PERSONEN FILTERS: pagina=7, s=Frederik Kaiser, personen=

Gevonden personen:

Marinus Frederik Andries Gerardus Campbell

MALE
Kampen, Netherlands 15-10-1819 - Den Haag, Netherlands 02-04-1890

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Campbell, M.F.A.G., Jaarboek 1890, p. 27-53 door J.G.R. Acquoy.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q14853002
VIAF: http://viaf.org/viaf/17350285

Frederik Willem van der Leeuw

MALE
1763 - 1801

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/45160324

Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

MALE
Den Haag, Netherlands 23-09-1733 - Den Haag, Netherlands 06-08-1783

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Goerg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg held several governmental offices and was known for his anti-stadtholder views. He contributed to the flourishing of the Franeker university as a curator between 1776-1783.

Known for his contribution to the creation of 'Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland'.

Residence

 • Leeuwarden 
 • Beetgum 

Occupation

 • grietman 1766 - 1783, Menaldumadeel
 • gecommitteerde 13-02-1755 - 12-02-1758 - Provinciale Rekenkamer van Friesland
 • representative on behalf of Friesland (1757-1758, 1770-1773, 1782-1783)  - Staten-Generaal
 • gecommitteerde 21-09-1762 - 26-04-1764 - Admiraliteit van Friesland
 • gecommitteerde 13-04-1781 - 30-04-1782 - Raad van State
 • member (1758-1761,1764-1770, 1776-1779)  - Gedeputeerde Staten van Friesland

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q13135823
VIAF: http://viaf.org/viaf/17959439

Ernst Frederik van de Sande Bakhuyzen

MALE
Den Haag, Netherlands 08-01-1848 - Leiden, Netherlands 03-03-1918

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Sande Bakhuyzen E.F. van de, Verslagen Natuurkunde 16, 1917/18, p. 1358-1361 door H.A. Lorentz.
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65849989
VIAF: http://viaf.org/viaf/75885832

Jan Frederik van Beeck Calkoen

MALE
Groningen, Netherlands 05-05-1772 - Utrecht, Netherlands 25-03-1811

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Calkoen, Jan Frederik van Beeck

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Utrecht 
 • Amsterdam 
 • Leiden 
 • Utrecht 
 • Gotha 

Occupation

 • Astronomical researcher at Von Zachs observatory , Gotha
 • professor in astronomy 1800 - 1805 - Universiteit Leiden, Leiden
 • professor in astronomy 1805 - Universiteit Utrecht, Utrecht
 • supervisor of the observatory of 1797 - 1801 - Maatschappij van Verdiensten onder de Zinspreuk ‘Felix Meritis’, Amsterdam

Education

 • student  - Latijnse School Amsterdam, Amsterdam
 • student  - Universiteit Utrecht, Utrecht

Provenance

 • Beeck Calkoen, J.F. van, Algemene Vergadering Instituut 1811, p. 15-18 door J.H. van Swinden.
 • Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. http://www.bwnw.nl/
 • Zuidervaart, H.J. & R.H. van Gent, Between Rhetoric an Reality: instrumental practices at the Astronomical and Meteorological Observatory of the Amsterdam Society ‘Felix Meritis’, 1789-1889 (Hilversum 2013).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1681777
VIAF: http://viaf.org/viaf/52050341

Frederik Adolph van der Marck

MALE
Hattingen, Germany 1719 - Groningen, Netherlands 01-11-1800

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: j.u.d.

Fields of interest:
Biography:
Completed his study of law and philosopy in 1748. He became a lawyer at 'Hof van Gelderland' in Arnhem. In 1758 he was appointed as professor of law in Groningen. There his liberal views on religion and his preference for natural law (at the expense of roman law) were the causes for a controversial dispute. When Van der Marck published 'Lectiones Academicae, quibus selecta philosophiae practicae jurisque naturae capita et praecipue officia erga Deum pertractantur (Groningen 1771) and 'Lectionum Academicarum tomus secundus, quo praecipua juris ecclesiastici protestantium universalis capita pertractantur'(Groningen 1772) the matter became even more serious. On February the 2th 1773, he was dismissed from his office. He settled in Lingen where he assumed the position of professor of law. From there he maintained contacts with several Patriots, including Joan Derk van der Capellen tot den Pol.

