Wedergeboorte van een oude kaart van de Maas bij Rotterdam (Academisch erfgoedblog, Marco van Egmond)

22 april 2022

In 1746 verschijnt in opdracht van de Staten van Holland een prachtig gegraveerde kaart van de Maasmonding bij Rotterdam (afbeelding 1).

De kaart heeft een schaal van 1:20.000 en toont daarmee een zeer gedetailleerd beeld van de toenmalige waterstaatkundige situatie ter plekke. De cartografie steunt op het werk van de talentvolle landmeter Melchior Bolstra (1703/4-1776). Het resultaat mag er zijn: een fraaie, bijna drie meter lange kaart van een gebied dat de eeuwen erna drastisch zou veranderen. En met de nieuwe technieken van tegenwoordig kunnen we die veranderingen vanuit onze luie stoel op ons gemak bestuderen!

Lees verder op Academischerfgoed.nl