Museum Boerhaave wordt met sluiting bedreigd.

23 juni 2011

Museum Boerhaave, ons Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde, zet alles op alles om open te blijven voor het publiek. Op 10 juni maakte staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) bekend vanaf 2013 alleen nog die musea te willen subsidiëren, die gemiddeld over 2010 en 2011 hebben voldaan aan de norm eigen inkomsten (17,5 procent van de rijksbijdrage). Wie dat niet haalt, krijgt alleen nog financiering voor het in stand houden en beheren van de collectie. Bijdragen voor de publieksfunctie vallen dan geheel weg. Aldus dreigt Nederlands enige museum met een geneeskundige collectie uit zicht te verdwijnen. Museum Boerhaave zal zich dat niet laten gebeuren.

In 2010 heeft het ministerie het museum laten weten dat het tot en met 2012 de tijd zou hebben om naar de norm ‘eigen inkomsten’ toe te groeien. De staatssecretaris wil deze norm nu met terugwerkende kracht al vanaf 2010 doen gelden. Een dergelijk voornemen is ook formeel juridisch zeer aanvechtbaar – wat Museum Boerhaave dan ook, indien nodig, zal doen.

Museum Boerhaave doet het, naar blijkt uit een zeer recente visitatie, uitstekend. Het succes van Museum Boerhaave spreekt uit de sterk stijgende bezoekersaantallen en eigen inkomsten. Museum Boerhaave is de sterkste groeier onder de rijksmusea. Het museum haalt volgens plan zeker in 2012 de norm ‘eigen inkomsten’ die met het ministerie is afgesproken. Wellicht lukt dit al dit jaar.

Museum Boerhaave rekent op een verstandige en correcte behandeling door de staatssecretaris en de Tweede Kamer, zodat het zich kan blijven ontwikkelen als hét museum voor Nederland kennisland.

Hoe kunt u Museum Boerhaave helpen?

We ontvangen veel support en steun via onze sociale media kanalen en van onze trouwe vriendenvereniging. Om te kunnen blijven bestaan als publiek toegankelijk museum heeft Museum Boerhaave geld nodig. U kunt ons helpen door lid te worden van onze “Vrienden van het Museum” vereniging.

Al vanaf 25 euro per jaar kunt u het museum financieel ondersteunen. U ontvangt het stripboek “Newton in Nederland” als extra waardering. Ook ontvangt u uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen, eventuele publicaties en kunt u het museum gratis bezoeken. U kunt ook “Vriend voor het leven” worden voor 250 euro.

U kunt Vriend worden aan de kassa van het museum of door uw gegevens en het bedrag te mailen naar Francisca Parmentier.

Hartelijk dank voor uw steun!