Blog: Een pleidooi voor het serieus nemen van de wetenschappelijke revolutie

2 februari 2016

Door Rienk Vermij

Historici zijn er tegenwoordig snel bij om kritiek te leveren op het begrip “wetenschappelijke revolutie”. Zij hebben allerlei tegenstrijdigheden en verborgen aannames aan het licht gebracht, maar zijn minder ijverig geweest om uit te leggen in hoeverre het begrip, ondanks die tekortkomingen, nog gebruikt kan worden. Die taak lijkt niettemin nuttiger dan enkel kritiek leveren. Historici hebben nu eenmaal de taak om het verleden te begrijpen en daartoe moeten ze concepten ontwikkelen. Bovendien doet het begrip ondanks alle kritiek nog steeds opgeld. Kennelijk kunnen we er moeilijk buiten. In het volgende lanceer ik mijn poging om een bruikbare invulling te vinden.

Lees verder op Shells & Pebbles