barbara Maria van, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Lier [13/01/2014]
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_Lier
 • Brief van Joannes Henricus Petrus van Lier (1726-1799) aan Arnout Vosmaer (1720-1799) BPL 246. Joannes van Lier; A Vosmaer, Annen, 1753.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2562899
VIAF: http://viaf.org/viaf/234415035

Coenraad Wolther Ellents

MALE
1720 - 12-09-1784

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Counselor and secretary of Drenthe since 1763.

Residence

 • Drenthe 

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2018118
VIAF: http://viaf.org/viaf/289569156

Daniël van Alphen

MALE
Leiden, Netherlands 07-11-1713 - Leiden, Netherlands 16-07-1797

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Registrar of Leiden. Excelled in literature and recieved his PhD degree in law in 1735. He did research on legal and historical issues and held several governmental offices. His main work is the continuation of Frans van Mieris' Beschryving der Stadt Leyden'. Van Alphen was one of the founders of 'Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde' in Leiden.

Residence

 • Leiden 

Occupation

 • registrar 1749 - 09-11-1778, Leiden
 • commissioner of marital affairs 1734
 • councilor 1742 - 1749 - Vroedschap van Leiden
 • weesmeester 1747
 • alderman 1748

Education

 • student 17-07-1727 - 17-12-1735, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jacobus de Rhoer

MALE
Angeren, Netherlands 1722 - Groningen, Netherlands 12-12-1813

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Diss. de S. Pauli ad insulam Melitam naufragio

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Studied Theology in Utrecht, mainly under Petrus Wesseling (1692-1764). After defending his thesis, De Rhoer became a preacher at Delden in 1745. After only three months he accepted the post of professor of history at the 'Illustrious School' at Deventer. In 1768 he started teaching ancient languages at the academy of Groningen. After 1780 he switched to history, in particular patriotic antiquities, like Tacitus.

Residence

 • Groningen 
 • Angeren 

Occupation

 • preacher 1745 - 1745, Delden
 • Professor of History 1745 - 1768 - Illustere school Deventer, Deventer
 • Professor of Ancient Languages and History 1768, Groningen
 • librarian 1798 - 1813

Education

 • student theology  - Universiteit Utrecht

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2274676
VIAF: http://viaf.org/viaf/75025330

Herman Schomaker

MALE
1725 - 1782

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De sponso refractario (1754).

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Doctor of both laws. He was councilor and secretary of the city and county of Zuthpen. Schomaker was the writer of the unpublished 'Zutphania Erudita'.

Residence

 • Zutphen 

Occupation

 • counselor and secretary , Zutphen

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/283097844

Johan Willem Knoop

MALE
N/A - 1802

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

 • Deventer 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/75842445

Gevonden berichten:

14-11-2016 09:00 - Reminder and deadline extension: Call for Papers 7th Gewina Conference for the History of Science in the Netherlands: Materiality, Museums and Media. History of Science, Presentation, and Outreach (Zeist, 23-24 June 2017; Deadline 20 January 2017)

04-11-2016 12:53 - [Blogpost] How do you write? (Timo Bolt)

21-06-2016 01:47 - Job: PostDoc position available in new project The Art of Reasoning (Huygens ING, The Hague; Deadline 13 August 2016)

24-03-2016 05:20 - Report: Medieval Margins in Leiden (17 March)

17-03-2016 10:00 - Job: AHRC-funded PhD Studentship "Instruments and their makers: A study of experiment, collaboration and identity in seventeenth-century London" (University of York / Science Museum; Deadline 15 April 2016)

26-02-2016 01:46 - Call for papers: HSS Annual Meeting (Atlanta, Georgia, 3-6 November 2016; Deadline 8 April 2016)

15-12-2015 05:20 - Eenheidsworst of dertien smaken? Verslag van het Symposium ‘Universiteit en Identiteit’

13-07-2015 04:29 - Verslag Tweejaarlijke Gewina-conferentie ("Woudschoten VI") - Meer van hetzelfde, maar toch elke keer weer anders

25-06-2015 02:21 - Verslag: Gedeelte autoriteit. Hoe erfgoedinstellingen de worsteling met kennisdeling aangaan

19-02-2015 05:22 - Galenus' rol binnen de 'Wetenschappelijke Revolutie' heroverwogen - Verslag promotie Saskia Klerk (Noortje Jacobs & Wouter Klein)

08-01-2015 05:00 - Blog: Waardevolle metingen (Frans van Lunteren)

18-06-2014 11:36 - Verslag – Symposium over "gevoelig" academisch erfgoed (Groningen, 17 juni 2014)

