DWC opent online publicatie-archief

22 maart 2011

Een historicus is de laatste decennia van een speurder meer en meer een informatie-manager geworden, niet in de laatste plaats door de rijke beschikbaarheid van bronnenpublicaties op het internet. Maar naast de gebruikelijke problemen met vindbaarheid en toegankelijkheid zijn de meeste van deze vindplaatsen niet specifiek gericht op ‘ons’ gebied, de geschiedenis van de Nederlandse wetenschapsbeoefening en universitaire instellingen.

Daarom is de DWC-redactie enige tijd geleden begonnen met het samenstellen van een pagina waarop we auteursrechtvrije bronnen en publicaties – die niet elders op het web te verkrijgen zijn – beschikbaar stellen. Hierbij gaat het zowel om monografieëen als om bronnenuitgaven: geschriften van moderne wetenschappers als Lorentz en Van der Waals, maar ook het werk van Isaac Beekman en de correspondentie van Ole Worm hebben een plaats gekregen. We hopen dat deze collectie nuttig zal blijken voor de wetenschapshistoricus. De pagina kunt u vinden op http://www.dwc.knaw.nl/toegangen/diverse-online-publicaties/.

De bedoeling is om dit archief gaandeweg uit te breiden met materiaal dat betrekking heeft op de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. We zijn daarom op zoek naar meer uitgaven en moedigen onderzoekers aan om werken te publiceren die nuttig kunnen zijn voor de wetenschapshistorische gemeenschap. We denken daarbij aan:

  • Boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn en waarvan de auteur het auteursrecht bezit
  • Dissertaties waar geen handelseditie van zal verschijnen
  • Master- en andere scripties
  • Artikelen, waarvan het auteursrecht bij de auteur berust en die in Nederland moeilijk beschikbaar zijn (e.g., Acta Archaeologica Tanzaniana)

Wel is het belangrijk dat het gaat om origineel onderzoek. Het auteursrecht van de hier ter download beschikbare werken blijft in alle gevallen berusten bij de auteur; het DWC speelt slechts een faciliterende rol. Wel vragen we auteurs om er mee in te stemmen dat hun publicatie tenminste drie jaar via het DWC beschikbaar blijft. Mocht u alleen beschikken over papieren versies van uw werk, dan dragen wij zorg voor de digitalisering ervan (vooropgesteld dat u een exemplaar heeft dat voor dat doel opgeofferd kan worden).

Heeft u een geschikte publicatie en wilt u deze via het DWC verspreiden, dan vragen we u contact met ons op te nemen.