Nieuwe Reinwardt-brievenuitgave door Theo Mulder uitgereikt

14 november 2011

Op vrijdag 11 november 2011 ontving Jet de Ranitz, voorzitter van het college van bestuur van de Reinwardt Academie, de correspondentie-uitgave van Caspar Reinwardt uit handen van Theo Mulder, directeur instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het boek werd verzorgd door het Huygens ING en is te downloaden of, via printing-on-demand, als boek te bestellen.

The Correspondence of Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854) verschijnt als onderdeel van de serie Tools and Sources for the History of Science in the Netherlands van het Huygens ING, waarvan het eerste deel de correspondentie van Sebald Justinus Brugmans behandeld. De uitgave bestaat uit samenvattingen van de brieven van en aan Reinwardt, bijeengebracht door Teunis Willem van Heiningen. Caspar Reinwardt werd na het overlijden van Brugmans in 1819 verzocht om de leerstoelen botanie, natuurlijke historie en scheikunde aan de Leidse universiteit en het directeurschap van de Hortus botanicus Leiden over te nemen.

De 35-jarige Reinwardt Academie biedt een bacheloropleiding Cultureel erfgoed en een Engelstalige masteropleiding Museologie. In 2011 studeren er zo’n 600 studenten en werken er ca. 50 medewerkers. De Academie wil het werkveld niet alleen voorzien van hooggekwalificeerde professionals, maar wil ook een bijdrage leveren aan kennisproductie en -verspreiding.

Van links naar rechts: Theo Mulder, Jet de Ranitz en samensteller Van Heiningen. Foto © Bob Bronshoff.