PERSONEN FILTERS: pagina=93, s=, membership=Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, personen=

Gevonden personen:

Jan Hulswit

MALE
Nieuwer-Amstel, Netherlands 11-04-1766 - Nieuwer-Amstel, Netherlands 08-08-1822

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Popular painter, mainly landscapes. Also worked as tax officer and art dealer.

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • artist 
 • tax officer 1769 - 1807, Amsterdam
 • art dealer , Amsterdam

Education

 • pupil of the painter Barbiers (father and son) 

Provenance

 • Hulswit, J., Algemene Vergadering Instituut 1822, p. 16 door J.H. Molkenboer; Verslagen Instituut Klasse IV, 1822, p. 44-46 door Jb. de Vos Willemsz.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q18564346
VIAF: http://viaf.org/viaf/72527166

Adriaan Abraham Fokker

MALE
Middelburg, Netherlands 1810 - Middelburg, Netherlands 24-12-1878

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De morbis endemicis patriae

Highest degree: Doctor Medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Middelburg 1810

Occupation

 • Doctor Medicinae 1833 - 1837, Rotterdam
 • Doctor medicinae 1837, Middelburg
 • Lectortherapy, geology and chemistry 1854 - 1866 - Klinische School - Middelburg, Middelburg
 • Inspecteur Zeeland 1866 - 1875 - Geneeskundig Staatstoezicht

Education

 • Student Medicine  - 1833 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Cornelis Frans Jacobus Blooker

MALE
Amsterdam, Netherlands 16-09-1852 - Voorburg, Netherlands 03-06-1912

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Over de oorzaak van den dood na ontbinding der poortader

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Amsterdam 

Occupation

 • member 1905 - 1909 - Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • member 1892 - 1906 - Gemeenteraad Amsterdam
 • medical doctor 1878 - 1900, Amsterdam
 • alderman 1896 - 1905 - Gemeente Amsterdam

Education

 • medicine student 1872 - 1878 - Hogeschool Leiden

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Levy Ali Cohen

MALE
Meppel, Netherlands 06-10-1817 - Groningen, Netherlands 22-11-1889

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Spec. med. inaug. sistens zoologiae pharmaceuticae brevem conspectum

Highest degree: Doctor medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • Doctor Medicinae 1840, Groningen
 • Redacteur Nieuw Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde 1848
 • Oprichter 1849 - Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • Secretaris 1848 - 1862 - Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, afdeling Groningen
 • Member Gemeenteraad Groningen 1864, Groningen

Education

N/A

Provenance

 • E. S. Houwaart, De Hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland. 1840-1890.(Groningen 1991)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 4, p. 443-444

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Theunis Haakma Tresling

MALE
Scharmer, Netherlands 23-10-1834 - Winschoten, Netherlands 07-09-1907

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Doctor medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Winschoten 

Occupation

 • Doctor medicinae 1860, Winschoten
 • mede-oprichter gemeentelijke gezondheidscommissie , Winschoten
 • Gemeenteraadslid , Winschoten

Education

 • Student medicine 1854 - 1860 - Universiteit Groningen, Groningen

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Molhuysen, P.C., en Fr.K.H. Kossmann (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 10. (Leiden 1937) 1041.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Hendrik Jan Kok Ankersmit

MALE
Amsterdam, Netherlands 25-08-1832 - Apeldoorn, Netherlands 21-12-1902

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Apeldoorn 
 • Paris 1853 - 1858

Occupation

 • botanist 

Education

 • pharmacy student 1849 - 1853 - Athenaeum Illustre te Amsterdam

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/290290865

Klaas Bisschop van Tuinen

MALE
Oldeboorn, Netherlands 28-10-1840 - Zwolle, Netherlands 14-07-1905

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Tuinen, Klaas van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • teacher 

Education

 • student , Amsterdam

Provenance

 • Bibliografie van Biografieën van biologen, dierkundigen, kruidkundigen, plantkundigen, biohistorici, natuurbeschermers, natuurfotografen, natuurillustratoren, natuurschilders etc. voor 1950 geboren. http://www.natuurcijfers.nl/biografieen.htm
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 2. (Leiden 1912) 1456.
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q18093574
VIAF: http://viaf.org/viaf/282838889

