VIDEOBLOG: Documentaire Trippenhuis online

10 januari 2010

Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan liet de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 2008 een documentaire maken over het Trippenhuis in Amsterdam. Hierin wordt stilgestaan bij de geschiedenis van het ‘Hoofdbureau’: van stadspaleis voor twee wapenhandelende broers, via nationaal kunstkabinet tot hoofdkwartier van de Akademie. Deze documentaire kunt u hier in zijn geheel zien (ong. 15 minuten).