PERSONEN FILTERS: s=, field=scientific instruments

Gevonden personen:

Johannes Hudde

MALE
Amsterdam, Netherlands 23-04-1628 - Amsterdam, Netherlands 15-04-1704

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Waveren, Heer van
 • Hudde, Joan

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Dutch mathematician and mayor of Amsterdam. Was in contact with Spinoza on the construction of telescopic lenses. Invertor of the single lens microscope, which instrument was used by Huygens, Van Leeuwenhoek and Hartsoeker. He also invented a device used for cleaning the water in the city canals in Amsterdam.

Residence

 • Leiden 1654 - 1663
 • Amsterdam 1663

Occupation

 • Mayor 1672 - 1703, Amsterdam
 • Chancellor and deputy of the admiralty 
 • Member city council 1663, Amsterdam

Education

 • Law 1648 - Universiteit Leiden

Membership

N/A

Provenance

 • Stapel, F.W. Johannes Hudde over de balansen van de Oostindische Compagnie ('s Gravenhage 1927).
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Deel 1, p.1171
 • Houtzager, H.L. ' Johannes Hudde, een veelzijdig Amsterdams regent', in: Holland 19, afl. 1 (1987).
 • Houtzager, H.L. 'Johannes Hudde en zijn vergrotende glazen bolletjes', in: Scientiarum Historia 31, afl. 2 (2005).
 • Huygens, Chr. Œuvre complètes de Christiaan Huygens I (La Haye 1888/Amsterdam 1967).
 • Vermij, R.H. 'Bijdrage tot de bio-bibliografie van Johannes Hudde', in: Gewina 18, afl. 1 (1995).
 • Vermij, R. ' Specilla circularia: an Unknown Work by Johannes Hudde', in: Studia Leibnitiana : Vierteljahrschrift für Philosophie und Geschichte der Wissenschaften 27, afl. 2 (1995).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1692000
VIAF: http://viaf.org/viaf/39529954

Jacob Jongbloed

MALE
Joure, Netherlands 11-03-1895 - Utrecht, Netherlands 21-07-1974

Member Group(s)

 • KNAW-Lid

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Designed a heart-lung machine.

Residence

 • Utrecht 

Occupation

N/A

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Jongbloed, J., Verslagen Natuurkunde 83, 1974, p. 113 door P.J. Gaillard; Jaarboek 1974, p. 186-189 door H. Verbiest.

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q6705882
VIAF: http://viaf.org/viaf/232381330

Jacob Adriaensz Metius

MALE
1580~ - Alkmaar, Netherlands 24-06-1628

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Jacob Adriaensz. Metius (ca 1580 - 1628) was spectacle maker in Alkmaar. He applied for a patent for the invention of the telescope in 1608, but the States General did not grant it to him, because some time earlier Johannes Lipperhey had also applied for a patent.

Residence

 • Alkmaar  - 1628

Occupation

 • Spectacle maker , Alkmaar

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Servaas van Rooijen, A.J. De Navorscher 35 (Amsterdam 1885), 237.
 • Vermij, R.H. ' The telescope at the court of the stadtholder Maurits', in: The origins of the telescope (2010).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2699503
VIAF: http://viaf.org/viaf/286169219

Henricus Aeneae

MALE
Oudemirdum, Netherlands 19-08-1743 - Den Haag, Netherlands 01-11-1810

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

Variant Names

 • Æneae, Henricus

BIO

Dissertation: De Congelatione (1769)

Highest degree: Ph.D.

Fields of interest:
Biography:
Aeneae was a physicist, mathematician, and designer of scientific instruments. He was educated at Franeker and Leiden Universities. He was trained in the construction of reflecting telescopes by J. van der Bildt and W. Foppes. He lived in Amsterdam from 1767 to 1795 when he moved to The Hague. He wrote a popular book on mathematics and was a Lector in physics at Felix Meritis in Amsterdam 1778. In 1798 he attended a conference in Paris on the introduction of the metric system in Europe with Jan Hendrik van Swinden, one of the Dutch delegates to the meeting.

