Studium Vol. 9, No. 1-2 beschikbaar: Forensische wetenschap, Dordrechtse vroedvrouwen en meer

6 december 2016

Zojuist is Studium, volume 9, issue 3 van 2016 verschenen.

Artikelen:

  • De forensische wetenschap in Nederland (1800-1930): een terreinverkenning (Willemijn Ruberg, Nathanje Dijkstra)
  • De sociale positie van stadsvroedvrouwen in vroegmodern Dordrecht (Patrick Naaktgeboren)

De Doos van Pandora:

  • De Russische vertalingen van Andreas Vesalius’ (1514-1564) anatomische werken (Maurits Biesbrouck, Theodoor Goddeeris en Omer Steeno)

Boekbesprekingen:

  • Essay Review: Geleerde uitgevers (Esther van Gelder)
  • Quatrième Livre des procurateurs de la Nation Germanique de l’ancienne Université d’Orléans 1587-1602. Textes des rapports des procurateurs. Édité par Cornelia M. Ridderikhoff et Hilde de Ridder-Symoens. Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 49 (Leiden, Boston: Brill 2015) 676 pp., ISBN 978-90-04-28763-1. € 172. (Willem Frijhoff)
  • E. Jorink en B. Ramakers (eds.), Art and Science in the early Modern Netherlands – Kunst en wetenschap in de vroegmoderne Nederlanden. Nederlands Kunsthistorisch jaarboek 61 (Zwolle: W Books 2011) 367 pp., ill., ISBN 978-90-400-7808-8. € 113. (Ad Meskens)
  • Ernst Cohen, Na driekwart eeuw. Levensherinneringen, F. Broeyer en L. Dorsman (eds.) (Utrecht: Uitgeverij Matrijs 2013) 448 pp., ill. ISBN 978-90-5345-468-8. € 29,95 / Leen Dorsman en P.J. Knegtmans (eds.), De menselijke maat in de wetenschap. De geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (Hilversum: Verloren 2013) 136 pp., ill., ISBN 9789087043971. € 14. (Hans Schouwenburg)
  • J. van Dongen, F. Hoeneveld and A. Streefland (eds.), Cold War Science and the Transatlantic Circulation of Knowledge (Leiden: Brill 2015) 293 pp., ISBN 978-90-04-26421-2. €115. (Jorrit Smit)
  • David Baneke, De ontdekkers van de hemel. De Nederlandse sterrenkunde in de twintigste eeuw (Amsterdam: Prometheus Bert Bakker 2015) 384 pp., ill., ISBN 978 90 351 3688 5. € 24,95. (Chaokang Tai)