Symposium en tentoonstelling "De wereld van de zuidelijke geleerden tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) / De rol van de heropgerichte Académie royale de sciences et lettres de Bruxelles (1816)" (Brussel, 24 maart 2016)

3 maart 2016

200 jaar geleden werd onder Willem I de Brusselse Academie voor Wetenschappen en Letteren (her)opgericht. Welke rol speelde de Académie royale des sciences et des belles lettres de Bruxelles in de georganiseerde ‘wereld van geleerden’?

U bent van harte welkom op het colloquium van 24 maart in het Paleis der Academiën. Het colloquium gaat dieper in op de politieke context, de wetenschapsopvatting en -beoefening in die tijd. Nadien is er ruimte voor debat en wordt een tentoonstelling van de ARB-KVAB geopend over de Academie tijdens het Koninkrijk der Nederlanden en in het postrevolutionaire België.

Programma

 • 09.30 u Ontvangst
 • 10.00 u Opening en presentatie van het symposium door Vast Secretaris KVAB, Freddy Dumortier
 • 10.15 u Deel I De politieke context (Voorzitter ochtendsessie Marc Boone (voorzitter Commissie geschiedenis KVAB, UGent))
  • 10.15 u L’Académie royale de Belgique: naissance, mort et… résurrection, Hervé Hasquin (Vast Secretaris ARB)
  • 10.15 u Willem I en de wereld van de geleerden, Remieg Aerts (Radbouduniversiteit, Nijmegen)
  • 11.15 u De Brusselse Academie tijdens de scheiding van het Koninkrijk der Nederlanden en de wording van België (1825-1845), Els Witte (KVAB-VUB)
 • 11.45 u Deel II Netwerken en activiteiten van de academieleden
  • 11.45 u Kinderen van één familie. De geleerden en hun netwerken, Pieter Dhondt (University of Eastern Finland)
  • 12.15 u Debat
 • 12.45 u Broodjeslunch aangeboden door de Academie
 • 14.00 u Deel III Wetenschapsopvatting en – beoefening (Voorzitter namiddagsessie Ginette Kurgan (ARB-ULB))
  • 14.00 u Wis- en natuurwetenschappen, Jean-Paul Van Bendegem (VUB)
  • 14.30 u Quetelet and the social sciences, Nele Bracke (UGent)
  • 15.00 u Filosofische geschiedenis? De historische stijl van de Brusselse Academie, Jo Tollebeek (KVAB)
  • 15.30 u Het vernaculair belang: de geleerden en hun talen, Joep Leerssen (Universiteit Amsterdam)
 • 16.00 u Deel IV Bij wijze van conclusie
  • 16.00 u The ARB in a European perspective, Klaas van Berkel (Universiteit Groningen)
  • 16.30 u Debat
 • 17.00 u Opening van de tentoonstelling gevolgd door receptie
 • De Académie royale de Bruxelles (1816-1830) door Olivier Damme (ARB) en Freddy Dumortier (KVAB). Met
 • videomontage van Francis Strauven (KVAB)

Meer info & inschrijven

Op de website: www.kvab.be/wereldvangeleerden.aspx of via mail naar Ellen.Serrien@kvab.be.