Nederlandse Vereniging van Wetenschapsfilosofie

7 juni 2012

De Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie (NVWF) is in 1979 opgericht. Tot de doelstellingen behoren:

  • Het stimuleren, inventariseren en co√∂rdineren van de beoefening van wetenschapsfilosofie;
  • Het bevorderen van de relevantie van de wetenschapsfilosofie voor de vakwetenschappen;
  • Het toegankelijk maken van de wetenschapsfilosofie voor een breder publiek.

De NVWF bestaat uit mensen die door beroep of belangstelling betrokken zijn bij de wetenschapsfilosofie: vakfilosofen, maar ook velen die een ander vak beoefenen waarbinnen, via onderzoek of onderwijs, sprake is van een wetenschapsfilosofische component. De vereniging biedt hun allen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en via symposia op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie in de ruimste zin des woords.

Naast systematische filosofie komt in dit verband ook regelmatig op wetenschapshistorie gebaseerde filosofie langs.

Website: http://www.nvwf.nl/