Newtons papieren en Utrechtse kaarten: twee 'nieuwe' bronnen voor de wetenschapsgeschiedenis

14 december 2011

Utrechtse astronomische kaarten in hoge resolutie De Universiteitsbibliotheek Utrecht biedt nu een groot aantal gedigitaliseerde astronomische kaarten aan. Een deel van de collectie was al sinds 2009 beschikbaar; nu is ze echter in hoge resolutie te raadplegen. Kaarten kunnen bovendien als PDF-bestand worden gedownload. De collectie is momenteel nog niet logisch geordend, maar de Universiteitsbibliotheek heeft toegezegd te werken aan een meer logische opsomming van het materiaal.

Universiteit Cambridge zet Newtons papieren online De Universiteit van Cambridge is bezig de papieren van Isaac Newton online beschikbaar te stellen. Newtons collegedagboeken zijn al in te zien; binnenkort zal ook zijn eigen, becommentarieerde en geannoteerde exemplaar van de Principia Mathematica online worden gezet.

Tot dusverre zijn meer dan vierduizend pagina’s, ongeveer 20 procent van het Newtonarchief van de universiteit, gedigitaliseerd. Het project maakt deel uit van een programma waarbinnen ook de geschriften van andere wetenschappers, zoals Darwin en Rutherford, digitaal zullen worden ontsloten.