PERSONEN FILTERS: s=, field=politics

Gevonden personen:

Daniël Cornelis de Leeuw

MALE
Utrecht, Netherlands 1747 - Den Haag, Netherlands 19-06-1834

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De communione bonorum

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Utrecht 

Occupation

 • lawyer , Utrecht

Education

 • law student  - Hogeschool Utrecht

Provenance

 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).
 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 8. (Leiden 1930) 1019.
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1803).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1814).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1824).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q3015178
VIAF: http://viaf.org/viaf/288054345

Frederik Christiaan Meuschen

MALE
Hanau, Germany 15-09-1719 - Berlin, Germany 20-02-1811

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Meuschen, Friedrich Christian

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
German diplomat and conchologist. He was a diplomatic representative in The Hague, where he served as a liaison secretary. He was also a merchant of shells and other objects of natural history. From 1766 to 1778 he catalogued numerous natural history collections, and published his findings in an 8-volume work titled 'Miscellanea Conchyliologica'.

Residence

 • Den Haag 

Occupation

 • diplomat , Den Haag

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q4299926
VIAF: http://viaf.org/viaf/264894779

François Willem de Monchy

MALE
Rotterdam, Netherlands 25-02-1749 - 14-03-1796

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Medico optimo naturae et observatore et imitatore (1774).

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Med. Doctor in Rotterdam.

Residence

 • Leiden 
 • Rotterdam 
 • Leiden 

Occupation

 • city physician 1778 - 22-10-1787, Rotterdam
 • member 10-04-1795 - Provisionele Representanten van het Volk van Holland
 • honorary professor 1787 - Illustere School Rotterdam
 • alderman [..1787]

Education

 • medicine student 14-04-1766 - 09-08-1774, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/290325457

Daniel Johan Steyn Parvé

MALE
Haarlem, Netherlands 16-12-1757 - Den Haag, Netherlands 13-10-1831

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Haarlem 
 • Den Haag 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Ledenlijst Vereeniging het Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres (1890).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q21547552
VIAF: http://viaf.org/viaf/287229049

Albert Johan de Sitter

MALE
Groningen, Netherlands 01-09-1748 - Veendam, Netherlands 17-06-1814

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Sitter, Albert Jan de

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Albert Johan de Sitter, born from a regent family, began his study of law in 1763. He continued his studies in Leiden. Afterwards he was appointed as counselor of Groningen, but he lost his office in 1787 because of his Patriotic views. Until 1795 he remained without office. In this year he became a member of 'Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande'. The subsequent years he was a member of the 'Eerste Nationale Vergadering', 'Tweede Nationale Vergadering' and the 'Constitutiecommissie van 1797'. Also, "Drost' of the Oldambt

Residence

 • Groningen 
 • Leiden 

Occupation

 • member 04-03-1795 - 07-03-1795 - Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, Groningen
 • counselor , Groningen
 • Representative 19-03-1795 - 01-03-1796 - Staten-Generaal
 • Drost in Oldambt 1782~

Education

N/A

Provenance

 • Voorloopig register van charters, privilegiën, placaaten, ordonnantiën ... Stad en Lande betreffende, en kunnende dienen tot het opmaaken van derzelver groot placaat en charter-boek : loopende tot aan de reductie, of het jaar 1594 (Groningen 1789).
 • Sitter, A.J. de en T. Modderman, Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren ... Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; twintigste deel (Amsterdam e.a. 1793) en eenentwintigste deel (Amsterdam e.a.1794).
 • 'Naamlijst der H.H. Leden van de Algemeene Natuur en Geneeskundige Correspondentie-Societeit', in: Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit ('s Gravenhage 1783).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2288359
VIAF: http://viaf.org/viaf/90562089

Jan Slicher

MALE
Den Haag, Netherlands 13-07-1745 - Den Haag, Netherlands 24-09-1815

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
From 1775 - 1794 "schepen" in Den Haag, later also mayor of Den Haag

Residence

 • Den Haag 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2195110
VIAF: http://viaf.org/viaf/285242900

Laurens Pieter van de Spiegel

MALE
Middelburg, Netherlands 19-01-1737 - Lingen, Germany 07-05-1800

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Grand Pensionary of Holland, 1787-1795.

