Job: Promovendus “Catholic Medicine and its Others in Belgium and the Belgian Congo, 1900-1965” (KU Leuven; Deadline 31 juli 2017)

14 juli 2017

Voor de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, Leuven zoeken wij een gemotiveerde doctoraatsstudent(e) die zal onderzoeken hoe katholieke zorgverstrekkers in België en in Belgisch-Congo tussen 1900 en 1965 actief waren op het terrein van de reproductieve volksgezondheid:

Catholic Medicine and its Others in Belgium and the Belgian Congo, 1900-1965 

Het onderzoek wordt begeleid door Kaat Wils en Jo Tollebeek en resulteert na vier jaar in een proefschrift.

De onderzoeksgroep

Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 richt zich op de geschiedenis van kennis en wetenschap, van historiografie en historische cultuur en van culturele infrastructuur en cultuurtransfers. Zij doet dit met oog voor zowel de vorm waarin wetenschappelijke en culturele praktijken zich voordeden als de betekenissen die zij genereerden. Op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis gaat de aandacht uit naar de productie, de circulatie en de culturele betekenissen van kennis, en naar wetenschap in de publieke ruimte. Thema’s als disciplinevorming, identiteiten van wetenschappers, wetenschapspopularisering, wetenschapspolitiek, visuele cultuur en de rol van gender en lichamelijkheid in de geschiedenis van kennis en wetenschap komen daarbij aan bod. Zie voor meer informatie http://www.arts.kuleuven.be/cultuurgeschiedenis.

Project

Het proefschrift kadert binnen een project dat de interactie tussen Westerse geneeskunde en religie in België en Belgisch-Congo in de periode tussen 1900 en 1965 onderzoekt. Het project zoemt in op katholieke zorgverstrekkers: hun wetenschappelijke en religieuze overtuigingen, hun professionele identiteiten en hun interactie met zowel niet-confessionele, soms expliciet vrijzinnige collega’s als protestantse missionarissen en lokale genezingstradities. Twee domeinen zullen in detail worden bestudeerd: medisch onderwijs en reproductieve volksgezondheid. In beide gevallen zal de interactie tussen moederland en kolonie en de rol van evoluerende Kerk-Staat verhoudingen in het onderzoek worden betrokken. De onderzoeksresultaten zullen bijdragen tot een beter begrip van de ethische uitdagingen die gepaard gingen met de opkomst van een seculier medisch gezag, en tot inzicht in de evoluerende relaties tussen katholieke en professionele identiteitsopbouw, en tussen geneeskunde in de kolonie en het moederland.

Profiel
  • Je hebt een passie voor historisch onderzoek en hebt de ambitie een sterke onderzoeker te worden.
  • Je hebt uitstekende studieresultaten en bent (of wordt deze zomer) Master in de Geschiedenis of Master in een aanverwante discipline met een historische component en/of een component ‘wetenschapsstudies’.
  • Je leest zeer goed Nederlands en Frans, en bent bereid in het Engels te publiceren.
  • Je bent bereid over je onderzoek te communiceren op congressen, via sociale media en in publicaties.
  • Je bent bereid om (beperkte) onderwijsassistentie te verlenen bij onderwijs van de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750.
  • Je werkt graag in team en speelt een actieve rol binnen de onderzoeksgroep.
Aanbod Wij bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van vier jaar in een jonge en stimulerende onderzoeksomgeving. Het initiële contract beslaat een periode van 1 jaar, na positieve evaluatie verlengbaar met nogmaals 1 jaar en vervolgens 2 jaar. Interesse Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij prof. dr. Kaat Wils, kaat.wils@kuleuven.be of dr. Joris Vandendriessche, joris.vandendriessche@kuleuven.be. Je sollicitatiedossier (in het Nederlands, Frans of Engels) bestaat uit:
  • je cv met gedetailleerde informatie over je studieresultaten in bachelor en master (diploma supplement)
  • een motivatiebrief
  • een onderzoeksgebaseerde tekst van jouw hand (bv. een wetenschappelijk artikel, een hoofdstuk van je meesterproef)
  • contactgegevens van twee referenten
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/07/2017 via onze online sollicitatietoepassing. Interviews met een selectie van kandidaten gaan door op donderdagnamiddag 17 augustus. Geselecteerden worden begin augustus gecontacteerd. Zij krijgen op dat moment een kleine schrijfopdracht die ten laatste op 11 augustus moet worden ingediend.