Red Museum Boerhaave!

11 oktober 2011

Aan alle vrienden van de wetenschapsgeschiedenis,

Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet is Museum Boerhaave, ons Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en de Geneeskunde, in zwaar weer beland. Staatssecretaris Zijlstra heeft de spelregels voor eigen inkomsten met terugwerkende kracht verzwaard. Tenzij het museum nog dit jaar €700.000,- (eenmalig) aan extra eigen inkomsten werft, wordt het museum per 2013 tot gesloten voor het publiek . En dat terwijl het museum bruist van de activiteiten en de bezoekersaantallen fors stijgen: dit jaar tot circa 55.000.

Waarom zou u zich het lot van Museum Boerhaave aantrekken? Het zou desastreus zijn als de rijke historie van de natuurwetenschappen en de geneeskunde niet meer toegankelijk is voor het publiek. De collectie is van wereldniveau en bestaat uit technische uitvindingen en medische doorbraken die bepalend zijn geweest voor de vaderlandse geschiedenis. De wetenschap van de Gouden Eeuw, de eerste microscopen, het oudste nierdialyseapparaat, een vroege hartlongmachine, de meridiaankijker van de Leidse Sterrewacht, onze Nobelprijswinnaars: je vindt ze in Museum Boerhaave. Het museum toont vijf eeuwen innovatie in wetenschap en techniek en is hét museum van Nederland Kennisland. De verhalen die het museum te vertellen heeft, inclusief educatieve programma’s, inspireren jongeren te kiezen voor een opleiding in wetenschap of techniek. Jongeren waar Nederland om zit te springen!

Het is kort dag, actie is geboden. Om aan de benodigde €700.000,- te komen is Museum Boerhaave onder de noemer Red Boerhaave! diverse initiatieven gestart:

  • Vernieuwende projecten als ‘Boerhaave Junior’, een ‘wetenschappelijke speeltuin’ (op de binnenplaats) en het Technolab.
  • Een leerwerkbedrijf waarbij studenten uit HBO en MBO onder techniekworkshops geven aan leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Het opzetten van een fonds waaruit onderzoek op het gebied van materiële cultuur, gelieerd aan Museum Boerhaave, wordt gefinancierd. Cofinanciering is aangevraagd bij fondsen en instellingen.
  • Sponsorgelden van bedrijven met affiniteit met Museum Boerhaave (waaronder onze multinationals) moeten de eigen inkomsten opkrikken.

Voor de goede orde: het museum is klaar voor de toekomst, ook qua verdere groei van eigen inkomsten. Maar eerst moeten we die eenmalige hobbel over.

In korte tijd €700.000,- verwerven is een stevige opgave. Om te slagen wedden we op verschillende paarden:

  • vrienden voor het leven
  • donaties
  • het adopteren van een instrument
  • de culturele fondsen
  • het bedrijfsleven
  • wetenschapsfinanciers als NWO

Al die pijlers zijn nodig, en met vereende krachten moet het lukken. Graag doe ik een beroep op u om Museum Boerhaave de helpende hand toe te steken. Het museum is uniek, zit vol plannen en het zou dwaas zijn het te doen verdwijnen.

Wat kunt u doen?

Zie voor nadere informatie onze website: www.museumboerhaave.nl. Museum Boerhaave knokt voor zijn voortbestaan. Met uw steun blijft sluiting achterwege!

Dirk van Delft Directeur Museum Boerhaave dirkvandelft@museumboerhaave.nl