Residence

 • Goes 
 • Den Haag 

Occupation

 • secretary 17-04-1780 - 29-01-1786 - Staten van Zeeland
 • secretary 17-04-1780 - 29-01-1786 - Gecommitteerde Raden van Zeeland
 • Grand Pensionary 22-09-1785 - 24-04-1788 - Gecommitteerde Raden van Zeeland
 • Grand Pensionary 22-09-1785 - 24-04-1788 - Staten van Zeeland
 • Grand Pensionary 06-12-1787 - 28-01-1795 - Staten van Holland
 • representative on behalf of Holland 06-12-1787 - 28-01-1795 - Staten-Generaal
 • Grand Pensionary 06-12-1787 - 28-01-1795 - Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier

Education

 • student 17-04-1755 - 27-12-1758, Leiden

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1945833
VIAF: http://viaf.org/viaf/2817370

Lucas Trip

MALE
Eelde, Netherlands 20-08-1713 - Groningen, Netherlands 19-08-1783

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Jesuitis

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Lucas Trip studied law at the University of Groningen and got his PhD degree at Leiden, June 18 1732. He was counselor (1751-1776) and mayor (1779-1783) of city Groningen. Additionally he acted several times as a member of the 'Staten-Generaal' (States General), 'Gedeputeerde staten' (provincial executive), 'Generaliteit-Rekenkamer' (Generality Audit) and 'Raad van State' (Council of State). Apart from his political aspirations he had a passion for poetry. His publications include 'Irenophilus, Breydel voor de heerschende Muytzucht' (1748), 'Tijdwinst in ledige uren' (1764), 'Eeuwzang op het verlaten beleg van Groningen op 28 Aug. 1672' (1772).

Residence

 • Groningen 
 • Leiden 

Occupation

 • mayor 1779 - 1783, Groningen

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Provenance

 • Naamlyst der binnenlandsche Heeren Leeden volgens den tyd van hunne verkiezing. In: Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands: waar by gevoegd zyn eenige analecta tot dezelve betrekkelyk door een genootschap te Groningen. Pro Excolendo Iure Patrio. Derde deel, tweede stuk. Groningen, 1791

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/309561580

Pierre Jeanne Baptiste Charles van der Aa

MALE
Haarlem, Netherlands 31-10-1770 - Leiden, Netherlands 12-05-1812

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De Poena infamiae

Highest degree: law

Fields of interest:
Biography:
Van der Aa was the son of the well known Haarlem minister, Christianus Carolus Henricus van der Aa. As a young man he acquired expertise in Latin and Greek. After defending his dissertation in 1789, Van der Aa established himself as a lawyer in Amsterdam. He went on to become an ardent opponent of the aristocracy and played an active role in the revolution in 1795 as secretary of the Comittée revolutionaire. In 1796, he became a bailiff in Amstelland and the following year was made the secretary of Nieuwer-Amstel, a post he held until 1805.

Aa was an ardent opponent of the aristocracy and played a role in the revolution in 1795.

Residence

 • Haarlem 
 • Leiden 

Occupation

 • Lawyer 1789, Amsterdam
 • Baliff [..1796]
 • Secretary 1797, Nieuwer-Amstel

Education

N/A

Provenance

 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1. J.J. van Brederode, Haarlem 185
 • “Naamlijst der heeren leden des genootschaps”, in: Kunst-oefeningen over verscheide nuttige onderwerpen (Amsterdam 1788).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1936768
VIAF: http://viaf.org/viaf/63099040

Nicolaas Bulius

MALE
Hoorn, Netherlands 1550 - 1615

Member Group(s)

 • Database Clusius

placeholder

Variant Names

 • Boele, Nicolaas
 • Boelensz, Nicolaas

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctorate in medicine

Fields of interest:
Biography:
Nicolaas Bulius (Boele) was a physician. polyglot and poet who studied medicine and languages in the Southerm-Netherlands, France and Italy. He received a doctorate in medicine at the University of Padua and practiced medicine in Hoorn. In 1580 he became schout of Hoorn.

