7. Internationaal geleerde

1 februari 2010

In Parijs zet Huygens het onderzoeksprogramma van de Académie op. Hij levert zelf belangrijke bijdragen, vooral op het gebied van de mechanica. Verschillende van zijn ontdekkingen worden in de Academie besproken. Tot zijn belangrijkste werken in deze periode behoort Horologium oscillatorium, uit 1673, waarin hij de wetten van de slingerbeweging afleidt en een verbeterd slingeruurwerk voorstelt. Huygens is een van de centrale figuren in het wetenschappelijke leven van de Franse hoofdstad en ontwikkelt zich tot een internationale autoriteit.

Hij werkt hard, is kennelijk op zijn plaats, maar krijgt te maken met tegenslagen in zijn gezondheid. In 1669 wordt hij zwaar ziek, zodat men serieus rekening houdt met zijn dood. Voor zijn herstel keert hij terug naar zijn familie in Den Haag, waar hij verblijft van september 1670 tot juni 1671. Ook als hij in 1681 opnieuw ziek wordt, gaat hij weer naar Den Haag.

Als de Franse koning Lodewijk XIV in 1672 de oorlog verklaart aan de Verenigde Nederlanden, heeft dat verder geen gevolgen voor Christiaans positie. Zijn familie bekleedt vertrouwensfuncties onder de Hollandse stadhouder Willem III, die zich weldra ontpopt als Lodewijks aartsrivaal. Maar Christiaan blijft gewoon op zijn post. zijn Horologium oscillatorium is zelfs aan koning Lodewijk opgedragen.

In de loop van de tijd wordt het klimaat in Frankrijk echter intoleranter. Buitenlanders worden steeds meer met een scheef oog aangekeken en de vrijheden van protestanten worden steeds meer ingeperkt. Als Huygens sinds 1681 vanwege zijn ziekte weer in Den Haag verblijft, besluit hij uiteindelijk, op advies van vrienden die de situatie ter plaatse kennen, om niet meer naar Parijs terug te keren.