Nieuws: eerste Boerhaave Biografie Prijs naar Kees Schuyt

25 oktober 2012

De eerste Boerhaave Biografie Prijs 2012 is gewonnen door de rechtssocioloog C.J.M. (Kees) Schuyt. De Amsterdamse hoogleraar won de prijs voor zijn biografie Het spoor terug: J.B. Charles / W.H. Nagel 1910-1983 (Balans, 2010).

Kende in de jaren zestig iedere intellectueel Volg het spoor terug van J.B. Charles, pseudoniem van de Leidse jurist, criminoloog en schrijver Willem Hendrik Nagel (1910-1983), inmiddels is zijn werk zonder uitvoerige toelichting zo goed als onleesbaar. ‘Het meesterschap van Schuyt,’ aldus de jury, ‘komt daarin tot uitdrukking dat we zowel de intellectuele en persoonlijke complexiteit van Nagel als die van het Nederland van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ook zonder die gids probleemloos kunnen begrijpen en waarderen.’

De Boerhaave Biografie Prijs is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Museum Boerhaave en sluit aan bij het toegenomen belang van het genre ‘biografie’ in de wetenschapsgeschiedenis.

Het is voor het eerst dat de driejaarlijkse prijs voor de beste geleerdenbiografie is uitgereikt. De prijs bestaat, naast een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro, uit een Boerhaave medaille. Daarmee herstelt de Hollandsche Maatschappij een traditie in ere: anderhalve eeuw geleden heeft Nederlands oudste geleerde genootschap vijf Boerhaave medailles uitgereikt voor natuurhistorie. De verbreding van de nieuwe prijs tot alle wetenschappen past bij de huidige trend binnen de wetenschapsgeschiedenis om ook buiten de natuurwetenschappen te opereren. De shortlist getuigt van deze omslag, met biografieën van een jurist, theoretisch fysicus, theoloog, geneeskundige, pedagoog en socioloog.

Zie voor meer informatie de website van Museum Boerhaave.

Lees ook de uitgebreide recensie van Het spoor terug op de website van Literair Nederland.

Op 7 december organiseren Het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina, het Huizinga Instituut en het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities (Universiteit Utrecht) een symposium over het genre van de geleerdenbiografie.