Studium Jaargang 3 (2010) no. 1

6 juli 2010

ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

 • Rienk Vermij, ‘Theodorus Graminaeus. Een wiskundige in dienst van de contrareformatie’ | 1-17
 • Nadja Louwerse, ‘Hollandse zee- en scheepstermen in het Russisch: Anna Croiset van der Kop versus Reinder van der Meulen’ | 18-30

DE DOOS VAN PANDORA / PANDORA’S BOÎTE

Rubriek gewijd aan archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen, e.d. / Rubrique consacrée aux trouvailles d’archives, aux descriptions d’instruments, etc.

 • Ad Maas. ‘Keien van helden. de maanstenen van Museum Boerhaave’ | 31-36

IN MEMORIAM

 • Sven Dupré & Alexander Roose, ‘Prof. Dr. Fernand Hallyn (1945-2009)’ | 56-59

ESSAY REVIEW

 • Raf De Bont, ‘Blatende beroepshistorici? Over het schisma in de Darwin-historiografie’. Essay review van: Erik Zevenhuizen, Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries (2008); Adrian Desmond en James Moore, Darwins nobele streven. Hoe Darwins afschuw van de slavernij aan de oorsprong lag van zijn evolutietheorie (2009); idem, Darwin: De biografie (2009);  Michael Ruse, Charles Darwin (2009); Chris Buskes, Ranne Hovius en Griet Vandermassen, In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (2009) en Bart Leeuwenburgh, Darwin in domineesland (2009) | 37-40

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

 • Bruyneel, Elisabeth, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, Leuven 2009 (Rik Wehrens) | 52
 • Buskes, Chris, Ranne Hovius en Griet Vandermassen, In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin, Amsterdam 2009. Zie essay review De Bont | 37-40
 • Callataÿ, Godefroid de, et Baudouin Van den Abeele (éds.), Une lumière venue d’ ailleurs. Héritages et ouvertures dans les encyclopédies d’Orient et d’Occident au Moyen Age, Turnhout 2008 (Hinrich Biesterfeldt) | 44-45
 • Chardonnens, László Sándor, Anglo-Saxon Prognostics, 900-1100. Study and Texts, Leiden/Boston 2007 (Steven Vanden Broecke) | 46
 • Desmond, Adrian en James Moore, Darwin: De biografie, Amsterdam 2009. Zie Essay review De Bont | 37-40
 • Desmond, Adrian en James Moore, Darwins nobele streven. Hoe Darwins afschuw van de slavernij aan de oorsprong lag van zijn evolutietheorie , Amsterdam 2009. Zie essay review De Bont | 37-40
 • Dixhoorn, Arjan van, and Susie Speakman Sutch (eds.), The Reach of the Republic of Letters: Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe, Leiden/Boston 2008 (Anja-Silvia Goeing) | 48
 • Steffen Ducheyne (ed.), Future perspectives on Newton scholarship and the Newtonian Legacy in Eighteenth-century Science and Philosophy, Brussel 2009 (Rienk Vermij) | 50
 • Habing, Harm, Kosmos. Geschiedenis van de sterrenkundevan Stonehenge tot Hubble, Diemen 2009. (Astrid Elbers) | 43
 • Hesselink, Liesbeth, Genezers op de koloniale markt. Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-Indië 1850-1915, Amsterdam 2009 (Leo van Bergen) | 53
 • Hirai, Hiro (ed.), Cornelius Gemma: Cosmology, Medicine and Natural Philosophy in Renaissance Louvain Pisa/Rome 2008 (Miguel A. Granada) | 47
 • Lambert, Dominique, et Jacques Reisse, Charles Darwin et Georges Lemaître, une improbable mais passionante rencontre, Bruxelles 2008 (Jean-François Stoffel) | 51
 • Leeuwenburgh, Bart, Darwin in domineesland, Nijmegen 2009. Zie essay review De Bont | 37-40
 • Lie, Orlanda S.H. en Lenny M. Veltman (reds.), Kennismaken. Een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur Hilversum 2008 (An Smets) | 43
 • Ruse, Michael, Charles Darwin, Kampen 2009. Zie essay review De Bont | 37-40
 • Sautoy, Marcus du, Het symmetrie-monster. Een wiskundige op zoek naar het geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen, Amsterdam 2009. (Bart Van Kerkhove) | 42
 • Snelders, Stephen, en Frans J. Meijman, De mondige patiënt. Historische kijk op een mythe, Amsterdam 2009 (Anne Hilde van Baal)  | 49
 • Trommelen, Mieke, Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse taalkunde, 1979-1989, Utrecht 2008 (Marc van Oostendorp) | 54
 • Zevenhuizen, Erik, Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries, Amsterdam 2008. Zie essay review De Bont | 37-40
 • Zitman, Wim, Het Horus Enigma. Ontdekking van de tijd in het oude Egypte, Zutphen 2009. (Leo Depuydt) | 41