Residence

 • Den Haag 1795 - 1810
 • Amsterdam 1767 - 1795

Occupation

 • lector of physics 1778 - 1795 - Maatschappij van Verdiensten onder de Zinspreuk ‘Felix Meritis’
 • telescope maker 1766~ - 1770~, Amsterdam
 • Member of the Comité van de Marine 1795, Den Haag

Education

 • student 1761~ - Universiteit Franeker
 • student  - Latijnse School Leeuwarden
 • Ph.D  - 1769~ - Universiteit Leiden

Provenance

 • Swinden, J.H. van, [herdenking van H. Aeneae in de Algemene Vergadering van het Koninklijk Instituut] 1811, p. 12-15.
 • Buys, Joh., ‘Rede ter nagedachtenisse van den weledelen heer Henricus Aeneae’, Algemeene Konst- en Letterbode, 1811-I, 133–7.
 • Zuidervaart, H.J. & R.H. van Gent, Between Rhetoric an Reality: instrumental practices at the Astronomical and Meteorological Observatory of the Amsterdam Society ‘Felix Meritis’, 1789-1889 (Hilversum 2013).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1803).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q1606108
VIAF: http://viaf.org/viaf/51343996

Johannes de Kanter

MALE
Wissekerke, Netherlands 21-07-1762 - Middelburg, Netherlands 23-09-1841

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid
 • KNAW-Lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Instrument maker, scholar and lecturer in the province of Zeeland, The Netherlands. A sundial by De Kanter is on record, and a quadrant (paper stuck on wood, signed 'J. de Kanter, Ph.Z. fecit 1788' and marked 'Zak Solarium voor de Pools-hoogte der Stad Zierikzee 51'.38'40'). He was the author of at least 22 publications.

Scientific instrument maker and author.

Collection: Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

Residence

 • Middelburg 
 • Zierikzee 
 • Middelburg 

Occupation

 • notary 1784, Zierikzee
 • professor 1807 - Atheneum Illustre Middelburg, Middelburg
 • registrar of the Middelburg court  - 1835, Middelburg
 • instrument maker 1788~, Middelburg

Education

 • student  - 1778 - Latin School Zierikzee, Zierikzee

Provenance

 • Kanter Philipsz., J. de, Algemene Vergadering Instituut 1842, p. 20-21 door H. Six van Hillegom; Verslagen Instituut Klasse I, 1843, p. 164-166 door W.S. Swart.
 • Mörzer Bruyns, W.F.J. 'Alphabetical list of Dutch instrument makers compiled by W.F.J. Mörzer Bruyns'. (Amsterdam 1986).
 • Mörzer Bruyns, W.F.J. 'Lijst van instrumenten in de verzameling van het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam'. (Amsterdam 1971).
 • Kanter, J. de and J. ab Utrecht Dresselhuis, Oorspronkelijke stukken betreffende de uitvinding der verrekijkers binnen de stad Middelburg: als eene latere bijlage tot het werk De Provincie Zeeland, in 1828 uitgegeven. (Middelburg 1835).
 • Bierens de Haan, D. Bibliographie Neerlandaise Historique-Scientifique. (Rome, 1883) 146-147.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q2637172
VIAF: http://viaf.org/viaf/56959114

Arnoldus van de Laar

MALE
Den Haag, Netherlands 1733~ - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)
 • Genootschaps-lid

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: doctor

Fields of interest:
Biography:
Obstetrician from The Hague. He designed a forceps, it is unknown whether Van De Laar also made the instrument.

Residence

 • Den Haag 1777~ - [..1798]

Occupation

 • obstetricus 1777~, Den Haag

Education

N/A

Membership

Provenance

 • Lindeboom, G.A. Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975 (Amsterdam 1984).
 • Schets der geheele verloskunde : geschikt om derzelver grondbeginzelen volkomen te leeren (Den Haag 1777).
 • Signault, J.R; Drie verhandelingen uitgegeven door de Faculteit der geneeskunde te Parijs, behoorende tot een geheel nieuwe vroedkundige operatie, / gedaan met een volmaakt succes door Jean René Sigault ; Uit het Fransch vertaald met byvoeging eener voorreden door A. van de Laar (Den Haag 1778).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke natuurkunde (Den Haag 1795).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1800).
 • Naamen der leden van het Gezelschap, ter beoeffening der proefondervindelijke wysbegeerte (Den Haag 1803).
 • Naamlijst der leden van de Maatschappij voor natuur- en letterkunde (Den Haag 1809).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q65961837
VIAF: http://viaf.org/viaf/280490672

Baruch de Spinoza

MALE
Amsterdam, Netherlands 24-11-1632 - Den Haag, Netherlands 21-02-1677

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Espinoza, Benedictus de l'

