Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

1 juni 2012

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland ontstond in 1984 als platform van een twintigtal organisaties. Inmiddels is het aantal organisaties dat zich in de federatie heeft verenigd opgelopen tot boven de vijftig.Binnen dit heterogene, maar enthousiaste, gezelschap bevinden zich lokale en regionale organisaties die zich op een bepaalde stad of een bepaalde streek richten, maar ook categoriale, die zich richten op gemalen, watertorens, schepen, trams etc. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is FIEN hèt platform voor het vrijwilligersveld dat zich met Industrieel Erfgoed in de breedste zin bezighoudt.

Zie voor meer informatie de website van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland.