[Publicatie] De Universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945

22 juni 2020

Nu de universiteitsgebouwen in Nederland er verlaten bijliggen vanwege de coronapandemie – en geschikt worden gemaakt voor de anderhalvemetersamenleving – breekt een nieuw hoofdstuk aan in de roerige geschiedenis van de universiteitscampussen in de afgelopen decennia. Universiteiten zijn al enige tijd volop bezig met renovatie, sloop en nieuwbouw, vaak op basis van uitgesproken ideeën over de betekenis van de campus voor studie en onderzoek.

De bundel De Universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945, onder redactie van Ab Flipse (universiteitshistoricus VU) en Abel Streefland (universiteitshistoricus TU Delft). bevat verschillende case studies over de bouwgeschiedenis en de ruimtelijke transformatie van de Nederlandse universiteiten sinds de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder op Geheugen van de VU