In 1601 and 1605 he acted as an internmediary between Carolus Clusius and the city council of Hoorn (letters from Bulius to Clusius in University Library Leiden)

Residence

 • Hoorn  - 1615

Occupation

 • schout , Hoorn
 • physician , Hoorn

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 1, p.511-512

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: http://viaf.org/viaf/132111417

Member Group(s)

 • Database Clusius

placeholder

Variant Names

 • Eegh, Christoph von

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Von Eck was baron, and had a high function as councillor at the Habsburg court.

Von Eck was acquainted with a large number of people in Vienna circles, and he had close contacts with diplomats in Constantinople. He was a friend of Carolus Clusius, and corresponded with him on politics, their mutual (noble) acquaintances in Vienna, and books. Also, he served as an intermediary in the sending of plants. Anna Maria von Heusenstain called Von Eck her cousin in correspondence to Clusius.

Residence

 • Wien 

Occupation

 • councillor  - Court of Rudolf II, emperor of the Holy Roman Empire

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • E. van Gelder, Tussen hof en keizerskroon. Carolus Clusius en de ontwikkeling van de botanie aan Midden-Europese hoven (1573-1593) (Leiden 2011) p. 126, 132-3, 147.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Hendrik Ludolph Wichers

MALE
Groningen, Netherlands 10-02-1747 - Groningen, Netherlands 13-05-1840

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De principio juris cogendi (1770)

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Hendrik Ludolph Wichers studied law in his birthcity, under the tutors Dionysius van de Wijnpersse, Dionysius Godefridus van der Keessel and F.A. van der Marck. After obtaining his PhD degree in 1770, he established himself as a lawyer in Groningen. In addition he did research in legal history. In 1777 Wichers published 'Ex hominum communis secundum mentem Hugonis Grotii proposita et explicata', based on the principles of Hugo Grotius and dedicated to stadholder Willem V. In the meantime he held several governmental offices. In 1786 Wichers was elected as 'Eerste gecommitteerde tot regeling, verbetering of herstelling der quotes of aandelen der onderscheidene provinciën in de generaliteit-uitgaven'. In 1795 he and many other Orangists were dismissed from office. It was not until 1802 that Wichers returned to his political career. In the following years he was appointed as a member of the 'Raad van State' and Director-General of indirect taxes, convoys and licenses. In 1820 he returned to Groningen and became curator of the university.

Residence

 • Groningen 

Occupation

 • member 1793 - 1793 - Gedeputeerde Staten van Groningen
 • member 04-06-1802 - 01-07-1802 - Raad van Financiën van Stad en Lande
 • member 1805 - 1810 - Staatsraad
 • member 1818 - 1820 - Raad van State
 • curator (1789-1795, 1814-1828)  - Universiteit Groningen
 • lawyer [1770..]
 • overseer 1779 - 1780, Goorecht
 • juror 1780 - 1780, Groningen
 • counselor 1781 - 1791 - Vroedschap van Groningen
 • counselor (1781-1782, 1784-1785, 1791-1792, 1794)  - Court of Justice in Groningen
 • representative on behalf of Groningen (1786-1791, 1793-1794)  - Staten-Generaal
 • counselor (1802-1805) and president (1805)  - Raad van Financiën
 • landdrost 1807 - 1811, Groningen
 • prefect 1811 - 1813 - Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
 • Director-General 1815 - 1818

Education

 • student  - Universiteit Groningen

Provenance

 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 3, p.1417-1418

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Tammo Adriaan ten Berge

MALE
Bergen op Zoom, Netherlands 25-02-1757 - Groningen, Netherlands 22-10-1830

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De conditionibus tacitis (1757)

Highest degree: PhD

Fields of interest:
Biography:
Ten Berge was a judge at Lellens and member of municipality of Groningen. In 1796, He became a member of the 'Nationale Vergadering', in which he excelled in the financial department. However, with the coup d'etat of 1798, Ten Berge refused to sign an oath against federalism and was dismissed from office.