08-05-2014 02:57 - [Verslag] 'For infinity' 400 jaar wetenschap in Groningen (Ruben Verwaal)

12-11-2013 05:12 - [Verslag] Conferentie Science in transition, 7-8 november 2013 (Abel Streefland)

04-10-2013 10:47 - [Opinie] Science-hoax legt malafide wetenschapspublicaties bloot

11-07-2013 11:13 - De VU schrijft geschiedenis. De toekomst van het VU-verleden

28-06-2013 02:52 - [Verslag] 'Uses of knowledge' op de Vijfde Gewina-Woudschotenconferentie (14-15 juni 2013)

22-03-2013 02:10 - (English) [Opinion] Dutch movable stations in nature – ‘for a dime on the first row’

05-07-2012 12:20 - Verslag 5e Descartes-Huygens lezing: De preek van Pickstone (door Robert-Jan Wille)

29-05-2012 10:00 - Nieuw boek: Correspondentie Van Nierop als derde deel in de serie 'Tools and Sources for the History of Science in the Netherlands'

Gevonden publicaties:

Wie stelt de wet: de wetgever of de rechter?

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 52, nummer 3 (1989), 85-94

Authors

Scheltema, M.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 4.08 M)

Economie, gezien door juristen

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 51, nummer 7 (1988), 229-258

Authors

Verloren van Themaat, P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (34 pagina's, 13.84 M)

The reality effect in the writing of history; the dynamics of historigraphical topology

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 52, nummer 1 (1989), 1-37

Authors

Ankersmit, F.R.

Keywords

N/A

Download als pdf file (38 pagina's, 14.72 M)

Rechterlijk activisme en rechterlijke terughoudendheid

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 52, nummer 3 (1989), 115-118

Authors

Gerven, W. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (9 pagina's, 1.67 M)

Bijdrage tot de structurele interpretatie van het Christendom

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 52, nummer 4 (1989), 127-156

Authors

Haersolte, R.A.V. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (36 pagina's, 11.91 M)

Naar aanleiding van de taalkaart van morgen

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 42, nummer 5 (1979), 163-182

Authors

Weijnen, A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (23 pagina's, 8.37 M)

Fugitieven en passanten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 43, nummer 2 (1980), 25-60

Authors

Prins, W.F.

Keywords

N/A

Download als pdf file (40 pagina's, 14.54 M)

Botsing van grondrechten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 46, nummer 7 (1983), 183-204

Authors

Hoeven, J. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 9.17 M)

Enige problemen in het Nederlands belastingrecht

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 44, nummer 1 (1981), 1-30

Authors

Geppaart, Ch.P.A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (30 pagina's, 10.21 M)

August Vermeylen en het tijdschrift "Van nu en straks"

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 44, nummer 2 (1981), 35-57

Authors

Elslander, A. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (26 pagina's, 9.29 M)

Het toneel in de Amsterdamse schouwburg van 1637

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 22, nummer 4 (1959), 137-172

Authors

Hunningher, B.

Keywords

N/A

Download als pdf file (39 pagina's, 16.48 M)

Authors

Hermesdorf, B.H.D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (72 pagina's, 28.46 M)

De diagnostische waarde van bewijsmiddelen

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 58, nummer 3 (1995), 81-96

Authors

Wagenaar, W.A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (14 pagina's, 3.46 M)

Macht en gezag van de Duitse bezetter

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 53, nummer 4 (1990), 115-159

Authors

Lammers, C.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 18.42 M)

Heinrich Heine: de tijdloze tijdgenoot

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 54, nummer 7 (1991), 189-213

Authors

Dunk, H.W. von der

Keywords

N/A

Download als pdf file (30 pagina's, 10.02 M)

Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 54, nummer 3 (1991), 69-83

Authors

Kuipers, S.K.

Keywords

N/A

Download als pdf file (40 pagina's, 11.34 M)

Initia Calvini: The matrix of Calvin's Reformation

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 54, nummer 4 (1991), 111-147

Authors

Oberman, H.A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (44 pagina's, 17.56 M)

Verborgen betekenissen in de dichtkunst van Geoffrey Chaucer

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 54, nummer 5 (1991), 153-162

Authors

North, J.D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (14 pagina's, 4.69 M)

Nihil obstat in story telling?

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 55, nummer 8 (1992), 289-307

Authors

Bonebakker, S.A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 8.69 M)

De post-epistemologische filosofie van Richard Rorty

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 56, nummer 1 (1993), 19-24

Authors

Nuchelmans, G.

Keywords

N/A

Download als pdf file (6 pagina's, 1.86 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden