Studiedag: Biografie van het universiteitsgebouw (Eindhoven, 3 juli 2018)

21 juni 2018


Er is veel geschreven over de geschiedenis van universiteiten en de ontwikkeling van het instituut ‘universiteit’ door de eeuwen heen. Menig universiteit heeft bovendien publicaties gewijd aan de geschiedenis van de eigen huisvesting. Maar voor zover bekend is er recent in Nederland nog weinig overkoepelende aandacht voor universiteitsgebouwen als fysieke objecten van academisch erfgoed.

 De Stichting Academisch Erfgoed (SAE) werkt momenteel aan projectvoorstel rondom universitaire gebouwen uit de twintigste eeuw. Het uitgangspunt hierbij is dat gebouwen een verhaal te vertellen hebben over de geschiedenis van universiteiten. Zij kunnen het het startpunt zijn voor het vertellen van verhalen over architectuur, de wetenschap die er beoefend werd en de personen die er gewerkt hebben.

Doelstellingen van het project zijn om inzicht te krijgen in het aantal en de soorten universiteitsgebouwen in Nederland, om de nog zichtbare sporen van de wetenschapsbeoefening in de openbare ruimte te markeren en om verhalen te vertellen die achter de gebouwen schuil gaan. De insteek van het project is het vastleggen van herinneringen, niet  het bewaren van de gebouwen.

Biografie

In het kader van een nieuw project rondom universiteitsgebouwen organiseert de SAE op dinsdag 3 juli een studiedag Biografie  van het Universiteitsgebouw. Tijdens deze middag willen we met verschillende deskundigen op het gebied van bouwkunde, architectuur- , wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis van gedachten wisselen over dit onderwerp. We vragen collega’s met ons mee te denken en om ons te voeden voor het projectplan.

Programma

 • 12.30 – 13.00: Inloop
 • 13.00 – 13.15: Introductie door dagvoorzitter Joep Huiskamp
  Luisteren naar gebouwen met Marten Minkema – fragmenten uit de OVT radiodocumentaire Het NatLab
 • 13.15 – 13.30: Inleiding op het Thema
 • 13.30 – 16.30: Presentaties & discussie
  Rondom 5 thema’s vragen we korte presentaties te geven over het eigen vakgebied, onderzoek of specialisatie. Met daarbij uitgebreid de ruimte voor discussie.
  1. Architectuur
  2. Functionaliteit. Over de relatie tussen bewoner / gebruiker en het gebouw.
  3. Context & periodisering. Historisch en sociaal maatschappelijk kader waarbinnen de ontwikkeling van de universiteit en het bouwen plaatsvond.
  4. Type gebouw
  5. Presentatie. Over het publiek en de manieren waarop de gebouwen en verhalen kunnen worden gepresenteerd.
  Sprekers (onder voorbehoud)
  • Rob Meurders,  Diederendirrix architectuur & stedenbouw
  • Dirk van Delft, bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen en voormalig directeur Museum Boerhaave
  • Esther Gramsbergen, assistant professor architectuur TU Delft
  • Ana Roders Pereira, assistant professor erfgoed en duurzaamheid, TU Eindhoven
  • Hüsnü Yegenoglu, assistant professor architectuur TU Eindhoven
  • Jochem Groenland, docent architectuur TU Eindhoven
  • Marten Minkema, journalist en radiomaker
  • Jules Schoonman / Abel Streefland, TU Delft Library
  • Jan Brabers, Universiteit Nijmegen
  • Rolf ter Sluis, Rijksuniversiteit Groningen
 • 16.30 – 17.30: Korte rondleiding over de Campus van de TU Eindhoven.
 • 17.30 – 19.00: Borrel

Aanmelding

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.