PERSONEN FILTERS: pagina=324, s=, membership=Genootschap der Wijsbegeerte en Vrije Konsten, onder de zinspreuk ���Sapientia et Libertate���, personen=

Gevonden personen:

Petrus de Gavere

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Attorney General at 'Hof van Friesland' from July 1795 until November 1795. After this he became a member of the 'Hoge Justitiekamer' of Groningen.

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • member 1795 - Hoge Justitiekamer van Groningen
 • Attorney General 13-07-1795 - 1795-11 - Hof van Friesland

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gerhard Oelrich

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Oelrichs, Gerard

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Councillor in Bremen

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Naamlyst der binnenlandsche Heeren Leeden volgens den tyd van hunne verkiezing. In: Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands: waar by gevoegd zyn eenige analecta tot dezelve betrekkelyk door een genootschap te Groningen. Pro Excolendo Iure Patrio. Derde deel, tweede stuk. Groningen, 1791

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Tammo Adriaan ten Berge

MALE
Bergen op Zoom, Netherlands 25-02-1757 - Groningen, Netherlands 22-10-1830

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De conditionibus tacitis (1757)

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Ten Berge was a judge at Lellens and member of municipality of Groningen. In 1796, He became a member of the 'Nationale Vergadering', in which he excelled in the financial department. However, with the coup d'etat of 1798, Ten Berge refused to sign an oath against federalism and was dismissed from office.

Residence

 • Groningen 1792

Occupation

 • member 01-09-1797 - 22-01-1798 - Tweede Nationale Vergadering
 • lawyer [1775..], Groningen
 • Attorney General 1803 - 1805 - Court (department Groningen)
 • Judge 1805 - 1811 - Court (department Groningen)
 • judge 1811 - 1812 - District court (Groningen)
 • chairman 1812 - 1813 - Canton Groningen
 • vice president 1812 - 1821 - District court (Groningen)
 • president 1821 - 1830 - District court (Groningen)
 • member (1795, 1798, 1800-1802)  - Municipality of Groningen
 • member and chairman 1796 - 1797 - Eerste Nationale Vergadering

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

J. Tonkens

MALE
N/A - 11-03-1790

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Tonckens, Johannes

BIO

Dissertation: De pactis quibus civitas constituitur (Groningen 1777)

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Studied law at 'Universiteit Groningen' since 1766 and obtained his PhD degree in 1777. Tonkens also took an interest in history. He largely wrote the 'Beschrijving van het landschap Drenthe' (Amsterdam 1792-1795), which was part of the series 'In den tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden'. It was finished by H.P. van Lier.

Residence

 • Drenthe 

Occupation

N/A

Education

 • law student 18-12-1766 - Universiteit Groningen

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Heimerik Wilhelm Toewater

MALE
Zutphen, Netherlands 28-07-1743 - [1791..]

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Secretary of the city of Zutphen.

Residence

 • Zutphen 1791

Occupation

 • lawyer 1764, Zutphen
 • secretary 1769, Zutphen
 • Landschrijver/landdrostambt Lochem 1781
 • secretary 1782 - Weeskamer Zutphen
 • Stadtholder and Registrar of Nijnehuisink 1789

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Antonius Driessen

MALE
Groningen, Netherlands 1732 - 1817

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Collatione pecuniae, quam pater seu fidejussor pro filio solvit (1753).

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Antonius Driessen studied and practiced law in his birthplace. In 1776 he was appointed as professor in Deventer. Later he assumed the position of counselor at 'Hof van Friesland', a post he held until his death.

Residence

N/A

Occupation

 • lawyer 1753 - 1776, Groningen
 • professor 1776, Deventer
 • counselor 01-12-1797 - 07-09-1802 - Hof van Friesland
 • counselor 07-09-1802 - 01-03-1811 - Departementaal Gerechtshof van Friesland

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Boudewijn Dobbelaer de Wind

MALE
Middelburg, Netherlands 20-12-1775 - Middelburg, Netherlands 14-12-1818

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Middelburg 

Occupation

 • Doctor Medicinae , Middelburg

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Dobbelaer de Wind, B., Algemene Vergadering Instituut 1819, p. 24 door J. de Vries.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/290831293

J.A.M. Bekking

MALE
1826 - 1906

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Bekking made and sold scientific instruments. He worked from Rotterdam (Boerenvischmarkt 9). He gave several speeches for the Vereeninging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerknijverheid on electrical developments. Made physical and electrical instruments.

Collection: Museum Boerhaave Leiden (physical and electrical instruments).

Residence

N/A

Occupation

 • instrument maker 1860~ - 1900~, Rotterdam

Education

N/A

Provenance

 • Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken Leidsch Dagblad | 1906 | 19 maart 1906 | pagina 4. URL: http://leiden.courant.nu/issue/LD/1906-03-19/edition/0/page/4

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Johan Christiaan Theodoor Marius

MALE
Arnhem, Netherlands 24-10-1845 - Apeldoorn, Netherlands 02-06-1926

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
In 1866 Marius opened a company in Arnhem (Boekhorsterstraat) trading and producing chemical, pharmaceutical, physical, medical and surgical instruments. He worked together with his brother and brother in law. Between 1874-1877 he had a instrument company in Rotterdam (Wijnhaven) with H.A. van Rossem. In 1881 he moved to Utrecht (Ambachtstraat and Ganzemarkt), where also founded an instrument company. Marius had dutch clients, but also from Dutch Indië. His son H.R. Marius became president of this company in 1906, now called N.V. Fabriek en Magazijn van Wetenschappelijke Instrumenten v | h. J.C.Th. Marius.

Collection: Museum Boerhaave Leiden.

