Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G. Wttewaal Van Wickenburgh (1776 - 1839)


Field(s) of interest: rural economics
Gender: male

Born: Utrecht, 06-04-1776
Died: Houten, 06-07-1839

Memberships:
Koninklijk Instituut, eerste klasse
Correspondent, living in the Netherlands: 19-10-1809

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Member: 1819

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Member: 1823

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 26-11-1825

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Member/Consultant: 1827


View eulogy (PDF format)