Netwerk medische geschiedenis

31 mei 2012

Sinds zijn openingssymposium op 1 oktober 2010 organiseert het Netwerk Medische Geschiedenis twee tot drie maal per jaar colloquia waarin aan de hand van papers lopend onderzoek wordt besproken en becommentarieerd. Het netwerk is door promovendi opgericht om het contact tussen medisch historici in Nederland en België te intensiveren, onderlinge ideeën en inzichten uit te wisselen en de zichtbaarheid van medische geschiedenis als veld van onderzoek te vergroten. Daarbij wordt uitgegaan van een brede definitie van medische geschiedenis, met aandacht voor culturele, sociale en wetenschappelijke aspecten van geneeskunde en gezondheidszorg. Het netwerk werkt samen met het Huizinga Instituut en de Genootschap Gewina.

Het netwerk is nog volop in ontwikkeling en zal in de toekomst wellicht ook andere activiteiten organiseren. De coördinatie berust bij drs. Kees-Jan van Klaveren (UvA), drs. Paul van Trigt (VU) en drs. Robert Vonk (VUmc).

De groep heeft haar eigen LinkedIn-pagina; verzoeken tot lidmaatschap kunnen daar worden gedaan..