Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811 digitaal beschikbaar

9 december 2010

De Leidse universiteit was in de vroegmoderne tijd een instelling van internationale betekenis. Door het aanzienlijke aantal buitenlanders dat in Leiden studeerde werden daar heersende denkbeelden en onderwijsmethoden over Europa verspreid. In deze uitgave van zeven delen worden de besluiten gepubliceerd van de belangrijkste bestuursorganen van de universiteit, het college van Curatoren en Burgemeesters en de Senaat (vergadering van professoren). Hiermee beoogde de uitgever P.C. Molhuysen materiaal aan te leveren voor “een groot brok beschavingsgeschiedenis van Europa in de zeventiende en achttiende eeuw”.

Elk van de zeven delen is chronologisch ingedeeld, met van elk jaar eerst de resoluties van Curatoren en Burgemeesters en vervolgens de verhandelingen van de Senaat. De resoluties zijn grotendeels in samenvatting weergegeven. Molhuysen maakte een selectie, met de nadruk op gegevens over het onderwijs. De in het Latijn gestelde “acta senatus” zijn wel volledig getranscribeerd. Aan het einde van elk deel volgen transcripties van door Molhuysen geselecteerde bijlagen bij de resoluties van Curatoren en Burgemeesters en enkele documenten uit de archieven van andere instanties. Elk deel heeft een inleiding en een index op persoonsnamen.

De uitgave is de basis voor elke studie naar een of meer facetten van de geschiedenis van de Leidse universiteit. Dit is de digitale versie van Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811, uitgegeven in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën en bewerkt door P.C. Molhuysen (GS 20, 29, 38, 45, 48, 53 en 56).

Klik hier om naar de online editie te gaan.