Residence

 • Groningen 1792

Occupation

 • member 01-09-1797 - 22-01-1798 - Tweede Nationale Vergadering
 • lawyer [1775..], Groningen
 • Attorney General 1803 - 1805 - Court (department Groningen)
 • Judge 1805 - 1811 - Court (department Groningen)
 • judge 1811 - 1812 - District court (Groningen)
 • chairman 1812 - 1813 - Canton Groningen
 • vice president 1812 - 1821 - District court (Groningen)
 • president 1821 - 1830 - District court (Groningen)
 • member (1795, 1798, 1800-1802)  - Municipality of Groningen
 • member and chairman 1796 - 1797 - Eerste Nationale Vergadering

Education

N/A

Provenance

N/A

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Ocker Repelaer van Driel

MALE
Dordrecht, Netherlands 17-10-1759 - Den Haag, Netherlands 26-10-1832

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Repelaar, O.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • politician 

Education

 • law student , Leiden

Provenance

 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 3. (Leiden 1914) 1071.
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1824).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Elisa Netscher

MALE
Rotterdam, Netherlands 07-12-1825 - Batavia, Dutch Indies 1880-04

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Governor of the west coast of Sumatra (1870) and member of the council of Indies (1878) Next to his political career, Eliza Netscher was an expert on languages of the Dutch Indies and an industrious board member of the 'Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen'.

Residence

 • Amsterdam 1835 - 1841
 • Batavia 1841 - 1880

Occupation

 • member 1878 - 1880 - The Council of the Dutch Indies, Batavia
 • civil servant 1848 - 1861 - Algemeene Secretarie
 • Resident 1861 - 1870, Riouw
 • gouverneur 1870 - 1878, Sumatra

Education

N/A

Provenance

 • His contributions to the journal 'Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen' are listed in 'De Indische Gids' (1880) no. July
 • Netscher, E., and Van der Chijs, J.A., De munten van Nederlands-Indië beschreven en afgebeeld (Batavia 1863)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1967319
VIAF: http://viaf.org/viaf/42236486

Isaac Abraham Levy

MALE
Doetinchem, Netherlands 18-02-1836 - Amsterdam, Netherlands 17-03-1920

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: De in den handel gebruikelijke beleenings- en prolongatie-contracten

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

 • Den Haag 

Occupation

 • member 1887 - 1888 - Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • member 1891 - 1894 - Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • lawyer 1860 - 1920, Amsterdam

Education

 • literature and law student 1855 - 1860, Leiden

Provenance

 • J. Charité, 'Levy, Isaac Abraham (1836-1920)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/levy [12-11-2013].
 • Naamlijst van de leden en donatrices der maatschappij Felix Meritis (Amsterdam 1885).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Cornelis Jacob den Tex

MALE
Amsterdam, Netherlands 17-08-1855 - Worth-Rheden, Netherlands 05-04-1907

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: mr. dr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • member 1901 - 1905 - Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • member 1889 - 1891 - Gemeenteraad Amsterdam
 • member 1891 - 1907 - Provinciale Staten van Noord-Holland
 • member 1895 - 1907 - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Education

 • student law and political science 1874 - 1883, Amsterdam

Provenance

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Meinardus Siderius

MALE
Leeuwarden, Netherlands 1754 - Wolvega, Netherlands 19-12-1829

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

 • law student 1771 - 1777 - Hogeschool Franeker

Provenance

 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).
 • Molhuysen, P.C., en Fr.K.H. Kossmann (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 9. (Leiden 1933) 1031.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Cornelius Anthony Fannius Scholten

