Stichting Historia Medicinae

31 mei 2012

De in 1967 opgerichte Stichting Historia Medicinae stelt zich ten doel de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en der geneeskunst in Nederland te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en het stichten van leerstoelen (artikel 2 van de statuten). Het vermogen van de stichting wordt gevormd door onder meer subsidies, jaarlijkse donaties van donateurs en (eenmalige) schenkingen.

Zie voor meer informatie de website van de Stichting Historia Medicinae.