Literatuur

1 februari 2010
  • Jean Henri van Swinden, Vergelijkings-tafels tusschen de Hollandsche lengte-maten en den mètre, met het noodige onderrigt over dezelve maten (P. den Hengst et Fils, Amsterdam, 1812), 2 delen – in 1971 herdrukt met een inleiding van R. Rentenaar door het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen.
  • Horace Doursther, Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes: Contenant des tables des monnaies de tous les pays (M. Hayez, Brussel, 1840) – in 1965 herdrukt door Meridian, Amsterdam.
  • Winand Carel Hugo Staring & R.W. van Wieringen, De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen, 4e ed. (S. & W.N. van Nooyen, Schoonhoven, 1902) – in 1980 herdrukt door Gijsbers & Van Loon, Arnhem.
  • Robert Thomas Fruijn, Handboek der chronologie, voornamelijk van Nederland (N. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1934).
  • J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten (P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam, 1982 [= Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut, nr. 3]).
  • Johan W.D. Jongma, Scheuring in de kalender: Maatschappelijke aspecten en effecten van het chronologisch schisma (1582-1700) in het Duitse Rijk en de Noordelijke Nederlanden, en van de introductie van de Verbeterde Juliaanse tijdrekening in Friesland (1701) (doctoraalscriptie Faculteit der Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1987).
  • Carla C. de Glopper-Zuijderland, In tijd gemeten: Inleiding tot de chronologie (Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1999 [= CB-reeks, nr. 17]).
  • Hendrik Enno van Gelder, De Nederlandse munten, 8e ed. (Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 2002 [= Aula-boeken, nr. 213])