Reminder: Winterbijeenkomst tussen kunst en wetenschap. Gewina bezoekt Enschede op zaterdag 27 januari 2018.

8 januari 2018

Op zaterdag 27 januari organiseert genootschap Gewina een winterbijeenkomst en nieuwjaarsborrel in Enschede. We gaan naar Rijksmuseum Twenthe, waar een bijzonder tentoonstelling te zien is over Otto Marseus van Schrieck, alias ‘de snuffelaer’: een schilder die zich in de zeventiende eeuw bezighield met de studie en afbeelding van de ‘laagste schepselen’ der natuur: slangen, insecten, paddenstoelen.

Eric Jorink – bijzonder hoogleraar Verlichting en religie in historisch en sociaal cultureel perspectief aan de Universiteit Leiden en auteur van o.a. Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715 (2006) – zal een introductie op Van Schrieck verzorgen.

Na het bezichtigen van de tentoonstelling wandelen we naar Museum Twentse Welle voor een rondleiding door de natuurhistorische en techniekhistorische collectie. We sluiten de middag af met een nieuwjaarsborrel in het restaurant van Twentse Welle.

Programma: Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131, Enschede

  • 12.15: ontvangst door de nieuwe voorzitter Dirk van Miert en introductie over Van Schrieck door prof. dr. Eric Jorink in de gehoorzaal
  • 13:00-14.00: rondleidingen door de tentoonstelling door Eric Jorink en een conservator. Gelegenheid om het museum te bezichtigen.
  • 14:00-15.00: koffie en wandelen naar Twentse Welle

Museum Twentse Welle, Het Rozendaal 11

  • 15:00-16:00: rondleiding door de collectie, door conservator Edwin Plokker 16:00-17.30: ledenvergadering & nieuwjaarsborrel in restaurant Twentse Welle

Graag voor 21 januari aanmelden bij de secretaris, David Baneke, zodat wij rekening kunnen houden met het reserveren van de rondleidingen en catering.

Een bijdrage van 7,50 euro wordt op prijs gesteld.