Residence

 • Groningen 
 • Arnhem 1748
 • Lingen 1773

Occupation

 • lawyer 1748 - Hof van Gelderland, Arnhem
 • professor of law (1758-1773, 1795-1797) , Groningen
 • professor of law 17-12-1773, Lingen
 • professor of law 1783 - 1787, Deventer
 • professor 1787 - 1795 - Gymnasium illustre Steinfurt

Education

 • student [1745..] - 1748 - Universität Duisburg

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q20753097
VIAF: http://viaf.org/viaf/76749572

Alexander Frederik de Savornin Lohman

MALE
Groningen, Netherlands 29-05-1837 - Den Haag, Netherlands 11-06-1924

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 

Occupation

 • statesman 

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst in: De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008. Kaa, D.J. vam de, Roo, Y. de. KNAW Press (2008)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q560539
VIAF: http://viaf.org/viaf/13118889

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
Conrector at Latijnse School Amsterdam.

Residence

N/A

Occupation

 • conrector 

Education

N/A

Provenance

 • “Naamlijst der leden van het Vrijdag’s Gezelschap”, in: Naamlijst der leden van het Vrijdag's Gezelschap, opgerigt te Amsterdam den 17 december van het jaar 1734, onder de zinspreuk: Libertate et Concordia, en eenige gedichten daartoe betrekkelyk (Amsterdam 1812).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Reede tot de Parkelaar, Johan Frederik baron van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
"Opperkoopman, Eerste Resident te Souracarta" (~1790), "Koopman en Eerste Administrateur in de Pakhuizen bezijden de Waterpoort" (~1781)

Residence

N/A

Occupation

 • Opperkoopman en Eerste Resident 1790~, Surakarta
 • Koopman en Eerste Administrateur in de Pakhuizen bezijden de Waterpoort 1780~, Batavia

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Herman Frederik Groen van Waarder

MALE
Amsterdam, Netherlands 06-08-1846 - Amsterdam, Netherlands 01-10-1904

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • member 1897 - 1901 - Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • member 1889 - 1904 - Provinciale Staten van Noord-Holland
 • reder en scheepsbouwer 
 • member raad van commissarissen 1889 - De Nederlandsche Bank

Education

N/A

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Frederik Hendrik van Gheel Gildemeester

MALE
Amsterdam, Netherlands 11-02-1860 - N/A

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1885).
 • Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregisters 1874-1893, NL-SAA-29082921.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Frederik Daniel Eduard van Ossenbruggen

MALE
Semarang, Indonesia 15-10-1869 - Den Haag, Netherlands 28-02-1950

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst in: De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008. Kaa, D.J. vam de, Roo, Y. de. KNAW Press (2008)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/111185319

Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte

MALE
Zutphen, Netherlands 19-08-1756 - Arnhem, Netherlands 14-07-1830

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Haarsolte, A.F.R.E. van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).
 • Molhuysen, P.C., P.J. Blok en Fr.K.H. Kossmann (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 6. (Leiden 1924) 667.
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1803).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Frederik Gerben Louis van der Meer

MALE
Bolsward, Netherlands 16-11-1904 - Lent, Netherlands 19-07-1994

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Lent 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Meer, F.G.L. van der, Levensberichten en herdenkingen 1995, p. 71-76 door C. Peeters.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q13638136
VIAF: http://viaf.org/viaf/110866442

Willem Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

MALE
Soestdijk Palace, Netherlands 13-06-1820 - Walferdange, Luxembourg 13-01-1879

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Lijst met ere- en bestuursleden van maatschappij Diligentia in de periode 1865-1890 (Den Haag 1890).
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1875).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau

MALE
Berlin, Germany 28-02-1797 - Wassenaar, Netherlands 08-09-1881

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1824).
 • Lijst met ere- en bestuursleden van maatschappij Diligentia in de periode 1865-1890 (Den Haag 1890).
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1875).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg

MALE
Hitzacker, Germany 06-09-1926 - Amsterdam, Netherlands 06-10-2002

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
He was married to Queen Beatrix of the Netherlands.

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Willem Alexander Carel Hendrik Frederik van Oranje-Nassau

MALE
Den Haag, Netherlands 25-08-1851 - Den Haag, Netherlands 21-06-1884

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1875).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik van Oranje-Nassau

MALE
Den Haag, Netherlands 04-09-1840 - Paris, France 11-06-1879

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Lijst met ere- en bestuursleden van maatschappij Diligentia in de periode 1865-1890 (Den Haag 1890).
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1875).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterfeld

MALE
Jena, Germany 29-06-1911 - Utrecht, Netherlands 01-12-2004

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
N/A

Biography:
He was married to Queen Juliana of the Netherlands.

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gevonden berichten:

Geen resultaten gevonden

Gevonden publicaties:

Geen resultaten gevonden

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden