Studium Jaargang 1 (2008)

27 januari 2010

ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

 • Bert Theunissen & Huib Zuidervaart, ‘Woord vooraf / Avant-propos’ 1-2
 • Raf de Bont en Kaat Wils, ‘Kennis in meervoud. Voor een ruimhartige wetenschapsgeschiedenis’ 3-12
 • Geert Vanpaemel, ‘Dubbelportret: Michiel-Florent van Langren (ca. 1600-1675) als ingenieur en astronoom’ 13-31
 • Leen Dorsman, ‘Slaapmutsen en ornamenten? Over het bestuur van een universiteit in de negentiende eeuw’ 32-46
 • Bert Theunissen, ‘Een mooie koe is een goede koe. Wetenschappers en practici over de Nederlandse rundveefokkerij, 1900-1950’ 47-61
 • Adrienne van den Bogaard en Gerard Alberts, ‘Inleiding’ [op het themanummer computers en hun gebruikers. Een halve eeuw computergeschiedenis in Nederland] 89-100
 • Gerard Alberts en Huub de Beer, ‘De AERA. Gedroomde machines en de praktijk van het rekenwerk aan het mathematisch centrum te Amsterdam’ 101-127
 • Adrienne van den Bogaard, ‘Stijlen van programmeren 1952-1972’ 128-144
 • Frank Veraart, ‘De domesticatie van de computer in Nederland 1975-1990’ 145-164
 • Onno de Wit, Datanet 1 en de convergentie van computer en telecommunicatie’ 165-184
 • P.J. Koehler en S. Finger, De Zuid-Amerikaanse aal. Twee vroege brieven uit de Nederlandse koloniën over dierlijke elektriciteit’ 185-194
 • W.F.J. Mörzer Bruyns, ‘Een extra fraai octant in zyn kas’ uit de verzameling van een achttiende-eeuwse Amsterdamse regent’ 195-209
 • Fedor de Beer & Nelleke Bakker, ‘De gevaren van het schoolgaan. Over het ontstaan van de schoolgezondheidszorg in Nederland (ca. 1900)’ 210-225
 • Hendrik Deelstra en Michel Peters, ‘l’École sucrière Belge de Glons’ 226-242
 • Ed Buijsman, ‘Gisteren, vandaag, morgen. Een terugblik op het probleem van de zure regen’ 251-268

DISCUSSIEDOSSIERS/ DOSSIERS DE DISCUSSION

 • Jurrie Reiding, Ernst Homburg, Klaas Van Berkel, Leen Dorsman en Martijn Eickhoff, ‘Discussiedossier naar aanleiding van: Martijn Eickhoff, In naam der wetenschap? P.J.W. Debye en zijn carrière in nazi-Duitsland (Amsterdam 2007) 269-286

DE DOOS VAN PANDORA / PANDORA’S BOÎTE

Rubriek gewijd aan archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen, e.d. / Rubrique consacrée aux trouvailles d’archives, aux descriptions d’instruments, etc.

 • Huib Zuidervaart, ‘Van calvinistische orateurstoel tot katholieke tabernakel. De wonderlijke lotgevallen van een katheder van de Middelburgse ‘Illustre School’ uit 1650’ 62-69
 • Saskia Klerk, ‘Satirische en wetenschappelijke reacties op ‘tafelklopperij’ (1853)’ 287-297