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Natural philosopher in the seventeenth century Dutch Republic. From the early 1660s onwards he worked as an optical instrument maker. in September 1661 Spinoza was for the first time mentioned as a lens grinder in the diary of Olaus Borrichius. T. Kerckring had a microscope made by Spinoza. A German inventory of the scientific instruments in the estate of the late Duke Ernst of Sachsen-Gotha-Altenburg (1601-1675), described a telescope of Spinoza as 'a Dutch tube, made by Spinoza, with seven green draw tubes, containing five glasses, and covered with black embossed leather, in a black casing'. However Spinoza's own estate mentions among his tools only 'some glass and plated iron pipes for the construction of his telescopes'. As the German description fits the contemporary appearance of local German telescopes, it seems probable that the German Duke had put Spinoza's lenses in a tube made by a local German craftsman.

One of the founders of the Jewish Enlightenment, The Halaska. Also known as a maker of optical instruments.

Residence

 • Voorburg 1663 - 1669
 • Rijnsburg 1660 - 1663
 • Den Haag 1669 - 1677

Occupation

 • optical instrument maker 1669 - 1677, Den Haag
 • optical instrument maker 1661 - 1663, Rijnsburg
 • optical instrument maker 1663 - 1669, Voorburg

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Klever, W. N. A. & J. Van Zuylen, “Insignis Opticus. Spinoza in de geschiedenis van de optica”, De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp. 47–63.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: Q35802
VIAF: http://viaf.org/viaf/22149024

Hendrick van Lantschot

MALE
Middelburg, Netherlands 14-05-1656 - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Landtschot, H. van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Hendrik van Lantschot, watchmaker and surveyor at Middelburg. In April 1682, he obtained a patent (from the States of Zealand, the States of Holland and the States-General) for an invention to determine longitude at sea. With Gilles van de Gilde, he requested another patent on 28 Jan. 1683 om "een seecker curieus tin ovael werck alleen te mogen maken". Van Lantschot resided on the Dam, near the Engelse Beurs. He also made astrolabes. He published: Redeneering (dienende als voorlooper) over de mogelijkheid der twee (onder de wiskundigen) zoo lang betwiste wetenschappen, namelijk 't perpetuum mobile artificiale oft konstig gedurig bewegen en de vinding der lengte (Midd. z.j.).

Residence

 • Middelburg  - [1682..]

Occupation

 • watchmaker 1682~, Middelburg
 • Surveyor 1682~, Middelburg

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Rooseboom, M., Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1950).
 • Zuidervaart, H.J., Van 'konstgenoten' en hemelse fenomenen : Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw (Rotterdam 1999).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Abraham van Aaken

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Aken, Abram van

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Scientific instrument maker, horologist and bookseller. In the years 1764-1775 he delivered several scientific instruments to the cabinet of the 'Doopsgezinde Kweekschool'. An advertisement in the Amsterdamsche Courant of 18-10-1791 mentions him for his publishing geographical maps. His work included planetariums, oscillators, and astrolabes.

Collections: Museum Boerhaave, University Museum Utrecht, Musée d'Histoire des Sciences, Genève (Planetarium, inv. Nr. 649), Kruisherenklooster, Sint Agatha (Planetarium 'A. van Aken Fecit Amsterdam').

Residence

 • Amsterdam 1750 - 1800

Occupation

 • Instrument maker 1750~ - 1800~, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Rooseboom, M., Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de noordelijke Nederlanden (Leiden 1950).
 • Verschuuren, D., Astronomische en andere instrumenten (Sint Agatha 2004), 40.
 • Wrijvingstoestel genoemd in: Catalogus . . . verzameld door G. van Varik (Amsterdam 1825), p. 14, no. 62 (MB f 3797).
 • Zuidervaart, H.J., '‘Meest alle van best mahoniehout vervaardigd’ Het natuurfilosofisch instrumentenkabinet van de Doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam, 1761-1828', Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 29 (2006) 81-112. Reprinted in: Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 34 (2008) 63-104.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Simon IJsbrandz. Abbe

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Compass maker at the St. Oloffspoort, Amsterdam.

Residence

 • Amsterdam 1585~

Occupation

 • Compass maker 1585~, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Kuile, S. ter; W.F.J. Mörzer Bruyns, Amsterdamse kompasmakers ca. 1580-1850 (Amsterdam 1999), 100.
 • Elias, Johan E., De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (Amsterdam 1963).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Philippi Zangrij

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Mathematical instrument maker and book printer ('typographorum') from Leuven (Belgium).

