Oproep: Wie haalt uit een recent proefschrift over Simon Stevin een prachtartikel? (Floris Cohen)

9 maart 2015

Ik begin deze oproep met een waargebeurd verhaal. Op 5 juni 2013 promoveerde aan de Vrije Universiteit ir. Kees Schilt op een proefschrift met als titel Simon Stevin en het Hermetisme. De jonge doctor was toen 80 jaar oud en al zo doodziek dat de promotie bij wijze van hoge uitzondering niet op de universiteit plaats vond maar bij zijn dochter thuis in Velp. Promotoren waren mijn collegae Davids en Frijhoff, met Stamhuis als co-promotor. Ik was lid van de leescommissie die met toelating tot de promotie had ingestemd, maar doordat ik vastzat aan een lezing aan de andere kant van het land kon ik er tot mijn grote spijt niet bij zijn. Van Karel Davids hoorde ik naderhand dat het een uitermate stijlvolle, zonovergoten bijeenkomst was geweest, waarbij de mentaal nog geheel heldere promovendus zich vanuit zijn rolstoel prima tegen de oppositie weerde. Zoals toen al door iedereen werd voorzien, is hij kort erna inderdaad overleden. En dat betekent dat de verbreiding over de aardbol van wat dit proefschrift wetenschappelijk waard is, het van het begin af aan zonder de schrijver zelf heeft moeten stellen. Waarom zou ik het nu zo jammer vinden als deze studie verder in het vergeetboek zou raken? […]

Lees verder op Shells and Pebbles