P. van Delden

MALE
1819 - 1914

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Doctor medicinae et artis obstericiae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Deventer 

Occupation

 • Doctor medicinae 1843, Deventer
 • Member Geneeskundige Raad van Drenthe en Overijssel  - Geneeskundig Staatstoezicht

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gerrit Hendrik van der Mey

MALE
Amsterdam, Netherlands 27-01-1851 - Amsterdam, Netherlands 16-12-1895

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: de Leer der Ademhaling, historisch-kritisch toegelicht

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Wien 
 • Amsterdam 

Occupation

 • specialiteit in verloskunde en vrouwenziekte , Amsterdam
 • teacher  - Rijkskweekschool voor vroedvrouwen - Amsterdam
 • professor in obstetrics 1881, Amsterdam

Education

 • student  - Athenaeum Illustre te Amsterdam
 • medicine student  - 1876, Utrecht

Provenance

 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 1. (Leiden 1911) 1331.
 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan Cornelis de Man

MALE
Middelburg, Netherlands 20-09-1818 - Middelburg, Netherlands 02-01-1909

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Doctor Medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Middelburg 1818
 • Wien 
 • Paris 
 • Middelburg 1845

Occupation

 • Stadsgeneesheer 1849 - 1859, Middelburg
 • Lector anatomy, physiology and obstetrics 1854 - Klinische School - Middelburg, Middelburg
 • Member Geneeskundige Raad van Zeeland 1866 - Geneeskundig Staatstoezicht, Middelburg

Education

 • Student medicine  - 1842 - Universiteit Leiden, Leiden

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW). Deel 2, p.863-864

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

M.H. Damme

MALE
1819 - 1889

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Doctor medicinae et artis obstetriciae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Middelburg 

Occupation

 • Doctor medicinae 1843, Middelburg
 • Geneesheer bij geneeskundige armendienst , Middelburg
 • Member Geneeskundige Raad van Zeeland 1866 - 1870 - Geneeskundig Staatstoezicht, Middelburg

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Timon Hendrik Blom Coster

MALE
Alkmaar, Netherlands 1817 - Den Haag, Netherlands 20-02-1904

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De natura febris intermittentis

Highest degree: Doctor Medicinae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • Stadsgeneesheer 1843 - 1857, Den Haag
 • Secretary Staatscommissie herziening Geneeskundige Staatsregeling 1848
 • Adviseur minister Thorbecke 1862 - 1865
 • Member Geneeskundige Raad van Zuid-Holland 1866 - Geneeskundig Staatstoezicht
 • Personal physician of prince Frederik of the Netherlands 1879

Education

 • student  - Gymnasium Hoorn
 • medicine student 1835 - 1843, Utrecht

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).
 • Molhuysen, P.C., P.J. Blok en L. Knappert (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 5. (Leiden 1921) 118.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Johannes Frederikus van Hengel

MALE
Grootebroek, Netherlands 06-04-1811 - Hilversum, Netherlands 18-04-1892

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: Doctor Medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Grootebroek 
 • Hilversum 1838 - 1892
 • Franeker 
 • Amsterdam 
 • Leiden 

Occupation

 • Doctor Medicinae 15-04-1838, Hilversum
 • Vrijwillige jager 1830 - 1831 - Compagnie vrijwillige jagers Tiendaagse veldtocht te Leiden, Leiden
 • Oprichter warme spijs uitdeling 30-01-1848, Hilversum
 • Founder sanatorium Trompenburg , Hilversum
 • member Geneeskundige Raad Noord-Holland 1866 - 1887

Education

 • Student Medicine  - 1838 - Universiteit Leiden, Leiden

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jacob Lodewijk Kesteloot

MALE
Nieuwpoort, Belgium 09-10-1778 - Gent, Belgium 05-07-1852

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: Dissertatio de Dysenteria

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Leiden 
 • Vlaardingen 
 • Paris 
 • Gent 
 • Den Haag 
 • Rotterdam 