Collections: Observatory, Rome (circumferentor or surveyor's compass, signed : 'Philippe Zangrij Louaniensis 1602'.

Residence

 • Leuven 1602~

Occupation

 • Mathematical instrument maker 1602, Leuven

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Henri-Constant Wyckman

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Wijckman, Henri-Constant

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Wyckman was maker of coin weights (and coin weight boxes) in Antwerpen around 1787. Between 1782 and 1787 he was apprentice of Jacques Neusts.

Residence

 • Antwerpen 

Occupation

 • instrument maker 1787~, Antwerpen

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Dirk de Wolf

MALE
1711 - Amsterdam, Netherlands 1778

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Dirk de Wolf was a compass maker in Amsterdam, in 1738, when he became poorter (citizen). In 1742 he lived on the Buitenkant. An ivory pocket compass by him has been preserved.

Collection: Fries Scheepvaart Museum, Sneek).

Residence

N/A

Occupation

 • instrument maker 1742~, Amsterdam
 • compass maker , Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Kuile, S. ter en W.F.J. Mörzer Bruyns Amsterdamse kompasmakers ca.1580-ca.1850. (Amsterdam 1999), 109.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jacobus van Wijk

MALE
1706 - Amsterdam, Netherlands 1766

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Van Wijk was a watch maker in Amsterdam, and the father of scientific instrument makers Jan (Johannes) van Wijk (1732 - 1795) and Jacobus van Wijk (1734 - 1791), both in Amsterdam.

Collection: No work by him is on record.

Residence

N/A

Occupation

 • clockmaker 

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Morzer Bruyns, W.F.J. Schip Recht door Zee. (Amsterdam, 2003) 121.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Anna Elisabeta de Koning

FEMALE
N/A - Amsterdam, Netherlands [1823..]

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Wiekera, Widow Cornelis van
 • Koning, Anna Elisabeta

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Anna Elisabeta [de] Koning, the widow of the scientific instrument maker Cornelis Wiekera, continued the workshop after his death in 1807. In 1823 she delivered an instrument to the 'Felix Meritis' Society.

Residence

N/A

Occupation

 • scientific instrument maker 1807 - 1823~, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Zuidervaart, H.J. & R.H. van Gent, Between Rhetoric and Reality. Instrumental Practices at the Astronomical Observatory of the Amsterdam Society ‘Felix Meritis’, 1786-1889 (Hilversum 2013)

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jacob Janssens de Backer

MALE
Amsterdam, Netherlands 1618 - Amsterdam, Netherlands 1688

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
De Backer was an instrument maker who worked in Amsterdam and Antwerp and made coin weight boxes.

Residence

N/A

Occupation

 • instrument maker 1640~, Amsterdam

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Wittop Koning, D.A. and G.M.M. Houben, 2000 jaar gewichten in de Nederlanden (Lochem/Poperinge 1980).
 • Jan van Maanen & Geert Vanpaemel, ‘Migratie patronen van wiskundigen in de Lage Landen 1550-1650. Een voorlopige schets’, Scientiarum Historia 32 (2006) 75-98.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jan de Backer

MALE
N/A - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Jan de Baker was an instrument maker from Antwerp who made coin weight and jewelers boxes. He was the father of Jacob Janssens de Backer, who was also an instrument maker.

Residence

N/A

Occupation

 • instrument maker 1615~, Antwerpen

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Wittop Koning, D.A. and G.M.M. Houben, 2000 jaar gewichten in de Nederlanden (Lochem/Poperinge 1980).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Jacobus Barritius

MALE
N/A - Harlingen, Netherlands [..1709]

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

N/A

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Barritius was a watchmaker in Leeuwarden. He married there in 1653 and, in 1679, moved to Harlingen. He was probably a grandson of Jacob Bourits, alderman (a municipal civic office) of Leeuwarden.

Residence

 • Leeuwarden  - 1679
 • Harlingen 1679 - [..1709]

Occupation

 • watch maker 1679~ - [..1709], Harlingen
 • watch maker  - 1679~, Leeuwarden

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Morpurgo, E. Nederlandse klokken- en horlogemakers vanaf 1300 (Amsterdam 1970).
 • Ottema, N. 'De ambachtskunst in het oude Leeuwarden', in: Leeuwarden 1435-1935, Gedenkboek (1935), 67.
 • Ottema, N. Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst (Leeuwarden 1948), 71.