Residence

 • Arnhem 
 • Utrecht 
 • Rotterdam 

Occupation

 • Founder of instrument company 1866 - 1877, Arnhem
 • founder of instrument company 13-03-1871 - 1874-08, Rotterdam
 • founder instrument company 1881, Utrecht

Education

N/A

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gerhard Jean Daniel Aalders

MALE
Rotterdam, Netherlands 26-11-1914 - Baarn, Netherlands 16-10-1987

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Het derde boek van Plato's Leges. Deel 1, Prolegomena. Amsterdam: Paris, 1943.

Highest degree: Ph.D.

Fields of interest:
Biography:
Aalders was a professor of ancient history at the Free University, Amsterdam.

Residence

 • Rotterdam 
 • England 1746 - 1746
 • Groningen 1943 - 1944
 • Dordrecht 1950 - 1956
 • Badhoevedorp 1956
 • Batavia 1946 - 1950

Occupation

 • Teacher at gymnasium 1940 - 1945
 • Lector 1953 - 1981 - Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

Education

 • student  - 1933 - Christelijk gymnasium
 • Klassieke letteren 1933 - 1940 - Vrije Universiteit Amsterdam
 • classic languages 1933 - 1940 - Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

Provenance

 • Aalders, G.J.D.H. Wzn., Jaarboek 1988, p. 109-112 door H.W. Pleket.
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2000, p. 87
 • DE OUD-GRIEKSE VOORSTELLING VAN DE AFGUNST DER GODHEID Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 38, nummer 2 (1975), 45-65
 • Plutarch's Political Thought Verhandelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 116 (1982), 1-67
 • HISTORISCHE PERIODISERING IN DE OUDHEID Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 49, nummer 6 (1986), 183-205
 • http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003200001_01/_jaa003200001_01_0004.php

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2479541
VIAF: http://viaf.org/viaf/68942577

Josephus van Dam

MALE
Rotterdam, Netherlands 07-09-1766 - Alkmaar, Netherlands 12-04-1843

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Rotterdam 
 • Alkmaar 

Occupation

 • Heel- of vroedmeester , Alkmaar

Education

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/282738849

Gevonden berichten:

Geen resultaten gevonden

Gevonden publicaties:

On the origin of new species of plants

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 245-247

Authors

Vries, H. de

Keywords

Botanics

Download als pdf file (4 pagina's, 139.99 K)

On muscle tone (abstract)

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 248-251

Authors

Langelaan, J.W.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (5 pagina's, 186.16 K)

The so called opake minerals in transmitted light

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 254-255

Authors

Schroeder van der Kolk, J.L.C.

Keywords

Geology

Download als pdf file (4 pagina's, 141.02 K)

Authors

Everdingen Jr., E. van

Keywords

Physics

Download als pdf file (7 pagina's, 237.42 K)

On the development of Buds and Bud-variations in Cytisus adami

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 365-371

Authors

Beijerinck, M.W.

Keywords

Botanics

Download als pdf file (8 pagina's, 346.07 K)

The WESTON-cadmium cell

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 380-382

Authors

Cohen, E.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (4 pagina's, 127.62 K)

Authors

Everdingen Jr., E. van

Keywords

Physics

Download als pdf file (17 pagina's, 641.25 K)

On the essential oil from Ocimum Basilicum L.

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 454-455

Authors

Romburgh, P. van

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (3 pagina's, 100.86 K)

On urea derivatives of sugars

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 459-462

Authors

Schoorl, N.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (5 pagina's, 157.95 K)

On heats of solution in general, that of CdSO4 8/3H2O in particular

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 467-469

Authors

Holsboer, H.B.

Keywords

Chemistry

Download als pdf file (4 pagina's, 128.17 K)

Authors

Sande Bakhuyzen, H.G. van de

Keywords

Astronomy

Download als pdf file (16 pagina's, 688.62 K)

BOLTZMANN'S and WIEN'S Laws of Radiation

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 607-620

Authors

Lorentz, H.A.

Keywords

Physics

Download als pdf file (15 pagina's, 440.15 K)

Authors

Kamerlingh Onnes, H., Hyndman, H.H.F.

Keywords

Physics

Download als pdf file (10 pagina's, 384.08 K)

On de Heen's experiments about the critical state

Referentie: Proceedings, volume 3 (1901), 628-643

Authors

Kamerlingh Onnes, H.

Keywords

Physics

Download als pdf file (17 pagina's, 780.89 K)

On the relation of the mean sea level and the height of half-tide

Referentie: Proceedings, volume 2 (1900), 189-196

Authors

Bruyn, H.E. de

Keywords

Hydrography

Download als pdf file (11 pagina's, 387.4 K)

New theorems on the root of the functions Cvn (x)

Referentie: Proceedings, volume 2 (1900), 196-202

Authors

Gegenbauer, L.

Keywords

Mathematics

Download als pdf file (8 pagina's, 243.69 K)

'Spasms' in the terrestrial magnetic force at Batavia

Referentie: Proceedings, volume 2 (1900), 202-211

Authors

Bemmelen, W. van

Keywords

Terrestrial magnetisill

Download als pdf file (11 pagina's, 388.1 K)

Two earth-quakes, registered in Europe and at Batavia

Referentie: Proceedings, volume 2 (1900), 244-246

Authors

Stok, J.P. van der

Keywords

Physical Geography

Download als pdf file (5 pagina's, 181.55 K)

Authors

Bakker, G.

Keywords

Physics

Download als pdf file (17 pagina's, 517.24 K)

The resorption of fat and soap in the large and the small intestine

Referentie: Proceedings, volume 2 (1900), 287-298

Authors

Hamburger, H.J.

Keywords

Physiology

Download als pdf file (13 pagina's, 619.5 K)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden