Wiskunde-tijdschrift Euclides online

29 april 2015

Het tijdschrift Euclides is begonnen in 1924 onder de titel Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde. Het Nieuw Tijdschrift was een tijdschrift voor de studenten die de lesbevoegdheid voor wiskunde wilden behalen.

Als zodanig bevatte het vooral vraagstukken en stukken theorie die voor de akten-studenten relevant werd geacht. Het bijvoegsel richte zich vooral op didactische kwesties en bevatte polemische stukken over relevante wetgeving. De oprichting van HBS-A was een dergelijke, voor de wiskundedocenten uiterst relevante wetswijziging die mede aan de wieg lag van het tijdschrift. Vanaf jaargang 4 werd, met kleine veranderingen in de ondertitel, de naam Euclides aangenomen. Die naam refereerde aan een programma van wiskunde-onderwijs dat door de redactie als ideaal werd beschouwd en dat door E.J. Dijksterhuis werd uitgedragen.

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren vierde recent haar 90-jarig jubileum; zij heeft het tijdschrift vrijwel vanaf haar oprichting als lijfblad. De jarige vereniging heeft het nu digitaal beschikbaar gesteld via http://vakbladeuclides.nl/archief/. PDF-bestanden met nummers kunnen worden gedownload, en een fulltext search is eveneens mogelijk.