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Adrianus Bayens

MALE
Megen, Netherlands 07-06-1790 - N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Baijens, A.
 • Bayens, Gebroeders

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Together with his brother Pieter, Adrianus Bayens ran a tin casting and scientific instrument making firm in Delft, with fourteen employees, including J. Caminada (in 1820). The Bayens firm made instruments including calculators, spirit levels, microscopes, protractors and Holland circles. In 1834-1835, the firm delivered 31 surveying instruments to the "Magazijnen van Oorlog in Nederlands Indië". After Pieter Bayens' death, the company was continued by his widow and three sons.

Collections: Museum Boerhaave, Leiden (Holland circle), microscope), Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen.

Residence

N/A

Occupation

 • Scientific instrument maker 1800~ - 1850~, Delft

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Nanning, G. Handleiding tot de werkdadige meetkunst, dl. 2 (Delft 1828).
 • Brückman, H.W.L. 'Instrumentmakersindustrie te Delft', in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, vol. 5 (1918).
 • Morpurgo, E. Nederlandse klokken- en horlogemakers vanaf 1300. (Amsterdam 1970).

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Cornelis Bayens

MALE
's-Hertogenbosch, Netherlands N/A - Megen, Netherlands N/A

Member Group(s)

 • Boerhaave (instrumentenmakers)

placeholder

Variant Names

 • Baijens, C.

BIO

Dissertation: N/A

Highest degree: N/A

Fields of interest:
Biography:
Bayens was a scientific instrument maker and tin caster in Den Bosch, working in the mid-eighteenth century. His sons, Adrianus and Pieter, continued the business in Delft.

Residence

N/A

Occupation

 • Instrument maker 1766, 's-Hertogenbosch

Education

N/A

Membership

N/A

Provenance

 • Archive Museum Boerhaave

Publications

N/A

Wiki and VIAF

Wiki Data: N/A
VIAF: N/A

Gevonden berichten:

04-10-2010 02:52 - Historische publicaties

06-03-2014 03:00 - Wetenschappelijke instrumentenmakers in de Nederlanden

14-06-2021 01:43 - A New Timeline from Archives of IT

16-02-2021 03:08 - Call for Applications: Lisa Jardine History of Science Grant (Deadline: 17 March 2021)

07-01-2021 05:21 - PhD position in Soviet History (m/f/d; E13 TV-L, 65%), on Environment and Health in the Soviet Union and its Successor States, 1945–2000 (Universität Tübingen; Deadline 17 January 2021)

11-09-2020 12:20 - Dijksterhuislezing 2020: Abraham Kuyper & Multatuli (Online, 13 November 2020)

22-06-2020 11:46 - [Publicatie] De Universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945

10-03-2020 11:50 - Jobs: Postdoc/PhD Candidate, "Managing Scarcity" (Maastricht University; various deadlines)

04-09-2019 10:07 - Call for Papers: "Animals as Objects. Zoological Gardens and Natural History Museum in Berlin, 1810−2020" (Berlin, 13-14 February 2020; Deadline: 20 September 2019)

26-04-2019 01:48 - REMINDER Registration for the Gewina Woudschoten conference closes Tuesday, April 30th

26-04-2019 01:00 - Report: History of Science and Humanities PhD Conference 2019 (Kerkrade)

15-03-2019 01:55 - Conference: Teaching the history of Knowledge: Purposes, Problems, Practices (Vrije Universiteit Amsterdam, 20 March 2019)

12-03-2019 01:47 - CfA: 5th International Conference on the History and Philosophy of Computing (Bergamo, Italy, 28-30 October 2019; Deadline 30 April 2019)

21-02-2019 12:54 - Jobs: PhD position & Assistant Professorship (Maastricht; Deadlines 15 March (PhD) & 28 February (! AP))

14-01-2019 12:06 - Call for Papers: Dutch Historians' Days 2019: Inclusive History (Groningen, 22-24 August 2019; Deadline 28 January 2019)

28-12-2018 10:00 - Job: Fully funded PhD position "Atmospheric Tides Science", Ghent University & Università Ca' Foscari, Venice (Deadline: 28 February 2019)

06-12-2018 02:32 - [REMINDER] Call for Papers: History of Science Society annual meeting (Utrecht, 23-27 July 2019; Deadline 7 January 2019)

16-10-2018 03:20 - Announcement: 12th International Conference on the History of Chemistry (ICHC12; Maastricht, the Netherlands, 29 July - 2 August, 2019)

11-10-2018 11:47 - "Johannes Hudde, een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos" - Studium 11.1 (2018) is uit!

