Nieuw boek: Correspondentie Van Nierop als derde deel in de serie 'Tools and Sources for the History of Science in the Netherlands'

29 mei 2012

The correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682), onder redactie van Marlise Rijks, is het nieuwste deel in de DWC-serie ‘Tools and Sources in the History of Science in the Netherlands’. Deze editie bevat de bewaard gebleven correspondentie van Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682), een zeventiende-eewse schoenmaker, die uitgroeide tot een gerespecteerd wiskundige en astronoom en een opmerkelijk omvangrijk oeuvre produceerde. Van Nierop’s correspondentie geeft een unieke kijk op de wiskundige cultuur van de zeventiende-eeuwse Republiek. Van Nierop correspondeerde met vermaarde mannen als Christiaan Huygens, Frans van Schooten en Nicolaas Witsen, maar ook met minder bekende personen als zeelui, landmeters en lenzenmakers. De brieven tonen de wijdverspreide belangstelling voor de nieuwe natuurfilosofie en de praktische wiskunde tijdens de zeventiende eeuw. Deze editie is daarom een waardevolle bron voor iedereen met een interesse in de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en vaardigheden in de Republiek.

De serie ‘Tools and Sources in the History of Science in the Netherlands’ heeft tot doel relevant bronmateriaal over de wetenschapsgeschiedenis in de Nederlanden beschikbaar te maken voor onderzoek. Delen worden kosteloos digitaal beschikbaar gesteld op het Digitaal Wetenschapshistorisch centrum. Ze kunnen in boekvorm besteld worden bij uitgeverij U2pi via http://www.jouwboek.nl/

Afbeelding: Detail paskaart door Van Nierop (Amsterdam 1660) @ Wikimedia Commons