MALE
Amsterdam, Netherlands 01-12-1767 - Den Haag, Netherlands 16-08-1832

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

 • Scholten, Cornelis Anthony Fannius

BIO

Dissertation: de Privilegio fori, quod habent miserabiles, u.v. personae

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

 • lawyer , Den Haag

Education

 • law student  - 1789, Leiden

Provenance

 • Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (redactie), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 2. (Leiden 1912) 1295.
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1833, blz. 13.
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1814).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1824).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Abraham Jacque la Pierre

MALE
Leiden, Netherlands 20-03-1750 - Haarlem, Netherlands 12-12-1837

Member Group(s)

 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: mr.

Fields of interest:
Biography:
N/A

Residence

N/A

Occupation

N/A

Education

N/A

Provenance

 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 15 (Haarlem 1872) 285.
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1814).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gevonden berichten:

12-09-2022 11:03 - [Event] Conference "African Scientists in Colonial and Postcolonial Contexts, 1800-2000" (Royal Society of London, Carlton House, 21 October 2022)

22-04-2022 03:10 - Wedergeboorte van een oude kaart van de Maas bij Rotterdam (Academisch erfgoedblog, Marco van Egmond)

28-03-2022 11:54 - [Call for Papers] Does Science need Heroes? (Nobel) Prize cultures in the Netherlands (Leiden, 29-30 September 2023; Deadline 15 July 2022)

26-03-2022 04:29 - [Job] Postdoc, “Early Citizen Science: How the Public Used Linnaean Instructions to Collect the World” (Deadline: 2 May 2022)

14-06-2021 01:43 - A New Timeline from Archives of IT

16-02-2021 03:08 - Call for Applications: Lisa Jardine History of Science Grant (Deadline: 17 March 2021)

07-01-2021 05:21 - PhD position in Soviet History (m/f/d; E13 TV-L, 65%), on Environment and Health in the Soviet Union and its Successor States, 1945–2000 (Universität Tübingen; Deadline 17 January 2021)

11-09-2020 12:20 - Dijksterhuislezing 2020: Abraham Kuyper & Multatuli (Online, 13 November 2020)

22-06-2020 11:46 - [Publicatie] De Universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945

10-03-2020 11:50 - Jobs: Postdoc/PhD Candidate, "Managing Scarcity" (Maastricht University; various deadlines)

04-09-2019 10:07 - Call for Papers: "Animals as Objects. Zoological Gardens and Natural History Museum in Berlin, 1810−2020" (Berlin, 13-14 February 2020; Deadline: 20 September 2019)

26-04-2019 01:48 - REMINDER Registration for the Gewina Woudschoten conference closes Tuesday, April 30th

26-04-2019 01:00 - Report: History of Science and Humanities PhD Conference 2019 (Kerkrade)

15-03-2019 01:55 - Conference: Teaching the history of Knowledge: Purposes, Problems, Practices (Vrije Universiteit Amsterdam, 20 March 2019)

12-03-2019 01:47 - CfA: 5th International Conference on the History and Philosophy of Computing (Bergamo, Italy, 28-30 October 2019; Deadline 30 April 2019)

21-02-2019 12:54 - Jobs: PhD position & Assistant Professorship (Maastricht; Deadlines 15 March (PhD) & 28 February (! AP))

14-01-2019 12:06 - Call for Papers: Dutch Historians' Days 2019: Inclusive History (Groningen, 22-24 August 2019; Deadline 28 January 2019)

28-12-2018 10:00 - Job: Fully funded PhD position "Atmospheric Tides Science", Ghent University & Università Ca' Foscari, Venice (Deadline: 28 February 2019)

06-12-2018 02:32 - [REMINDER] Call for Papers: History of Science Society annual meeting (Utrecht, 23-27 July 2019; Deadline 7 January 2019)