13-09-2018 05:24 - Symposium: Institutions, knowledge, global history. Afscheid van Karel Davids als hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Vrije Universiteit (Amsterdam, 26 oktober 2018)

Gevonden publicaties:

'n Pastelportret deur Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 32, nummer 1 (1969), 1-20

Authors

Bax, D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (21 pagina's, 7.82 M)

De geheime contacten met België, Frankrijk en Engeland in de neutraliteitsperiode, september 1939 - mei 1940

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 32, nummer 7 (1969), 201-215

Authors

Jong, L. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 5.98 M)

Conflicten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 1 (1971), 1-27

Authors

Tammes, A.J.P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (28 pagina's, 10.54 M)

Over de doeltreffendheid van monetaire politiek: Nederlandse ervaringen 1954-1969

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 34, nummer 4 (1971), 153-184

Authors

Holtrop, M.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (39 pagina's, 17.41 M)

De meervoudige gedetermineerdheid van menselijk gedrag

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 35, nummer 3 (1972), 129-144

Authors

Duijker, H.C.J.

Keywords

N/A

Download als pdf file (18 pagina's, 8.15 M)

DE LEEFRUIMTE VAN DE MENS

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 3 (1973), 75-96

Authors

Tammes, A.J.P.

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 8.83 M)

Maerlants Torec als 'Sleutelroman'

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 5 (1973), 119-195

Authors

Heeroma, K.

Keywords

N/A

Download als pdf file (80 pagina's, 28.28 M)

Fugitieven en passanten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 43, nummer 2 (1980), 25-60

Authors

Prins, W.F.

Keywords

N/A

Download als pdf file (40 pagina's, 14.54 M)

Botsing van grondrechten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 46, nummer 7 (1983), 183-204

Authors

Hoeven, J. van der

Keywords

N/A

Download als pdf file (24 pagina's, 9.17 M)

Enige problemen in het Nederlands belastingrecht

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 44, nummer 1 (1981), 1-30

Authors

Geppaart, Ch.P.A.

Keywords

N/A

Download als pdf file (30 pagina's, 10.21 M)

August Vermeylen en het tijdschrift "Van nu en straks"

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 44, nummer 2 (1981), 35-57

Authors

Elslander, A. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (26 pagina's, 9.29 M)

Het toneel in de Amsterdamse schouwburg van 1637

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 22, nummer 4 (1959), 137-172

Authors

Hunningher, B.

Keywords

N/A

Download als pdf file (39 pagina's, 16.48 M)

Cultuur en intelligentie; een psychometrische optiek

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 46, nummer 5 (1983), 139-158

Authors

Drenth, P.J.D.

Keywords

N/A

Download als pdf file (22 pagina's, 7.4 M)

Is "uu" voor "oe" Holland in- en uitgevoerd?

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 63, Serie A, nummer 5 (1927), 127-178

Authors

Vries, W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 15.01 M)

Een Iersch kettingsprookje

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 63, nummer 10 (1927), 259-273

Authors

Hamel, A.G. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (16 pagina's, 3.8 M)

Instrumental phonetics. Its value for linguists

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 65, nummer 2 (1928), 37-98

Authors

Groot, A.W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (62 pagina's, 18.51 M)

Intervocaliese d in het Groningens. De ui van stuiten

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 54, Serie A, nummer 3 (1928), 99-150

Authors

Vries, W. de

Keywords

N/A

Download als pdf file (52 pagina's, 16.01 M)

Vijftien jaren internationale rechtspraak

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 1, nummer 2 (1938), 133-180

Authors

Verzijl, J.H.W.

Keywords

N/A

Download als pdf file (48 pagina's, 14.22 M)

Cechies-Slovaaks-Cechoslovaaks

Referentie: Mededelingen Letterkunde, deel 65, Serie A, nummer 8 (1928), 245-266

Authors

Wijk, N. van

Keywords

N/A

Download als pdf file (22 pagina's, 6.91 M)

Vom Mesopotamischen Menschen der Altbabylonischen Zeit und seiner Welt

Referentie: Mededelingen Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 36, nummer 6 ( 1973), 199-345

Authors

Kraus, F.R.

Keywords

N/A

Download als pdf file (150 pagina's, 56.85 M)

Gevonden instellingen:

Geen resultaten gevonden