Catalogus Professorum Universiteit Utrecht gelanceerd

28 maart 2011

Op vrijdag 25 maart 2011 – op de dies natalis van de Universiteit Utrecht – is de website Catalogus Professorum gelanceerd. De website bevat biografische en beroepsmatige gegevens over alle ca. 2600 hoogleraren die sinds 1636 aan de Universiteit Utrecht werkzaam zijn geweest.

Van deze hoogleraren is informatie verzameld over hun opleiding, hun promotie en hun aanstelling aan de universiteit. Daarnaast zijn enkele demografische gegevens opgenomen, zoals geboortedatum en sterfdatum. Er is daarbij geput uit het archief van de universiteit, uit personeelsdossiers en uit secundaire literatuur over de universiteit en over de hoogleraren zelf (zie de bronnen voor meer informatie). In de Catalogus zijn zowel gewoon hoogleraren als bijzonder, buitengewoon, gast-, en kerkelijk hoogleraren opgenomen. Informatie over de verschillende functies vindt u onder leerstoelen.

De lijst is nagenoeg compleet, zij het dat hier en daar enkele gegevens ontbreken. Mocht u ontbrekende gegevens bezitten, dan kunt u de (dankbare) samenstellers van de site via een antwoordknop inlichten.

Samen met het Digitaal Album Promotorum (http://dap.library.uu.nl/) en de Bibliografie BiGUU (http://bibe.library.uu.nl/zoek/buu/) is nu een drietal nuttige onderzoeksinstrumenten beschikbaar voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Universiteit Utrecht.