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

 • Baron, W., ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870, Assen 2006. (Leo van Bergen) 73
 • Berkel, Klaas van, Vóór Heimans en Thijsse: Frederik van Eeden sr. en de natuurbeleving in negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 2006.(Joseph Wachelder) 79
 • Buskes, Chris, Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld, Amsterdam 2006. (Chunglin Kwa) 78
 • Cook, Harold J., Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, New Haven & London 2007. (Dirk van Miert) 70
 • Darrigol, Olivier, Les équations de Maxwell de MacCullagh à Lorentz, Paris 2005. (Brigitte Van Tiggelen) 246
 • Eastwood, Bruce S., Ordering the Heavens. Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian Renaissance, Leiden & Boston 2007. (Mariken Teeuwen) 298
 • Egmond, Florike, Paul Hoftijzer and Robert Visser (eds.), Carolus Clusius. Towards a Cultural History of a Renaissance Naturalist, Amsterdam 2007. (Lodewijk Palm) 243
 • Eijk, A. van der (e.a.), Jeugdbond. 60 jaar CJN, KJN, ACJN en JNM, 2006. (Henny van der Windt) 79
 • Leertouwer, Henk, Het heil van de gezonden zij onze hoogste wet. De geschiedenis van de medische afdeling bij de arbeidsinspectie, Rotterdam 2006. (Leo van Bergen) 305
 • Lieburg, M. J. van, Al doende leert men. De Rotterdamse jaren van Gerrit Jan Mulder (1802-1880), Rotterdam 2006. (H. Deelstra) 245
 • Lieburg, M. J. van, Het Sint Laurensinstituut, 1651 – 1857 – 2007; de geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam, Rotterdam 2007. (M. van Wijhe) 72
 • Lieburg, M. J. van, De tijd op schrift. Een selectie van bronteksten uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1857-1957, Rotterdam 2007. (Frank Huisman) 75
 • Lieburg, M. J. van, De academische prijsvragen. Een inventarisatie en annotatie van de prijsvragen, uitgeschreven door de Nederlandse universiteiten 1815-1968, Rotterdam 2007. (Lodewijk Palm) 248
 • Loderichs, M. (red.), Rumphius’ wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon, Zutphen 2004. (Eric Jorink) 71
 • Mecking, Eric, Het drama van 1918. Over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin, Amsterdam 2006. (Rolf ter Sluis) 306
 • Meijman, Frans J., Stephen Snelders en Onno de Wit (red.), Leonardo voor het publiek: een geschiedenis van de wetenschaps- en techniekcommunicatie, Amsterdam 2007. (Joseph Wachelder) 81
 • Mulder-Bakker, Anneke B. (ed.), Seeing and knowing. Women and Learning in Medieval Europe 1200-1550, Turnhout 2004. (Barbara Bulckaert) 299
 • Oldenkamp, E.P. e.a. (red.), Tussen boer en burger. Diergeneeskunde in Nederland en de overzeese gebiedsdelen 1925-1950, Rotterdam 2007. (Bas Steltenpool) 248
 • Pyenson, Lewis, The Passion of George Sarton. A Modern Marriage and its Discipline, Philadelphia 2007. (Myriam Mertens) 3070
 • Roberts, Lissa, Simon Schaffer and Peter Dear (eds.), The mindful hand. Inquiry and invention from the late Renaissance to early industrialisation, Amsterdam 2007. (Eric Jorink) 303
 • Rütten, Thomas, Geschichten vom Hippokratischen Eid, Wiesbaden 2007. (Gerben Zaagsma) 301
 • Saris, F. (red.), Een eeuw vogels beschermen, Groningen 2007. (Henny van der Windt) 79
 • Schouten, Matthijs G. C., Spiegel van de natuur. Het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, Utrecht 2005. (Bert Theunissen) 308
 • Sitters, Matthijs Hendricus, Sybrandt Hansz Cardinael 1578-1647 rekenmeester en wiskundige. Zijn leven en zijn werk, Hilversum 2008. (Djoeke van Netten) 244
 • Vendrix, Philippe (ed.), Music and Mathematics in late Medieval and Early Modern Europe, Turnhout 2008. (Laurence Wuidar) 300
 • Verbeek, Theo, Descartes. De passies van de ziel, Groningen 2008. (Harold J. Cook) 33
 • Waardt, Hans de, Mending Minds. A Cultural History of Dutch Academic Psychiatry, Rotterdam 2005. (Benoît Majerus) 77