Occupation

 • medical doctor 
 • hoogleraar in de geneeskunde 1817 - 1830, Gent

Education

 • medicine student  - 1800, Leiden
 • student hospitaalonderwijs , Paris

Provenance

 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1814).
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 10 (Haarlem 1862) 139.
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gevonden berichten:

Geen resultaten gevonden

Gevonden publicaties:

HARTMAN VON OUWES "IWEIN" SEIN PROBLEM UND SEINE PROBLEME

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 26, nummer 3 (1963), 101-143

Authors

Stockum, T.C. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (46 pagina's, 17.22 M)

Het probleem der continuïteit in de oudere Indische geschiedenis

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 26, nummer 6 (1963), 201-228

Authors

Gonda, J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (30 pagina's, 11.98 M)

Weder en meer, neder en neer, mede en mee

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 26, nummer 8 (1963), 259-280

Authors

Haeringen, C.B. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 9.63 M)

Humanistisch en religieus standpunt in de moderne beschouwing van Sophocles. Een kritisch-synthetisch essay

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 17, nummer 1 (1954), 1-49

Authors

Opstelten, J.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (50 pagina's, 16.7 M)

Albertus van Beek 1787-1856

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 5 (1958), 95-131

Authors

Cittert-Eymers, J.G. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (42 pagina's, 15.36 M)

Ruler and realm: political myths in western Indonesia

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 43, nummer 1 (1980), 1-19

Authors

Josselin de Jong, P.E. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (20 pagina's, 6.8 M)

"Oligarchie" en "Democratie" in onze statensamenleving

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 22, nummer 5 (1959), 173-200

Authors

Asbeck, F.M. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 10.46 M)

Enkele opmerkingen over syntaxis en versbouw voornamelijk in het Vedisch

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 23, nummer 3 (1960), 45-69

Authors

Gonda, J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 10.75 M)

Authors

Hoogewerff, G.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 6.3 M)

De obelisk van Constantinopel

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 23, nummer 11 (1960), 311-332

Authors

Byvanck, A.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (26 pagina's, 9.97 M)

A drinkig horn of the Viking period

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 3, nummer 3 (1940), 79-101

Authors

Roes, A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (29 pagina's, 7.01 M)

Montaigne als "Apologeet" van Raymond Sebond: een moreel probleem

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 3, nummer 12 (1940), 489-514

Authors

Boer, C. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (26 pagina's, 7.31 M)

Het oudste bekende geschrift van De Groot over volkenrecht

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 11 (1941), 463-474

Authors

Eysinga, W.J.M. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (12 pagina's, 2.93 M)

BAΣIΛEΥΣ De alleenheerscher op het tragische tooneel der Grieken

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 12 (1941), 475-566

Authors

Groningen, B.A. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (92 pagina's, 24.65 M)

Authors

Roos, A.G.

Keywords

N/A

Download als pdf file (33 pagina's, 13.25 M)

Het Wilhelmus en de Bijbel

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 9, nummer 1 (1946), 1-12

Authors

Brom, Gerard

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 4.2 M)

Catastrophism in geology, its scientific character in relation to actualism and uniformitarianism

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 33, nummer 7 (1970), 271-316

Authors

Hooykaas, R.

Keywords

N/A

Download als pdf file (50 pagina's, 22.65 M)

Transformatie en traditie

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 6 (1971), 225-242

Authors

Locher, G.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (20 pagina's, 7.78 M)

In Memoriam ERWIN PANOFSKY March 30, 1892 - March 14, 1968

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 35, nummer 6 (1972), 227-244

Authors

Waal, H. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (20 pagina's, 7.41 M)

MELANCHTHONS DEUTSCHE BEARBEITUNG SEINER LOCI NACH DER OLMUTZER HANDSCHRIFT

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 7 (1973), 351-370

Authors

Stupperich, R.

Keywords

N/A

Download als pdf file (27 pagina's, 9.58 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden