Gewina

11 januari 2010

“Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités” verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis in brede zin en de universiteitsgeschiedenis, uit Nederland en België.

Het genootschap publiceert twee tijdschriften. Wonderkamer, magazine voor wetenschapsgeschiedenis behandelt een breed scala aan wetenschapshistorische thema’s met een populair-wetenschappelijke blik; het Journal for the History of Knowledge is een professioneel academisch online-only tijdschrift op het gebied van kennisgeschiedenis.

Daarnaast komt Gewina op voor de belangen van de wetenschapshistorisch gemeenschap in de Lage Landen, en organiseert het bijeenkomsten voor zowel professionele historische onderzoekers als belangstellenden.

Zie voor meer informatie de website van Gewina.