16-10-2018 03:20 - Announcement: 12th International Conference on the History of Chemistry (ICHC12; Maastricht, the Netherlands, 29 July - 2 August, 2019)

Gevonden publicaties:

Conflicten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 1 (1971), 1-27

Authors

Tammes, A.J.P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 10.54 M)

Over de doeltreffendheid van monetaire politiek: Nederlandse ervaringen 1954-1969

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 4 (1971), 153-184

Authors

Holtrop, M.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (39 pagina's, 17.41 M)

De meervoudige gedetermineerdheid van menselijk gedrag

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 35, nummer 3 (1972), 129-144

Authors

Duijker, H.C.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 8.15 M)

DE LEEFRUIMTE VAN DE MENS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 3 (1973), 75-96

Authors

Tammes, A.J.P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 8.83 M)

Maerlants Torec als 'Sleutelroman'

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 5 (1973), 119-195

Authors

Heeroma, K.

Keywords

N/A

Download als pdf file (80 pagina's, 28.28 M)

Vom Mesopotamischen Menschen der Altbabylonischen Zeit und seiner Welt

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 6 ( 1973), 199-345

Authors

Kraus, F.R.

Keywords

N/A

Download als pdf file (150 pagina's, 56.85 M)

Hendrik IV en het Protest

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 10 (1973), 423-440

Authors

Bachrach, A.G.H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (20 pagina's, 7.05 M)

Gestaafde en vermeende affiniteiten van het Baskisch

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 9, nummer 2 (1946), 13-24

Authors

Uhlenbeck, C.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.05 M)

DE „COLLEGES" VAN DE OUDERE ENGELSE UNIVERSITEITEN IN DE SPIEGEL VAN DE ENGELSE ROMAN

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 24, nummer 6 (1961), 207-220

Authors

Stockum, T.C. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (17 pagina's, 6.22 M)

CLEANTHES OR POSIDONIUS? THE BASIS OF STOIC PHYSICS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 24, nummer 9 (1961), 265-289

Authors

Solmsen, Friedrich

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 11.16 M)

Le Targum De Job De La Grotte 11 De Qumran (11QtgJob). Première Communication

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 9 (1962), 545-557

Authors

Ploeg, J. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 6 M)

HET WIJSGERIG ONDERWIJS AAN DE ILLUSTRE SCHOOL TE BREDA (1646-1669)

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 7 (1962), 421-522

Authors

Sassen, F.

Keywords

N/A

Download als pdf file (106 pagina's, 39.74 M)

Étude sur les formes métriques du mystère du vieil testament

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 2 (1962), 37-161

Authors

Noomen, W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (134 pagina's, 41.55 M)

De vindplaatsen van de "Romeinse bronnen"

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 25, nummer 15 (1962), 715-726

Authors

Polman, P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (14 pagina's, 5.7 M)

De bouw van het Engelse woord

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, nummer 8 (1941), 229-306

Authors

Kruisinga, E.

Keywords

N/A

Download als pdf file (78 pagina's, 22.63 M)

Cyprianus van Carthago

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 9 (1958), 233-265

Authors

Bakhuizen van den Brink, J.N.

Keywords

N/A

Download als pdf file (34 pagina's, 14.79 M)

Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 43, nummer 3 (1980), 63-76

Authors

Kamerbeek, J.C.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.22 M)

Over het lezen en het boek

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 21, nummer 4 (1958), 75-93

Authors

Dresden, S.

Keywords

N/A

Download als pdf file (22 pagina's, 8.08 M)

Eusebeia en de cardinale deugden. Een studie over de functie van Eusebia in het leven der Grieken en haar verhouding tot de ethiek

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 23, nummer 4 (1960), 77-164

Authors

Loenen, D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (94 pagina's, 34.52 M)

L'ÂME, LE NOUS ET LES HENADES DANS LA THÉOLOGIE DE PROCLUS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 23, nummer 2 (1960), 29-42

Authors

Grondijs, L.H.

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 5.83 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden